Numrat në Estonisht

Numrat në Estonisht

Drejtshkrimi dhe shqiptimi i numrave në Estonisht

Numrat në Estonisht, zë një shumicë dërrmuese të jetës sonë të përditshme. Edhe kur flasim me njerëzit e tjerë; Ne duhet ta përdorim atë në shumë fusha të tilla si numrat e telefonit, shumat e parave, datat, etj. Isshtë e rëndësishme të kemi theks të duhur përveç njohjes së numrave. Kjo është arsyeja pse duhet të mësojmë numra me theks të saktë.

Për të mësuar numrat Estonisht në mënyrën më të shpejtë, duhet të praktikoheni duke lexuar dhe dëgjuar numrat që ju ofrojmë një nga një. Ju gjithashtu mund të ndiqni dhe dëgjoni përmbajtjen në videon që kemi përgatitur në mënyrë që të mësoni numrat lehtë. Si rezultat i dëgjimit të vazhdueshëm, ju do të mësoni Estonisht numra në një kohë shumë të shkurtër!

Numrat në Estonisht dhe shqiptimet e tyre konsiderohen si një nga çështjet më të rëndësishme që duhet të mësohen fillimisht për trajnimin e gjuhës Estonisht. Për këtë arsye, ju duhet të mësoni shumë mirë në mënyrë që të përfundoni arsimin gjuhësor siç duhet.

Më poshtë Numrat në Estonisht jepen nga 1 në 100 për ju. Duke ndjekur numrat rregullisht çdo ditë, ju lehtë mund të forconi edukimin tuaj gjuhësor falë videos që kemi përgatitur për ju.

1
üks
njё
2
kaks
dy
3
kolm
tre
4
neli
katёr
5
viis
pesё
6
kuus
gjashtё
7
seitse
shtatё
8
kaheksa
tetё
9
üheksa
nёntё
10
kümme
dhjetё
11
üksteist
njёmbёdhjetё
12
kaksteist
dymbёdhjetё
13
kolmteist
trembёdhjetё
14
neliteist
katёrmbёdhjetё
15
viisteist
pesёmbёdhjetё
16
kuusteist
gjashtёmbёdhjetё
17
seitseteist
shtatёmbёdhjetё
18
kaheksateist
tetёmbёdhjetё
19
üheksateist
nёntёmbёdhjetё
20
kakskümmend
njёzet
21
kakskümmend üks
njёzetenjё
22
kakskümmend kaks
njёzetedy
23
kakskümmend kolm
njёzetetre
24
kakskümmend neli
njёzetekatёr
25
kakskümmend viis
njёzetepesё
26
kakskümmend kuus
njёzetegjashtё
27
kakskümmend seitse
njёzeteshtatё
28
kakskümmend kaheksa
njёzetetetё
29
kakskümmend üheksa
njёzetenёntё
30
kolmkümmend
tridhjetё
31
kolmkümmend üks
tridhjetёenjё
32
kolmkümmend kaks
tridhjetёedy
33
kolmkümmend kolm
tridhjetёetre
34
kolmkümmend neli
tridhjetёekatёr
35
kolmkümmend viis
tridhjetёepesё
36
kolmkümmend kuus
tridhjetёegjashtё
37
kolmkümmend seitse
tridhjetёeshtatё
38
kolmkümmend kaheksa
tridhjetёetetё
39
kolmkümmend üheksa
tridhjetёenёntё
40
nelikümmend
dyzet
41
nelikümmend üks
dyzetenjё
42
nelikümmend kaks
dyzetёedy
43
nelikümmend kolm
dyzetёetre
44
nelikümmend neli
dyzetёekatёr
45
nelikümmend viis
dyzetёepesё
46
nelikümmend kuus
dyzetёegjashtё
47
nelikümmend seitse
dyzetёeshtatё
48
nelikümmend kaheksa
dyzetёetetё
49
nelikümmend üheksa
dyzetёenёntё
50
viiskümmend
pesёdhjetё
51
viiskümmend üks
pesёdhjetёenjё
52
viiskümmend kaks
pesёdhjetёedy
53
viiskümmend kolm
pesёdhjetёetre
54
viiskümmend neli
pesёdhjetёekatёr
55
viiskümmend viis
pesёdhjetёepesё
56
viiskümmend kuus
pesёdhjetёegjashtё
57
viiskümmend seitse
pesёdhjetёeshtatё
58
viiskümmend kaheksa
pesёdhjetёetetё
59
viiskümmend üheksa
pesёdhjetёenёntё
60
kuuskümmend
gjashtёdhjetё
61
kuuskümmend üks
gjashtёdhjetёenjё
62
kuuskümmend kaks
gjashtёdhjetёedy
63
kuuskümmend kolm
gjashtёdhjetёetre
64
kuuskümmend neli
gjashtёdhjetёekatёr
65
kuuskümmend viis
gjashtёdhjetёepesё
66
kuuskümmend kuus
gjashtёdhjetёegjashtё
67
kuuskümmend seitse
gjashtёdhjetёeshtatё
68
kuuskümmend kaheksa
gjashtёdhjetёetetё
69
kuuskümmend üheksa
gjashtёdhjetёenёntё
70
seitsekümmend
shtatёdhjetё
71
seitsekümmend üks
shtatёdhjetёenjё
72
seitsekümmend kaks
shtatёdhjetёedy
73
seitsekümmend kolm
shtatёdhjetёetre
74
seitsekümmend neli
shtatёdhjetёekatёr
75
seitsekümmend viis
shtatёdhjetёepesё
76
seitsekümmend kuus
shtatёdhjetёegjashtё
77
seitsekümmend seitse
shtatёdhjetёeshtatё
78
seitsekümmend kaheksa
shtatёdhjetёetetё
79
seitsekümmend üheksa
shtatёdhjetёenёntё
80
kaheksakümmend
tetёdhjetё
81
kaheksakümmend üks
tetёdhjetёenjё
82
kaheksakümmend kaks
tetёdhjetёedy
83
kaheksakümmend kolm
tetёdhjetёetre
84
kaheksakümmend neli
tetёdhjetёekatёr
85
kaheksakümmend viis
tetёdhjetёepesё
86
kaheksakümmend kuus
tetёdhjetёegjashtё
87
kaheksakümmend seitse
tetёdhjetёeshtatё
88
kaheksakümmend kaheksa
tetёdhjetёetetё
89
kaheksakümmend üheksa
tetёdhjetёenёntё
90
üheksakümmend
nёntёdhjetё
91
üheksakümmend üks
nёntёdhjetёenjё
92
üheksakümmend kaks
nёntёdhjetёedy
93
üheksakümmend kolm
nёntёdhjetёetre
94
üheksakümmend neli
nёntёdhjetёekatёr
95
üheksakümmend viis
nёntёdhjetёepesё
96
üheksakümmend kuus
nёntёdhjetёegjashtё
97
üheksakümmend seitse
nёntёdhjetёeshtatё
98
üheksakümmend kaheksa
nёntёdhjetёetetё
99
üheksakümmend üheksa
nёntёdhjetёenёntё
100
sada
njёqind
0
null
zero