Numrat në Sllovake

Numrat në Sllovake

Drejtshkrimi dhe shqiptimi i numrave në Sllovakisht

Numrat në Sllovake

Numrat në Sllovake, zë një shumicë dërrmuese të jetës sonë të përditshme. Edhe kur flasim me njerëzit e tjerë; Ne duhet ta përdorim atë në shumë fusha të tilla si numrat e telefonit, shumat e parave, datat, etj. Isshtë e rëndësishme të kemi theks të duhur përveç njohjes së numrave. Kjo është arsyeja pse duhet të mësojmë numra me theks të saktë.

Për të mësuar numrat Sllovakisht në mënyrën më të shpejtë, duhet të praktikoheni duke lexuar dhe dëgjuar numrat që ju ofrojmë një nga një. Ju gjithashtu mund të ndiqni dhe dëgjoni përmbajtjen në videon që kemi përgatitur në mënyrë që të mësoni numrat lehtë. Si rezultat i dëgjimit të vazhdueshëm, ju do të mësoni Sllovakisht numra në një kohë shumë të shkurtër!

Numrat në Sllovake dhe shqiptimet e tyre konsiderohen si një nga çështjet më të rëndësishme që duhet të mësohen fillimisht për trajnimin e gjuhës Sllovakisht. Për këtë arsye, ju duhet të mësoni shumë mirë në mënyrë që të përfundoni arsimin gjuhësor siç duhet.

Më poshtë Numrat në Sllovake jepen nga 1 në 100 për ju. Duke ndjekur numrat rregullisht çdo ditë, ju lehtë mund të forconi edukimin tuaj gjuhësor falë videos që kemi përgatitur për ju.

0
Nula
zero
1
Jeden
njё
2
Dva
dy
3
Tri
tre
4
Štyri
katёr
5
Päť
pesё
6
Šesť
gjashtё
7
Sedem
shtatё
8
Osem
tetё
9
Deväť
nёntё
10
Desať
dhjetё
11
Jedenásť
njёmbёdhjetё
12
Dvanásť
dymbёdhjetё
13
Trinásť
trembёdhjetё
14
Štrnásť
katёrmbёdhjetё
15
Pätnásť
pesёmbёdhjetё
16
Šestnásť
gjashtёmbёdhjetё
17
Sedemnásť
shtatёmbёdhjetё
18
Osemnásť
tetёmbёdhjetё
19
Devätnásť
nёntёmbёdhjetё
20
Dvadsať
njёzet
21
Dvadsaťjeden
njёzetenjё
22
Dvadsaťdva
njёzetedy
23
Dvadsaťtri
njёzetetre
24
Dvadsaťštyri
njёzetekatёr
25
Dvadsaťpäť
njёzetepesё
26
Dvadsaťšesť
njёzetegjashtё
27
Dvadsaťsedem
njёzeteshtatё
28
Dvadsaťosem
njёzetetetё
29
Dvadsaťdeväť
njёzetenёntё
30
Tridsať
tridhjetё
31
Tridsaťjeden
tridhjetёenjё
32
Tridsaťdva
tridhjetёedy
33
Tridsaťtri
tridhjetёetre
34
Tridsaťštyri
tridhjetёekatёr
35
Tridsaťpäť
tridhjetёepesё
36
Tridsaťšesť
tridhjetёegjashtё
37
Tridsaťsedem
tridhjetёeshtatё
38
Tridsaťosem
tridhjetёetetё
39
Tridsaťdeväť
tridhjetёenёntё
40
Štyridsať
dyzet
41
Štyridsaťjeden
dyzetenjё
42
Štyridsaťdva
dyzetёedy
43
Štyridsaťdva
dyzetёetre
44
Štyridsaťštyri
dyzetёekatёr
45
Štyridsaťpäť
dyzetёepesё
46
Štyridsaťšesť
dyzetёegjashtё
47
Štyridsaťsedem
dyzetёeshtatё
48
Štyridsaťosem
dyzetёetetё
49
Štyridsaťdeväť
dyzetёenёntё
50
Päťdesiat
pesёdhjetё
51
Päťdesiatjeden
pesёdhjetёenjё
52
Päťdesiatdva
pesёdhjetёedy
53
Päťdesiattri
pesёdhjetёetre
54
Päťdesiatštyri
pesёdhjetёekatёr
55
Päťdesiatpäť
pesёdhjetёepesё
56
Päťdesiatšesť
pesёdhjetёegjashtё
57
Päťdesiatsedem
pesёdhjetёeshtatё
58
Päťdesiatosem
pesёdhjetёetetё
59
Päťdesiatdeväť
pesёdhjetёenёntё
60
Šesťdesiat
gjashtёdhjetё
61
Šesťdesiatjeden
gjashtёdhjetёenjё
62
Šesťdesiatdva
gjashtёdhjetёedy
63
Šesťdesiattri
gjashtёdhjetёetre
64
Šesťdesiatštyri
gjashtёdhjetёekatёr
65
Šesťdesiatpäť
gjashtёdhjetёepesё
66
Šesťdesiatšesť
gjashtёdhjetёegjashtё
67
Šesťdesiatsedem
gjashtёdhjetёeshtatё
68
Šesťdesiatosem
gjashtёdhjetёetetё
69
Šesťdesiatdeväť
gjashtёdhjetёenёntё
70
Sedemdesiat
shtatёdhjetё
71
Sedemdesiatjeden
shtatёdhjetёenjё
72
Sedemdesiatdva
shtatёdhjetёedy
73
Sedemdesiattri
shtatёdhjetёetre
74
Sedemdesiatštyri
shtatёdhjetёekatёr
75
Sedemdesiatpäť
shtatёdhjetёepesё
76
Sedemdesiatšesť
shtatёdhjetёegjashtё
77
Sedemdesiatsedem
shtatёdhjetёeshtatё
78
Sedemdesiatosem
shtatёdhjetёetetё
79
Sedemdesiatdeväť
shtatёdhjetёenёntё
80
Osemdesiat
tetёdhjetё
81
Osemdesiatjeden
tetёdhjetёenjё
82
Osemdesiatdva
tetёdhjetёedy
83
Osemdesiattri
tetёdhjetёetre
84
Osemdesiatštyri
tetёdhjetёekatёr
85
Osemdesiatpäť
tetёdhjetёepesё
86
Osemdesiatšesť
tetёdhjetёegjashtё
87
Osemdesiatsedem
tetёdhjetёeshtatё
88
Osemdesiatosem
tetёdhjetёetetё
89
Osemdesiatdeväť
tetёdhjetёenёntё
90
Deväťdesiat
nёntёdhjetё
91
Deväťdesiatjeden
nёntёdhjetёenjё
92
Deväťdesiatdva
nёntёdhjetёedy
93
Deväťdesiattri
nёntёdhjetёetre
94
Deväťdesiatštyri
nёntёdhjetёekatёr
95
Deväťdesiatpäť
nёntёdhjetёepesё
96
Deväťdesiatšesť
nёntёdhjetёegjashtё
97
Deväťdesiatsedem
nёntёdhjetёeshtatё
98
Deväťdesiatosem
nёntёdhjetёetetё
99
Deväťdesiatdeväť
nёntёdhjetёenёntё
100
Sto
njёqind