Numrat në Hollandisht

Numrat në Hollandisht

Drejtshkrimi dhe shqiptimi i numrave në Holandisht

Numrat në Hollandisht

Numrat në Hollandisht, zë një shumicë dërrmuese të jetës sonë të përditshme. Edhe kur flasim me njerëzit e tjerë; Ne duhet ta përdorim atë në shumë fusha të tilla si numrat e telefonit, shumat e parave, datat, etj. Isshtë e rëndësishme të kemi theks të duhur përveç njohjes së numrave. Kjo është arsyeja pse duhet të mësojmë numra me theks të saktë.

Për të mësuar numrat Holandisht në mënyrën më të shpejtë, duhet të praktikoheni duke lexuar dhe dëgjuar numrat që ju ofrojmë një nga një. Ju gjithashtu mund të ndiqni dhe dëgjoni përmbajtjen në videon që kemi përgatitur në mënyrë që të mësoni numrat lehtë. Si rezultat i dëgjimit të vazhdueshëm, ju do të mësoni Holandisht numra në një kohë shumë të shkurtër!

Numrat në Hollandisht dhe shqiptimet e tyre konsiderohen si një nga çështjet më të rëndësishme që duhet të mësohen fillimisht për trajnimin e gjuhës Holandisht. Për këtë arsye, ju duhet të mësoni shumë mirë në mënyrë që të përfundoni arsimin gjuhësor siç duhet.

Më poshtë Numrat në Hollandisht jepen nga 1 në 100 për ju. Duke ndjekur numrat rregullisht çdo ditë, ju lehtë mund të forconi edukimin tuaj gjuhësor falë videos që kemi përgatitur për ju.

0
nul
zero
1
een
njё
2
twee
dy
3
drie
tre
4
vier
katёr
5
vijf
pesё
6
zes
gjashtё
7
zeven
shtatё
8
acht
tetё
9
negen
nёntё
10
tien
dhjetё
11
elf
njёmbёdhjetё
12
twaalf
dymbёdhjetё
13
dertien
trembёdhjetё
14
veertien
katёrmbёdhjetё
15
vijftien
pesёmbёdhjetё
16
zestien
gjashtёmbёdhjetё
17
zeventien
shtatёmbёdhjetё
18
achttien
tetёmbёdhjetё
19
negentien
nёntёmbёdhjetё
20
twintig
njёzet
21
eenentwintig
njёzetenjё
22
tweeëntwintig
njёzetedy
23
drieëntwintig
njёzetetre
24
vierentwintig
njёzetekatёr
25
vijfentwintig
njёzetepesё
26
zesentwintig
njёzetegjashtё
27
zevenentwintig
njёzeteshtatё
28
achtentwintig
njёzetetetё
29
negenentwintig
njёzetenёntё
30
dertig
tridhjetё
31
eenendertig
tridhjetёenjё
32
tweeëndertig
tridhjetёedy
33
drieëndertig
tridhjetёetre
34
vierendertig
tridhjetёekatёr
35
vijfendertig
tridhjetёepesё
36
zesendertig
tridhjetёegjashtё
37
zevenendertig
tridhjetёeshtatё
38
achtendertig
tridhjetёetetё
39
negenendertig
tridhjetёenёntё
40
veertig
dyzet
41
eenenveertig
dyzetenjё
42
tweeënveertig
dyzetёedy
43
drieënveertig
dyzetёetre
44
vierenveertig
dyzetёekatёr
45
vijfenveertig
dyzetёepesё
46
zesenveertig
dyzetёegjashtё
47
zevenenveertig
dyzetёeshtatё
48
achtenveertig
dyzetёetetё
49
negenenveertig
dyzetёenёntё
50
vijftig
pesёdhjetё
51
eenenvijftig
pesёdhjetёenjё
52
tweeënvijftig
pesёdhjetёedy
53
drieënvijftig
pesёdhjetёetre
54
vierenvijftig
pesёdhjetёekatёr
55
vijfenvijftig
pesёdhjetёepesё
56
zesenvijftig
pesёdhjetёegjashtё
57
zevenenvijftig
pesёdhjetёeshtatё
58
achtenvijftig
pesёdhjetёetetё
59
negenenvijftig
pesёdhjetёenёntё
60
zestig
gjashtёdhjetё
61
eenenzestig
gjashtёdhjetёenjё
62
tweeënzestig
gjashtёdhjetёedy
63
drieënzestig
gjashtёdhjetёetre
64
vierenzestig
gjashtёdhjetёekatёr
65
vijfenzestig
gjashtёdhjetёepesё
66
zesenzestig
gjashtёdhjetёegjashtё
67
zevenenzestig
gjashtёdhjetёeshtatё
68
achtenzestig
gjashtёdhjetёetetё
69
negenenzestig
gjashtёdhjetёenёntё
70
zeventig
shtatёdhjetё
71
eenenzeventig
shtatёdhjetёenjё
72
tweeënzeventig
shtatёdhjetёedy
73
drieënzeventig
shtatёdhjetёetre
74
vierenzeventig
shtatёdhjetёekatёr
75
vijfenzeventig
shtatёdhjetёepesё
76
zesenzeventig
shtatёdhjetёegjashtё
77
zevenenzeventig
shtatёdhjetёeshtatё
78
achtenzeventig
shtatёdhjetёetetё
79
negenenzeventig
shtatёdhjetёenёntё
80
tachtig
tetёdhjetё
81
eenentachtig
tetёdhjetёenjё
82
tweeëntachtig
tetёdhjetёedy
83
drieëntachtig
tetёdhjetёetre
84
vierentachtig
tetёdhjetёekatёr
85
vijfentachtig
tetёdhjetёepesё
86
zesentachtig
tetёdhjetёegjashtё
87
zevenentachtig
tetёdhjetёeshtatё
88
achtentachtig
tetёdhjetёetetё
89
negenentachtig
tetёdhjetёenёntё
90
negentig
nёntёdhjetё
91
eenennegentig
nёntёdhjetёenjё
92
tweeënnegentig
nёntёdhjetёedy
93
drieënnegentig
nёntёdhjetёetre
94
vierennegentig
nёntёdhjetёekatёr
95
vijfennegentig
nёntёdhjetёepesё
96
zesennegentig
nёntёdhjetёegjashtё
97
zevenennegentig
nёntёdhjetёeshtatё
98
achtennegentig
nёntёdhjetёetetё
99
negenennegentig
nёntёdhjetёenёntё
100
honderd
njёqind