ตัวเลขเป็นภาษาตุรกี

ตัวเลขเป็นภาษาตุรกี

การสะกดและการออกเสียงตัวเลขใน ภาษาตุรกี

ตัวเลขเป็นภาษาตุรกี

ตัวเลขเป็นภาษาตุรกี อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะพูดคุยกับคนอื่น ๆ เราจำเป็นต้องใช้มันในหลายสาขาเช่นหมายเลขโทรศัพท์จำนวนเงินวันที่ ฯลฯ สิ่งสำคัญคือต้องมีสำเนียงที่เหมาะสมนอกเหนือจากการรู้ตัวเลข นั่นคือเหตุผลที่เราต้องเรียนรู้ตัวเลขด้วยสำเนียงที่ถูกต้อง

ในการเรียนรู้ เลข ภาษาตุรกี ด้วยวิธีที่เร็วที่สุดคุณต้องฝึกฝนโดยการอ่านและฟังตัวเลขที่เราเสนอให้คุณทีละตัว คุณยังสามารถติดตามและฟังเนื้อหาในวิดีโอที่เราเตรียมไว้เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ตัวเลขได้อย่างง่ายดาย จากการฟังอย่างต่อเนื่องคุณจะได้เรียนรู้ เลข ภาษาตุรกี ในเวลาอันสั้น!

ตัวเลขเป็นภาษาตุรกี และการออกเสียงถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดที่ต้องเรียนรู้ในเบื้องต้นสำหรับการฝึกภาษา ภาษาตุรกี ด้วยเหตุนี้คุณจึงต้องเรียนรู้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาภาษาอย่างถูกต้อง

ด้านล่าง ตัวเลขเป็นภาษาตุรกี จะมีให้ตั้งแต่ 1 ถึง 100 สำหรับคุณ การทำตามตัวเลขเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้การศึกษาภาษาของคุณแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างง่ายดายด้วยวิดีโอที่เราเตรียมไว้ให้คุณ

0
Sıfır
ศูนย์
1
Bir
หนึ่ง
2
Iki
สอง
3
Üç
สาม
4
Dört
สี่
5
Beş
ห้า
6
Altı
หก
7
Yedi
เจ็ด
8
Sekiz
แปด
9
Dokuz
เก้า
10
On
สิบ
11
On bir
สิบเอ็ด
12
On iki
สิบสอง
13
On üç
สิบสาม
14
On dört
สิบสี่
15
On beş
สิบห้า
16
On altı
สิบหก
17
On yedi
สิบเจ็ด
18
On sekiz
สิบแปด
19
On dokuz
สิบเก้า
20
Yirmi
ยี่สิบ
21
Yirmi bir
ยี่สิบเอ็ด
22
Yirmi iki
ยี่สิบสอง
23
Yirmi üç
ยี่สิบสาม
24
Yirmi dört
ยี่สิบสี่
25
Yirmi beş
ยี่สิบห้า
26
Yirmi altı
ยี่สิบหก
27
Yirmi yedi
ยี่สิบเจ็ด
28
Yirmi sekiz
ยี่สิบแปด
29
Yirmi dokuz
ยี่สิบเก้า
30
Otuz
สามสิบ
31
Otuz bir
สามสิบเอ็ด
32
Otuz iki
สามสิบสอง
33
Otuz üç
สามสิบสาม
34
Otuz dört
สามสิบสี่
35
Otuz beş
สามสิบห้า
36
Otuz altı
สามสิบหก
37
Otuz yedi
สามสิบเจ็ด
38
Otuz sekiz
สามสิบแปด
39
Otuz dokuz
สามสิบเก้า
40
Kırk
สี่สิบ
41
Kırk bir
สี่สิบเอ็ด
42
Kırk iki
สี่สิบสอง
43
Kırk üç
สี่สิบสาม
44
Kırk dört
สี่สิบสี่
45
Kırk beş
สี่สิบห้า
46
Kırk altı
สี่สิบหก
47
Kırk yedi
สี่สิบเจ็ด
48
Kırk sekiz
สี่สิบแปด
49
Kırk dokuz
สี่สิบเก้า
50
Elli
ห้าสิบ
51
Elli bir
ห้าสิบเอ็ด
52
Elli iki
ห้าสิบสอง
53
Elli üç
ห้าสิบสาม
54
Elli dört
ห้าสิบสี่
55
Elli beş
ห้าสิบห้า
56
Elli altı
ห้าสิบหก
57
Elli yedi
ห้าสิบเจ็ด
58
Elli sekiz
ห้าสิบแปด
59
Elli dokuz
ห้าสิบเก้า
60
Altmış
หกสิบ
61
Altmış bir
หกสิบเอ็ด
62
Altmış iki
หกสิบสอง
63
Altmış üç
หกสิบสาม
64
Altmış dört
หกสิบสี่
65
Altmış beş
หกสิบห้า
66
Altmış altı
หกสิบหก
67
Altmış yedi
หกสิบเจ็ด
68
Altmış sekiz
หกสิบแปด
69
Altmış dokuz
หกสิบเก้า
70
Yetmiş
เจ็ดสิบ
71
Yetmiş bir
เจ็ดสิบเอ็ด
72
Yetmiş iki
เจ็ดสิบสอง
73
Yetmiş üç
เจ็ดสิบสาม
74
Yetmiş dört
เจ็ดสิบสี่
75
Yetmiş beş
เจ็ดสิบห้า
76
Yetmiş altı
เจ็ดสิบหก
77
Yetmiş yedi
เจ็ดสิบเจ็ด
78
Yetmiş sekiz
เจ็ดสิบแปด
79
Yetmiş dokuz
เจ็ดสิบเก้า
80
Seksen
แปดสิบ
81
Seksen bir
แปดสิบเอ็ด
82
Seksen iki
แปดสิบสอง
83
Seksen üç
แปดสิบสาม
84
Seksen dört
แปดสิบสี่
85
Seksen beş
แปดสิบห้า
86
Seksen altı
แปดสิบหก
87
Seksen yedi
แปดสิบเจ็ด
88
Seksen sekiz
แปดสิบแปด
89
Seksen dokuz
แปดสิบเก้า
90
Doksan
เก้าสิบ
91
Doksan bir
เก้าสิบเอ็ด
92
Doksan iki
เก้าสิบสอง
93
Doksan üç
เก้าสิบสาม
94
Doksan dört
เก้าสิบสี่
95
Doksan beş
เก้าสิบห้า
96
Doksan altı
เก้าสิบหก
97
Doksan yedi
เก้าสิบเจ็ด
98
Doksan sekiz
เก้าสิบแปด
99
Doksan dokuz
เก้าสิบเก้า
100
Yüz
หนึ่งร้อย