Numrat në Hungarisht

Numrat në Hungarisht

Drejtshkrimi dhe shqiptimi i numrave në Hungarisht

Numrat në Hungarisht

Numrat në Hungarisht, zë një shumicë dërrmuese të jetës sonë të përditshme. Edhe kur flasim me njerëzit e tjerë; Ne duhet ta përdorim atë në shumë fusha të tilla si numrat e telefonit, shumat e parave, datat, etj. Isshtë e rëndësishme të kemi theks të duhur përveç njohjes së numrave. Kjo është arsyeja pse duhet të mësojmë numra me theks të saktë.

Për të mësuar numrat Hungarisht në mënyrën më të shpejtë, duhet të praktikoheni duke lexuar dhe dëgjuar numrat që ju ofrojmë një nga një. Ju gjithashtu mund të ndiqni dhe dëgjoni përmbajtjen në videon që kemi përgatitur në mënyrë që të mësoni numrat lehtë. Si rezultat i dëgjimit të vazhdueshëm, ju do të mësoni Hungarisht numra në një kohë shumë të shkurtër!

Numrat në Hungarisht dhe shqiptimet e tyre konsiderohen si një nga çështjet më të rëndësishme që duhet të mësohen fillimisht për trajnimin e gjuhës Hungarisht. Për këtë arsye, ju duhet të mësoni shumë mirë në mënyrë që të përfundoni arsimin gjuhësor siç duhet.

Më poshtë Numrat në Hungarisht jepen nga 1 në 100 për ju. Duke ndjekur numrat rregullisht çdo ditë, ju lehtë mund të forconi edukimin tuaj gjuhësor falë videos që kemi përgatitur për ju.

0
Nulla
zero
1
egy
njё
2
kettő
dy
3
három
tre
4
négy
katёr
5
öt
pesё
6
hat
gjashtё
7
hét
shtatё
8
nyolc
tetё
9
kilenc
nёntё
10
tíz
dhjetё
11
tizenegy
njёmbёdhjetё
12
tizenkettő
dymbёdhjetё
13
tizenhárom
trembёdhjetё
14
tizennégy
katёrmbёdhjetё
15
tizenöt
pesёmbёdhjetё
16
tizenhat
gjashtёmbёdhjetё
17
tizenhét
shtatёmbёdhjetё
18
tizennyolc
tetёmbёdhjetё
19
tizenkilenc
nёntёmbёdhjetё
20
húsz
njёzet
21
huszonegy
njёzetenjё
22
huszonkettő
njёzetedy
23
huszonhárom
njёzetetre
24
huszonnégy
njёzetekatёr
25
huszonöt
njёzetepesё
26
huszonhat
njёzetegjashtё
27
huszonhét
njёzeteshtatё
28
huszonnyolc
njёzetetetё
29
huszonkilenc
njёzetenёntё
30
harminc
tridhjetё
31
harmincegy
tridhjetёenjё
32
harminckettö
tridhjetёedy
33
harminchárom
tridhjetёetre
34
harmincnégy
tridhjetёekatёr
35
harmincöt
tridhjetёepesё
36
harminchat
tridhjetёegjashtё
37
harminchét
tridhjetёeshtatё
38
harmincnyolc
tridhjetёetetё
39
harminckilenc
tridhjetёenёntё
40
negyven
dyzet
41
negyvenegy
dyzetenjё
42
negyvenkettő
dyzetёedy
43
negyvenhárom
dyzetёetre
44
negyvennégy
dyzetёekatёr
45
negyvenöt
dyzetёepesё
46
negyvenhat
dyzetёegjashtё
47
negyvenhét
dyzetёeshtatё
48
negyvennyolc
dyzetёetetё
49
negyvenkilenc
dyzetёenёntё
50
ötven
pesёdhjetё
51
ötvenegy
pesёdhjetёenjё
52
ötvenkettő
pesёdhjetёedy
53
ötvenhárom
pesёdhjetёetre
54
ötvennégy
pesёdhjetёekatёr
55
ötvenöt
pesёdhjetёepesё
56
ötvenhat
pesёdhjetёegjashtё
57
ötvenhét
pesёdhjetёeshtatё
58
ötvennyolc
pesёdhjetёetetё
59
ötvenkilenc
pesёdhjetёenёntё
60
hatvan
gjashtёdhjetё
61
hatvanegy
gjashtёdhjetёenjё
62
hatvankettő
gjashtёdhjetёedy
63
hatvanhárom
gjashtёdhjetёetre
64
hatvannégy
gjashtёdhjetёekatёr
65
hatvanöt
gjashtёdhjetёepesё
66
hatvanhat
gjashtёdhjetёegjashtё
67
hatvanhét
gjashtёdhjetёeshtatё
68
hatvannyolc
gjashtёdhjetёetetё
69
hatvankilenc
gjashtёdhjetёenёntё
70
hetven
shtatёdhjetё
71
hetvenegy
shtatёdhjetёenjё
72
hetvenkettő
shtatёdhjetёedy
73
hetvenhárom
shtatёdhjetёetre
74
hetvennégy
shtatёdhjetёekatёr
75
hetvenöt
shtatёdhjetёepesё
76
hetvenhat
shtatёdhjetёegjashtё
77
hetvenhét
shtatёdhjetёeshtatё
78
hetvennyolc
shtatёdhjetёetetё
79
hetvenkilenc
shtatёdhjetёenёntё
80
nyolcvan
tetёdhjetё
81
nyolcvanegy
tetёdhjetёenjё
82
nyolcvankettő
tetёdhjetёedy
83
nyolcvanhárom
tetёdhjetёetre
84
nyolcvannégy
tetёdhjetёekatёr
85
nyolcvanöt
tetёdhjetёepesё
86
nyolcvanhat
tetёdhjetёegjashtё
87
nyolcvanhét
tetёdhjetёeshtatё
88
nyolcvannyolc
tetёdhjetёetetё
89
nyolvankilenc
tetёdhjetёenёntё
90
kilencven
nёntёdhjetё
91
kilencvenegy
nёntёdhjetёenjё
92
kilencvenkettő
nёntёdhjetёedy
93
kilencvenhárom
nёntёdhjetёetre
94
kilencvennégy
nёntёdhjetёekatёr
95
kilencvenöt
nёntёdhjetёepesё
96
kilencvenhat
nёntёdhjetёegjashtё
97
kilencvenhét
nёntёdhjetёeshtatё
98
kilencvennyolc
nёntёdhjetёetetё
99
kilencvenkilenc
nёntёdhjetёenёntё
100
száz
njёqind