Numrat në Maqedonisht

Numrat në Maqedonisht

Drejtshkrimi dhe shqiptimi i numrave në Maqedonisht

Numrat në Maqedonisht, zë një shumicë dërrmuese të jetës sonë të përditshme. Edhe kur flasim me njerëzit e tjerë; Ne duhet ta përdorim atë në shumë fusha të tilla si numrat e telefonit, shumat e parave, datat, etj. Isshtë e rëndësishme të kemi theks të duhur përveç njohjes së numrave. Kjo është arsyeja pse duhet të mësojmë numra me theks të saktë.

Për të mësuar numrat Maqedonisht në mënyrën më të shpejtë, duhet të praktikoheni duke lexuar dhe dëgjuar numrat që ju ofrojmë një nga një. Ju gjithashtu mund të ndiqni dhe dëgjoni përmbajtjen në videon që kemi përgatitur në mënyrë që të mësoni numrat lehtë. Si rezultat i dëgjimit të vazhdueshëm, ju do të mësoni Maqedonisht numra në një kohë shumë të shkurtër!

Numrat në Maqedonisht dhe shqiptimet e tyre konsiderohen si një nga çështjet më të rëndësishme që duhet të mësohen fillimisht për trajnimin e gjuhës Maqedonisht. Për këtë arsye, ju duhet të mësoni shumë mirë në mënyrë që të përfundoni arsimin gjuhësor siç duhet.

Më poshtë Numrat në Maqedonisht jepen nga 1 në 100 për ju. Duke ndjekur numrat rregullisht çdo ditë, ju lehtë mund të forconi edukimin tuaj gjuhësor falë videos që kemi përgatitur për ju.

0
нула
zero
1
еден
njё
2
два
dy
3
три
tre
4
четири
katёr
5
пет
pesё
6
шест
gjashtё
7
седум
shtatё
8
осум
tetё
9
девет
nёntё
10
десет
dhjetё
11
единаесет
njёmbёdhjetё
12
дванаесет
dymbёdhjetё
13
тринаесет
trembёdhjetё
14
четиринаесет
katёrmbёdhjetё
15
петнаесет
pesёmbёdhjetё
16
шеснаесет
gjashtёmbёdhjetё
17
седумнаесет
shtatёmbёdhjetё
18
осумнаесет
tetёmbёdhjetё
19
деветнаесет
nёntёmbёdhjetё
20
дваесет
njёzet
21
дваесет и еден
njёzetenjё
22
дваесет и два
njёzetedy
23
дваесет и три
njёzetetre
24
дваесет и четири
njёzetekatёr
25
дваесет и пет
njёzetepesё
26
дваесет и шест
njёzetegjashtё
27
дваесет и седум
njёzeteshtatё
28
дваесет и осум
njёzetetetё
29
дваесет и девет
njёzetenёntё
30
триесет
tridhjetё
31
триесет и еден
tridhjetёenjё
32
триесет и два
tridhjetёedy
33
триесет и три
tridhjetёetre
34
триесет и четири
tridhjetёekatёr
35
триесет и пет
tridhjetёepesё
36
триесет и шест
tridhjetёegjashtё
37
триесет и седум
tridhjetёeshtatё
38
триесет и осум
tridhjetёetetё
39
триесет и девет
tridhjetёenёntё
40
четириесет
dyzet
41
четириесет и еден
dyzetenjё
42
четириесет и два
dyzetёedy
43
четириесет и три
dyzetёetre
44
четириесет и четири
dyzetёekatёr
45
четириесет и пет
dyzetёepesё
46
четириесет и шест
dyzetёegjashtё
47
четириесет и седум
dyzetёeshtatё
48
четириесет и осум
dyzetёetetё
49
четириесет и девет
dyzetёenёntё
50
педесет
pesёdhjetё
51
педесет и еден
pesёdhjetёenjё
52
педесет и два
pesёdhjetёedy
53
педесет и три
pesёdhjetёetre
54
педесет и четири
pesёdhjetёekatёr
55
педесет и пет
pesёdhjetёepesё
56
педесет и шест
pesёdhjetёegjashtё
57
педесет и седум
pesёdhjetёeshtatё
58
педесет и осум
pesёdhjetёetetё
59
педесет и девет
pesёdhjetёenёntё
60
шеесет
gjashtёdhjetё
61
шеесет и еден
gjashtёdhjetёenjё
62
шеесет и два
gjashtёdhjetёedy
63
шеесет и три
gjashtёdhjetёetre
64
шеесет и четири
gjashtёdhjetёekatёr
65
шеесет и пет
gjashtёdhjetёepesё
66
шеесет и шест
gjashtёdhjetёegjashtё
67
шеесет и седум
gjashtёdhjetёeshtatё
68
шеесет и осум
gjashtёdhjetёetetё
69
шеесет и девет
gjashtёdhjetёenёntё
70
седумдесет
shtatёdhjetё
71
седумдесет и еден
shtatёdhjetёenjё
72
седумдесет и два
shtatёdhjetёedy
73
седумдесет и три
shtatёdhjetёetre
74
седумдесет и четири
shtatёdhjetёekatёr
75
седумдесет и пет
shtatёdhjetёepesё
76
седумдесет и шест
shtatёdhjetёegjashtё
77
седумдесет и седум
shtatёdhjetёeshtatё
78
седумдесет и осум
shtatёdhjetёetetё
79
седумдесет и девет
shtatёdhjetёenёntё
80
осумдесет
tetёdhjetё
81
осумдесет и еден
tetёdhjetёenjё
82
осумдесет и два
tetёdhjetёedy
83
осумдесет и три
tetёdhjetёetre
84
осумдесет и четири
tetёdhjetёekatёr
85
осумдесет и пет
tetёdhjetёepesё
86
осумдесет и шест
tetёdhjetёegjashtё
87
осумдесет и седум
tetёdhjetёeshtatё
88
осумдесет и осум
tetёdhjetёetetё
89
осумдесет и девет
tetёdhjetёenёntё
90
деведесет
nёntёdhjetё
91
деведесет и еден
nёntёdhjetёenjё
92
деведесет и два
nёntёdhjetёedy
93
деведесет и три
nёntёdhjetёetre
94
деведесет и четири
nёntёdhjetёekatёr
95
деведесет и пет
nёntёdhjetёepesё
96
деведесет и шест
nёntёdhjetёegjashtё
97
деведесет и седум
nёntёdhjetёeshtatё
98
деведесет и осум
nёntёdhjetёetetё
99
деведесет и девет
nёntёdhjetёenёntё
100
сто
njёqind