ตัวเลขเป็นภาษาภาษาสโลเวเนีย

ตัวเลขเป็นภาษาภาษาสโลเวเนีย

การสะกดและการออกเสียงตัวเลขใน ภาษาสโลเวเนีย

ตัวเลขเป็นภาษาภาษาสโลเวเนีย อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะพูดคุยกับคนอื่น ๆ เราจำเป็นต้องใช้มันในหลายสาขาเช่นหมายเลขโทรศัพท์จำนวนเงินวันที่ ฯลฯ สิ่งสำคัญคือต้องมีสำเนียงที่เหมาะสมนอกเหนือจากการรู้ตัวเลข นั่นคือเหตุผลที่เราต้องเรียนรู้ตัวเลขด้วยสำเนียงที่ถูกต้อง

ในการเรียนรู้ เลข ภาษาสโลเวเนีย ด้วยวิธีที่เร็วที่สุดคุณต้องฝึกฝนโดยการอ่านและฟังตัวเลขที่เราเสนอให้คุณทีละตัว คุณยังสามารถติดตามและฟังเนื้อหาในวิดีโอที่เราเตรียมไว้เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ตัวเลขได้อย่างง่ายดาย จากการฟังอย่างต่อเนื่องคุณจะได้เรียนรู้ เลข ภาษาสโลเวเนีย ในเวลาอันสั้น!

ตัวเลขเป็นภาษาภาษาสโลเวเนีย และการออกเสียงถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดที่ต้องเรียนรู้ในเบื้องต้นสำหรับการฝึกภาษา ภาษาสโลเวเนีย ด้วยเหตุนี้คุณจึงต้องเรียนรู้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาภาษาอย่างถูกต้อง

ด้านล่าง ตัวเลขเป็นภาษาภาษาสโลเวเนีย จะมีให้ตั้งแต่ 1 ถึง 100 สำหรับคุณ การทำตามตัวเลขเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้การศึกษาภาษาของคุณแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างง่ายดายด้วยวิดีโอที่เราเตรียมไว้ให้คุณ

0
Nič
ศูนย์
1
Ena
หนึ่ง
2
Dve
สอง
3
Tri
สาม
4
štiri
สี่
5
Pet
ห้า
6
šest
หก
7
Sedem
เจ็ด
8
Osem
แปด
9
Devet
เก้า
10
Deset
สิบ
11
Enajst
สิบเอ็ด
12
Dvanajst
สิบสอง
13
Trinajst
สิบสาม
14
štirinajst
สิบสี่
15
Petnajst
สิบห้า
16
šestnajst
สิบหก
17
Sedemnajst
สิบเจ็ด
18
Osemnajst
สิบแปด
19
Devetnajst
สิบเก้า
20
Dvajset
ยี่สิบ
21
Enaindvajset
ยี่สิบเอ็ด
22
Dvaindvajset
ยี่สิบสอง
23
Triindvajset
ยี่สิบสาม
24
štiriindvajset
ยี่สิบสี่
25
Petindvajset
ยี่สิบห้า
26
šestindvajset
ยี่สิบหก
27
Sedemindvajset
ยี่สิบเจ็ด
28
Osemindvajset
ยี่สิบแปด
29
Devetindvajset
ยี่สิบเก้า
30
Trideset
สามสิบ
31
Enaintrideset
สามสิบเอ็ด
32
Dváintrídeset
สามสิบสอง
33
Tríintrídeset
สามสิบสาม
34
štíriintrídeset
สามสิบสี่
35
Pétintrídeset
สามสิบห้า
36
šéstintrídeset
สามสิบหก
37
Sédemintrídeset
สามสิบเจ็ด
38
ósemintrídeset
สามสิบแปด
39
Devétintrídeset
สามสิบเก้า
40
štirideset
สี่สิบ
41
ênainštírideset
สี่สิบเอ็ด
42
dváinštírideset
สี่สิบสอง
43
Tríinštírideset
สี่สิบสาม
44
štíriinštírideset
สี่สิบสี่
45
Pétinštírideset
สี่สิบห้า
46
šéstinštírideset
สี่สิบหก
47
Sédeminštírideset
สี่สิบเจ็ด
48
óseminštírideset
สี่สิบแปด
49
Devétinštírideset
สี่สิบเก้า
50
Pétdeset
ห้าสิบ
51
ênainpétdeset
ห้าสิบเอ็ด
52
Dváinpétdeset
ห้าสิบสอง
53
Tríinpétdeset
ห้าสิบสาม
54
štíriinpétdeset
ห้าสิบสี่
55
Pétinpétdeset
ห้าสิบห้า
56
šéstinpétdeset
ห้าสิบหก
57
sédeminpétdeset
ห้าสิบเจ็ด
58
óseminpétdeset
ห้าสิบแปด
59
devétinpétdeset
ห้าสิบเก้า
60
šéstdeset
หกสิบ
61
ênainšéstdeset
หกสิบเอ็ด
62
dváinšéstdeset
หกสิบสอง
63
tríinšéstdeset
หกสิบสาม
64
štíriinšéstdeset
หกสิบสี่
65
pétinšéstdeset
หกสิบห้า
66
šéstinšéstdeset
หกสิบหก
67
sédeminšéstdeset
หกสิบเจ็ด
68
óseminšéstdeset
หกสิบแปด
69
devétinšéstdeset
หกสิบเก้า
70
Sédemdeset
เจ็ดสิบ
71
ênainsédemdeset
เจ็ดสิบเอ็ด
72
dváinsédemdeset
เจ็ดสิบสอง
73
tríinsédemdeset
เจ็ดสิบสาม
74
štíriinsédemdeset
เจ็ดสิบสี่
75
pétinsédemdeset
เจ็ดสิบห้า
76
šéstinsédemdeset
เจ็ดสิบหก
77
sédeminsédemdeset
เจ็ดสิบเจ็ด
78
óseminsédemdeset
เจ็ดสิบแปด
79
devétinsédemdeset
เจ็ดสิบเก้า
80
ósemdeset
แปดสิบ
81
ênainósemdeset
แปดสิบเอ็ด
82
dváinósemdeset
แปดสิบสอง
83
tríinósemdeset
แปดสิบสาม
84
štíriinósemdeset
แปดสิบสี่
85
pétinósemdeset
แปดสิบห้า
86
šéstinósemdeset
แปดสิบหก
87
sédeminósemdeset
แปดสิบเจ็ด
88
óseminósemdeset
แปดสิบแปด
89
devétinósemdeset
แปดสิบเก้า
90
devétdeset
เก้าสิบ
91
ênaindevétdeset
เก้าสิบเอ็ด
92
dváindevétdeset
เก้าสิบสอง
93
tríindevétdeset
เก้าสิบสาม
94
štíriindevétdeset
เก้าสิบสี่
95
pétindevétdeset
เก้าสิบห้า
96
šéstindevétdeset
เก้าสิบหก
97
sédemindevétdeset
เก้าสิบเจ็ด
98
ósemindevétdeset
เก้าสิบแปด
99
devétindevétdeset
เก้าสิบเก้า
100
Stó
หนึ่งร้อย