Afrika raqamlar

Afrika raqamlar

Afrikaans dagi raqamlarning yozilishi va talaffuzi

Afrika raqamlar, kundalik hayotimizning aksariyat qismini egallaydi. Boshqa odamlar bilan suhbatlashganda ham; Biz uni telefon raqamlari, pul miqdori, sanalar va hokazo kabi ko'plab sohalarda ishlatishimiz kerak. Raqamlarni bilish bilan bir qatorda to'g'ri aksentga ega bo'lish muhimdir. Shuning uchun biz raqamlarni to'g'ri urg'u bilan o'rganishimiz kerak.

Afrikaans raqamlarini eng tezkor tarzda o'rganish uchun siz taklif qilgan raqamlarni birma-bir o'qish va tinglash bilan mashq qilishingiz kerak. Raqamlarni osongina o'rganishingiz uchun siz biz tayyorlagan videodagi tarkibni kuzatishingiz va tinglashingiz mumkin. Doimiy tinglash natijasida siz Afrikaans raqamlarini juda qisqa vaqt ichida o'rganasiz!

Afrika raqamlar va ularning talaffuzlari dastlab Afrikaans tilini o'rganish uchun o'rganilishi kerak bo'lgan eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shu sababli, til ta'limini to'g'ri bajarish uchun siz juda yaxshi o'rganishingiz kerak.

Afrika raqamlar ostida 1dan 100gacha siz uchun berilgan. Har kuni raqamlarni muntazam ravishda kuzatib borish orqali biz siz uchun tayyorlagan videofilm orqali til bilimingizni osongina mustahkamlashingiz mumkin.

0
nul
no'l
1
een
bir
2
twee
ikki
3
drie
uch
4
vier
to'rt
5
vyf
besh
6
ses
olti
7
sewe
yetti
8
agt
sakkiz
9
nege
to'qqiz
10
tien
o'n
11
elf
o'n bir
12
twaalf
o'n ikki
13
dertien
o'n uch
14
veertien
o'n to'rt
15
vyftien
o'n besh
16
sestien
o'n olti
17
sewentien
o'n yetti
18
agttien
o'n sakkiz
19
negentien
o'n to'qqiz
20
twintig
yigirma
21
een en twintig
yigirma bir
22
twee en twintig
yigirma ikki
23
drie en twintig
yigirma uch
24
vier en twintig
yigirma to'rt
25
vyf en twintig
yigirma besh
26
ses en twintig
yigirma olti
27
sewe en twintig
yigirma yetti
28
agt en twintig
yigiıma sakkiz
29
nege en twintig
yigirına to'qqiz
30
dertig
o'ttiz
31
een en dertig
o'ttiz bir
32
twee en dertig
o'ttiz ikki
33
drie en dertig
o'ttiz uch
34
vier en dertig
o'ttiz to'rt
35
vyf en dertig
o'ttiz besh
36
ses en dertig
o'ttiz olti
37
sewe en dertig
o'ttiz yetti
38
agt en dertig
o'ttiz sakkiz
39
nege en dertig
o'ttiz to'qqiz
40
veertig
qirq
41
een en veertig
qirq bir
42
twee en veertig
qirq ikki
43
drie en veertig
qirq uch
44
vier en veertig
qirq to'rt
45
vyf en veertig
qirq besh
46
ses en veertig
qirq olti
47
sewe en veertig
qirq yetti
48
agt en veertig
qirq sakkiz
49
nege en veertig
qirq to'qqiz
50
vyftig
ellik
51
een en vyftig
ellik bir
52
twee en vyftig
ellik ikki
53
drie en vyftig
ellik uch
54
vier en vyftig
ellik to'rt
55
vyf en vyftig
ellik besh
56
ses en vyftig
ellik olti
57
sewe en vyftig
ellik yetti
58
agt en vyftig
ellik sakkiz
59
nege en vyftig
ellik to'qqiz
60
sestig
oltmish
61
een en sestig
oltmish bir
62
twee en sestig
oltmish ikki
63
drie en sestig
oltmish uch
64
vier en sestig
oltmish to'rt
65
vyf en sestig
oltmish besh
66
ses en sestig
oltmish olti
67
sewe en sestig
oltmish yetti
68
agt en sestig
oltmish sakkiz
69
nege en sestig
oltmish to'qqiz
70
sewentig
yetmish
71
een en sewentig
yetmish bir
72
twee en sewentig
yetmish ikki
73
drie en sewentig
yetmish uch
74
vier en sewentig
yetmish to'rt
75
vyf en sewentig
yetmish besh
76
ses en sewentig
yetmish olti
77
sewe en sewentig
yetmish yetti
78
agt en sewentig
yetmish sakkiz
79
nege en sewentig
yetmish to'qqiz
80
tagtig
sakson
81
een en tagtig
sakson bir
82
twee en tagtig
sakson ikki
83
drie en tagtig
sakson uch
84
vier en tagtig
sakson to'rt
85
vyf en tagtig
sakson besh
86
ses en tagtig
sakson olti
87
sewe en tagtig
sakson yetti
88
agt en tagtig
sakson sakkiz
89
nege en tagtig
sakson to'qqiz
90
negentig
to'qson
91
een en negentig
to'qson bir
92
twee en negentig
to'qson ikki
93
drie en negentig
to'qson uch
94
vier en negentig
to'qson to'rt
95
vyf en negentig
to'qson besh
96
ses en negentig
to'qson olti
97
sewe en negentig
to'qson yetti
98
agt en negentig
to'qson sakkiz
99
nege en negentig
to'qson to'qqiz
100
een honderd
bir yuz