Ingliz raqamlar
Turk raqamlar
Afrika raqamlar
Nemis raqamlari
Arab raqamlari
Xitoy raqamlari
Arman raqamlari
Fors raqamlari
Fin raqamlari
Shved raqamlari
Yapon raqamlari
Qozoq raqamlari
Lotin raqamlari
Litva raqamlari
Malay raqamlari
Rus raqamlari
Yunon raqamlari
Hind raqamlari
Bengal raqamlar