Numrat në persisht

Numrat në persisht

Drejtshkrimi dhe shqiptimi i numrave në Persisht

Numrat në persisht, zë një shumicë dërrmuese të jetës sonë të përditshme. Edhe kur flasim me njerëzit e tjerë; Ne duhet ta përdorim atë në shumë fusha të tilla si numrat e telefonit, shumat e parave, datat, etj. Isshtë e rëndësishme të kemi theks të duhur përveç njohjes së numrave. Kjo është arsyeja pse duhet të mësojmë numra me theks të saktë.

Për të mësuar numrat Persisht në mënyrën më të shpejtë, duhet të praktikoheni duke lexuar dhe dëgjuar numrat që ju ofrojmë një nga një. Ju gjithashtu mund të ndiqni dhe dëgjoni përmbajtjen në videon që kemi përgatitur në mënyrë që të mësoni numrat lehtë. Si rezultat i dëgjimit të vazhdueshëm, ju do të mësoni Persisht numra në një kohë shumë të shkurtër!

Numrat në persisht dhe shqiptimet e tyre konsiderohen si një nga çështjet më të rëndësishme që duhet të mësohen fillimisht për trajnimin e gjuhës Persisht. Për këtë arsye, ju duhet të mësoni shumë mirë në mënyrë që të përfundoni arsimin gjuhësor siç duhet.

Më poshtë Numrat në persisht jepen nga 1 në 100 për ju. Duke ndjekur numrat rregullisht çdo ditë, ju lehtë mund të forconi edukimin tuaj gjuhësor falë videos që kemi përgatitur për ju.

0
صفر
zero
1
یک
njё
2
دو
dy
3
سه
tre
4
چهار
katёr
5
پنج
pesё
6
شش
gjashtё
7
هفت
shtatё
8
هشت
tetё
9
نه
nёntё
10
ده
dhjetё
11
یازده
njёmbёdhjetё
12
دوازده
dymbёdhjetё
13
سیزده
trembёdhjetё
14
چهارده
katёrmbёdhjetё
15
پانزده
pesёmbёdhjetё
16
شانزده
gjashtёmbёdhjetё
17
هفده
shtatёmbёdhjetё
18
هجده
tetёmbёdhjetё
19
نوزده
nёntёmbёdhjetё
20
بیست
njёzet
21
بیست و یک
njёzetenjё
22
بیست و دو
njёzetedy
23
بیست و سه
njёzetetre
24
بیست و چهار
njёzetekatёr
25
بیست و پنج
njёzetepesё
26
بیست و شش
njёzetegjashtё
27
بیست و هفت
njёzeteshtatё
28
بیست و هشت
njёzetetetё
29
بیست و نه
njёzetenёntё
30
سی
tridhjetё
31
سی و یک
tridhjetёenjё
32
سی و دو
tridhjetёedy
33
سی و سه
tridhjetёetre
34
سی و چهار
tridhjetёekatёr
35
سی و پنج
tridhjetёepesё
36
سی و شش
tridhjetёegjashtё
37
سی و هفت
tridhjetёeshtatё
38
سی و هشت
tridhjetёetetё
39
سی و نه
tridhjetёenёntё
40
چهل
dyzet
41
چهل و یک
dyzetenjё
42
چهل و دو
dyzetёedy
43
چهل و سه
dyzetёetre
44
چهل و چهار
dyzetёekatёr
45
چهل و پنج
dyzetёepesё
46
چهل و شش
dyzetёegjashtё
47
چهل و هفت
dyzetёeshtatё
48
چهل و هشت
dyzetёetetё
49
چهل و نه
dyzetёenёntё
50
پنجاه
pesёdhjetё
51
پنجاه و یک
pesёdhjetёenjё
52
پنجاه و دو
pesёdhjetёedy
53
پنجاه و سه
pesёdhjetёetre
54
پنجاه و چهار
pesёdhjetёekatёr
55
پنجاه و پنج
pesёdhjetёepesё
56
پنجاه و شش
pesёdhjetёegjashtё
57
پنجاه و هفت
pesёdhjetёeshtatё
58
پنجاه و هشت
pesёdhjetёetetё
59
پنجاه و نه
pesёdhjetёenёntё
60
شصت
gjashtёdhjetё
61
شصت و یک
gjashtёdhjetёenjё
62
شصت و دو
gjashtёdhjetёedy
63
شصت و سه
gjashtёdhjetёetre
64
شصت و چهار
gjashtёdhjetёekatёr
65
شصت و پنج
gjashtёdhjetёepesё
66
شصت و شش
gjashtёdhjetёegjashtё
67
شصت و هفت
gjashtёdhjetёeshtatё
68
شصت و هشت
gjashtёdhjetёetetё
69
شصت و نه
gjashtёdhjetёenёntё
70
هفتاد
shtatёdhjetё
71
هفتاد و یک
shtatёdhjetёenjё
72
هفتادودو
shtatёdhjetёedy
73
هفتاد و سه
shtatёdhjetёetre
74
هفتاد و چهار
shtatёdhjetёekatёr
75
هفتاد و پنج
shtatёdhjetёepesё
76
هفتاد و شش
shtatёdhjetёegjashtё
77
هفتاد و هفت
shtatёdhjetёeshtatё
78
هفتاد و هشت
shtatёdhjetёetetё
79
هفتاد و نه
shtatёdhjetёenёntё
80
هشتاد
tetёdhjetё
81
هشتاد و یک
tetёdhjetёenjё
82
هشتاد و دو
tetёdhjetёedy
83
هشتاد و سه
tetёdhjetёetre
84
هشتاد و چهار
tetёdhjetёekatёr
85
هشتاد و پنج
tetёdhjetёepesё
86
هشتاد و شش
tetёdhjetёegjashtё
87
هشتاد و هفت
tetёdhjetёeshtatё
88
هشتاد و هشت
tetёdhjetёetetё
89
هشتاد و نه
tetёdhjetёenёntё
90
نود
nёntёdhjetё
91
نود و یک
nёntёdhjetёenjё
92
نود و دو
nёntёdhjetёedy
93
نود و سه
nёntёdhjetёetre
94
نود و چهار
nёntёdhjetёekatёr
95
نود و پنج
nёntёdhjetёepesё
96
نود و شش
nёntёdhjetёegjashtё
97
نود و هفت
nёntёdhjetёeshtatё
98
نود و هشت
nёntёdhjetёetetё
99
نود و نه
nёntёdhjetёenёntё
100
صد
njёqind