Numrat në Katalonisht

Numrat në Katalonisht

Drejtshkrimi dhe shqiptimi i numrave në Katalonisht

Numrat në Katalonisht, zë një shumicë dërrmuese të jetës sonë të përditshme. Edhe kur flasim me njerëzit e tjerë; Ne duhet ta përdorim atë në shumë fusha të tilla si numrat e telefonit, shumat e parave, datat, etj. Isshtë e rëndësishme të kemi theks të duhur përveç njohjes së numrave. Kjo është arsyeja pse duhet të mësojmë numra me theks të saktë.

Për të mësuar numrat Katalonisht në mënyrën më të shpejtë, duhet të praktikoheni duke lexuar dhe dëgjuar numrat që ju ofrojmë një nga një. Ju gjithashtu mund të ndiqni dhe dëgjoni përmbajtjen në videon që kemi përgatitur në mënyrë që të mësoni numrat lehtë. Si rezultat i dëgjimit të vazhdueshëm, ju do të mësoni Katalonisht numra në një kohë shumë të shkurtër!

Numrat në Katalonisht dhe shqiptimet e tyre konsiderohen si një nga çështjet më të rëndësishme që duhet të mësohen fillimisht për trajnimin e gjuhës Katalonisht. Për këtë arsye, ju duhet të mësoni shumë mirë në mënyrë që të përfundoni arsimin gjuhësor siç duhet.

Më poshtë Numrat në Katalonisht jepen nga 1 në 100 për ju. Duke ndjekur numrat rregullisht çdo ditë, ju lehtë mund të forconi edukimin tuaj gjuhësor falë videos që kemi përgatitur për ju.

0
zero
zero
1
u
njё
2
dos
dy
3
tres
tre
4
quatre
katёr
5
cinc
pesё
6
sis
gjashtё
7
set
shtatё
8
vuit
tetё
9
nou
nёntё
10
deu
dhjetё
11
onze
njёmbёdhjetё
12
dotze
dymbёdhjetё
13
tretze
trembёdhjetё
14
catorze
katёrmbёdhjetё
15
quinze
pesёmbёdhjetё
16
setze
gjashtёmbёdhjetё
17
disset
shtatёmbёdhjetё
18
divuit
tetёmbёdhjetё
19
dinou
nёntёmbёdhjetё
20
vint
njёzet
21
vint-i-u
njёzetenjё
22
vint-i-dos
njёzetedy
23
vint-i-tres
njёzetetre
24
vint-i-quatre
njёzetekatёr
25
vint-i-cinc
njёzetepesё
26
vint-i-sis
njёzetegjashtё
27
vint-i-set
njёzeteshtatё
28
vint-i-vuit
njёzetetetё
29
vint-i-nou
njёzetenёntё
30
trenta
tridhjetё
31
trenta-u
tridhjetёenjё
32
trenta-dos
tridhjetёedy
33
trenta-tres
tridhjetёetre
34
trenta-quatre
tridhjetёekatёr
35
trenta-cinc
tridhjetёepesё
36
trenta-sis
tridhjetёegjashtё
37
trenta-set
tridhjetёeshtatё
38
trenta-vuit
tridhjetёetetё
39
trenta-nou
tridhjetёenёntё
40
quaranta
dyzet
41
quaranta-u
dyzetenjё
42
quaranta-dos
dyzetёedy
43
quaranta-tres
dyzetёetre
44
quaranta-quatre
dyzetёekatёr
45
quaranta-cinc
dyzetёepesё
46
quaranta-sis
dyzetёegjashtё
47
quaranta-set
dyzetёeshtatё
48
quaranta-vuit
dyzetёetetё
49
quaranta-nou
dyzetёenёntё
50
cinquanta
pesёdhjetё
51
cinquanta-u
pesёdhjetёenjё
52
cinquanta-dos
pesёdhjetёedy
53
cinquanta-tres
pesёdhjetёetre
54
cinquanta-quatre
pesёdhjetёekatёr
55
cinquanta-cinc
pesёdhjetёepesё
56
cinquanta-sis
pesёdhjetёegjashtё
57
cinquanta-set
pesёdhjetёeshtatё
58
cinquanta-vuit
pesёdhjetёetetё
59
cinquanta-nou
pesёdhjetёenёntё
60
seixanta
gjashtёdhjetё
61
seixanta-u
gjashtёdhjetёenjё
62
seixanta-dos
gjashtёdhjetёedy
63
seixanta-tres
gjashtёdhjetёetre
64
seixanta-quatre
gjashtёdhjetёekatёr
65
seixanta-cinc
gjashtёdhjetёepesё
66
seixanta-sis
gjashtёdhjetёegjashtё
67
seixanta-set
gjashtёdhjetёeshtatё
68
seixanta-vuit
gjashtёdhjetёetetё
69
seixanta-nou
gjashtёdhjetёenёntё
70
setanta
shtatёdhjetё
71
setanta
shtatёdhjetёenjё
72
setanta-dos
shtatёdhjetёedy
73
setanta-tres
shtatёdhjetёetre
74
setanta-quatre
shtatёdhjetёekatёr
75
setanta-cinc
shtatёdhjetёepesё
76
setanta-sis
shtatёdhjetёegjashtё
77
setanta-set
shtatёdhjetёeshtatё
78
setanta-vuit
shtatёdhjetёetetё
79
setanta-nou
shtatёdhjetёenёntё
80
vuitanta
tetёdhjetё
81
vuitanta-u
tetёdhjetёenjё
82
vuitanta-dos
tetёdhjetёedy
83
vuitanta-tres
tetёdhjetёetre
84
vuitanta-quatre
tetёdhjetёekatёr
85
vuitanta-cinc
tetёdhjetёepesё
86
vuitanta-sis
tetёdhjetёegjashtё
87
vuitanta-set
tetёdhjetёeshtatё
88
vuitanta-vuit
tetёdhjetёetetё
89
vuitanta-nou
tetёdhjetёenёntё
90
noranta
nёntёdhjetё
91
noranta-u
nёntёdhjetёenjё
92
noranta-dos
nёntёdhjetёedy
93
noranta-tres
nёntёdhjetёetre
94
noranta-quatre
nёntёdhjetёekatёr
95
noranta-cinc
nёntёdhjetёepesё
96
noranta-sis
nёntёdhjetёegjashtё
97
noranta-set
nёntёdhjetёeshtatё
98
noranta-vuit
nёntёdhjetёetetё
99
noranta-nou
nёntёdhjetёenёntё
100
per cent
njёqind