Numrat në Indisht

Numrat në Indisht

Drejtshkrimi dhe shqiptimi i numrave në Hindisht

Numrat në Indisht

Numrat në Indisht, zë një shumicë dërrmuese të jetës sonë të përditshme. Edhe kur flasim me njerëzit e tjerë; Ne duhet ta përdorim atë në shumë fusha të tilla si numrat e telefonit, shumat e parave, datat, etj. Isshtë e rëndësishme të kemi theks të duhur përveç njohjes së numrave. Kjo është arsyeja pse duhet të mësojmë numra me theks të saktë.

Për të mësuar numrat Hindisht në mënyrën më të shpejtë, duhet të praktikoheni duke lexuar dhe dëgjuar numrat që ju ofrojmë një nga një. Ju gjithashtu mund të ndiqni dhe dëgjoni përmbajtjen në videon që kemi përgatitur në mënyrë që të mësoni numrat lehtë. Si rezultat i dëgjimit të vazhdueshëm, ju do të mësoni Hindisht numra në një kohë shumë të shkurtër!

Numrat në Indisht dhe shqiptimet e tyre konsiderohen si një nga çështjet më të rëndësishme që duhet të mësohen fillimisht për trajnimin e gjuhës Hindisht. Për këtë arsye, ju duhet të mësoni shumë mirë në mënyrë që të përfundoni arsimin gjuhësor siç duhet.

Më poshtë Numrat në Indisht jepen nga 1 në 100 për ju. Duke ndjekur numrat rregullisht çdo ditë, ju lehtë mund të forconi edukimin tuaj gjuhësor falë videos që kemi përgatitur për ju.

0
शून्य
zero
1
एक
njё
2
दो
dy
3
तीन
tre
4
चार
katёr
5
पाँच
pesё
6
छः
gjashtё
7
सात
shtatё
8
आठ
tetё
9
नौ
nёntё
10
दस
dhjetё
11
ग्यारह
njёmbёdhjetё
12
बारह
dymbёdhjetё
13
तेरह
trembёdhjetё
14
चौदह
katёrmbёdhjetё
15
पंद्रह
pesёmbёdhjetё
16
सोलह
gjashtёmbёdhjetё
17
सत्रह
shtatёmbёdhjetё
18
अट्ठारह
tetёmbёdhjetё
19
उन्नीस
nёntёmbёdhjetё
20
बीस
njёzet
21
इक्कीस
njёzetenjё
22
बाईस
njёzetedy
23
तेईस
njёzetetre
24
चौबीस
njёzetekatёr
25
पच्चीस
njёzetepesё
26
छब्बीस
njёzetegjashtё
27
सत्ताईस
njёzeteshtatё
28
अट्ठाईस
njёzetetetё
29
उनतीस
njёzetenёntё
30
तीस
tridhjetё
31
इकतीस
tridhjetёenjё
32
बत्तीस
tridhjetёedy
33
तैंतीस
tridhjetёetre
34
चौतीस
tridhjetёekatёr
35
पैंतीस
tridhjetёepesё
36
छ्त्तीस
tridhjetёegjashtё
37
सैंतीस
tridhjetёeshtatё
38
अड़तीस
tridhjetёetetё
39
उनतालीस
tridhjetёenёntё
40
चालीस
dyzet
41
इकतालीस
dyzetenjё
42
बयालीस
dyzetёedy
43
तैंतालीस
dyzetёetre
44
चवालीस
dyzetёekatёr
45
पैंतालीस
dyzetёepesё
46
छियालीस
dyzetёegjashtё
47
सैंतालीस
dyzetёeshtatё
48
अ़ड़तालीस
dyzetёetetё
49
उनचास
dyzetёenёntё
50
पचास
pesёdhjetё
51
इक्यावन
pesёdhjetёenjё
52
बावन
pesёdhjetёedy
53
तिरपन
pesёdhjetёetre
54
चौवन
pesёdhjetёekatёr
55
पचपन
pesёdhjetёepesё
56
छप्पन
pesёdhjetёegjashtё
57
सत्तावन
pesёdhjetёeshtatё
58
अठ्ठावन
pesёdhjetёetetё
59
उनसठ
pesёdhjetёenёntё
60
साठ
gjashtёdhjetё
61
इकसठ
gjashtёdhjetёenjё
62
बासठ
gjashtёdhjetёedy
63
तिरसठ
gjashtёdhjetёetre
64
चौसठ
gjashtёdhjetёekatёr
65
पैंसठ
gjashtёdhjetёepesё
66
छियासठ
gjashtёdhjetёegjashtё
67
सड़सठ
gjashtёdhjetёeshtatё
68
अड़सठ
gjashtёdhjetёetetё
69
उनहत्तर
gjashtёdhjetёenёntё
70
सत्तर
shtatёdhjetё
71
इकहत्तर
shtatёdhjetёenjё
72
बहत्तर
shtatёdhjetёedy
73
तिहत्तर
shtatёdhjetёetre
74
चौहत्तर
shtatёdhjetёekatёr
75
पचहत्तर
shtatёdhjetёepesё
76
छिहत्तर
shtatёdhjetёegjashtё
77
सतहत्तर
shtatёdhjetёeshtatё
78
अठहत्तर
shtatёdhjetёetetё
79
उन्यासी
shtatёdhjetёenёntё
80
अस्सी
tetёdhjetё
81
इक्यासी
tetёdhjetёenjё
82
बयासी
tetёdhjetёedy
83
तिरासी
tetёdhjetёetre
84
चौरासी
tetёdhjetёekatёr
85
पचासी
tetёdhjetёepesё
86
छियासी
tetёdhjetёegjashtё
87
सत्तासी
tetёdhjetёeshtatё
88
अठ्ठासी
tetёdhjetёetetё
89
नवासी
tetёdhjetёenёntё
90
नब्बे
nёntёdhjetё
91
इक्यानवे
nёntёdhjetёenjё
92
बानवे
nёntёdhjetёedy
93
तिरानवे
nёntёdhjetёetre
94
चौरानवे
nёntёdhjetёekatёr
95
पचानवे
nёntёdhjetёepesё
96
छियानवे
nёntёdhjetёegjashtё
97
सत्तानवे
nёntёdhjetёeshtatё
98
अट्ठानवे
nёntёdhjetёetetё
99
निन्यानवे
nёntёdhjetёenёntё
100
एक सौ
njёqind