Numrat në Boshnjakisht

Numrat në Boshnjakisht

Drejtshkrimi dhe shqiptimi i numrave në Boshnjakisht

Numrat në Boshnjakisht, zë një shumicë dërrmuese të jetës sonë të përditshme. Edhe kur flasim me njerëzit e tjerë; Ne duhet ta përdorim atë në shumë fusha të tilla si numrat e telefonit, shumat e parave, datat, etj. Isshtë e rëndësishme të kemi theks të duhur përveç njohjes së numrave. Kjo është arsyeja pse duhet të mësojmë numra me theks të saktë.

Për të mësuar numrat Boshnjakisht në mënyrën më të shpejtë, duhet të praktikoheni duke lexuar dhe dëgjuar numrat që ju ofrojmë një nga një. Ju gjithashtu mund të ndiqni dhe dëgjoni përmbajtjen në videon që kemi përgatitur në mënyrë që të mësoni numrat lehtë. Si rezultat i dëgjimit të vazhdueshëm, ju do të mësoni Boshnjakisht numra në një kohë shumë të shkurtër!

Numrat në Boshnjakisht dhe shqiptimet e tyre konsiderohen si një nga çështjet më të rëndësishme që duhet të mësohen fillimisht për trajnimin e gjuhës Boshnjakisht. Për këtë arsye, ju duhet të mësoni shumë mirë në mënyrë që të përfundoni arsimin gjuhësor siç duhet.

Më poshtë Numrat në Boshnjakisht jepen nga 1 në 100 për ju. Duke ndjekur numrat rregullisht çdo ditë, ju lehtë mund të forconi edukimin tuaj gjuhësor falë videos që kemi përgatitur për ju.

0
nula
zero
1
jedan
njё
2
dva
dy
3
tri
tre
4
četiri
katёr
5
pet
pesё
6
šest
gjashtё
7
sedam
shtatё
8
osam
tetё
9
devet
nёntё
10
deset
dhjetё
11
jedanaest
njёmbёdhjetё
12
dvanaest
dymbёdhjetё
13
trinaest
trembёdhjetё
14
četrnaest
katёrmbёdhjetё
15
petnaest
pesёmbёdhjetё
16
šesnaest
gjashtёmbёdhjetё
17
sedamnaest
shtatёmbёdhjetё
18
osamnaest
tetёmbёdhjetё
19
devetnaest
nёntёmbёdhjetё
20
dvadeset
njёzet
21
dvadeset i jedan
njёzetenjё
22
dvadeset i dva
njёzetedy
23
dvadeset i tri
njёzetetre
24
dvadeset i četiri
njёzetekatёr
25
dvadeset i pet
njёzetepesё
26
dvadeset i šest
njёzetegjashtё
27
dvadeset i sedam
njёzeteshtatё
28
dvadeset i osam
njёzetetetё
29
dvadeset i devet
njёzetenёntё
30
trideset
tridhjetё
31
trideset i jedan
tridhjetёenjё
32
trideset i dva
tridhjetёedy
33
trideset i tri
tridhjetёetre
34
trideset i četiri
tridhjetёekatёr
35
trideset i pet
tridhjetёepesё
36
trideset i šest
tridhjetёegjashtё
37
trideset i sedam
tridhjetёeshtatё
38
trideset i osam
tridhjetёetetё
39
trideset i devet
tridhjetёenёntё
40
četrdeset
dyzet
41
četrdeset i jedan
dyzetenjё
42
četrdeset i dva
dyzetёedy
43
četrdeset i tri
dyzetёetre
44
četrdeset i četiri
dyzetёekatёr
45
četrdeset i pet
dyzetёepesё
46
četrdeset i šest
dyzetёegjashtё
47
četrdeset i sedam
dyzetёeshtatё
48
četrdeset i osam
dyzetёetetё
49
četrdeset i devet
dyzetёenёntё
50
pedeset
pesёdhjetё
51
pedeset i jedan
pesёdhjetёenjё
52
pedeset i dva
pesёdhjetёedy
53
pedeset i tri
pesёdhjetёetre
54
pedeset i četiri
pesёdhjetёekatёr
55
pedeset i pet
pesёdhjetёepesё
56
pedeset i šest
pesёdhjetёegjashtё
57
pedeset i sedam
pesёdhjetёeshtatё
58
pedeset i osam
pesёdhjetёetetё
59
pedeset i devet
pesёdhjetёenёntё
60
šezdeset
gjashtёdhjetё
61
šezdeset i jedan
gjashtёdhjetёenjё
62
šezdeset i dva
gjashtёdhjetёedy
63
šezdeset i tri
gjashtёdhjetёetre
64
šezdeset i četiri
gjashtёdhjetёekatёr
65
šezdeset i pet
gjashtёdhjetёepesё
66
šezdeset i šest
gjashtёdhjetёegjashtё
67
šezdeset i sedam
gjashtёdhjetёeshtatё
68
šezdeset i osam
gjashtёdhjetёetetё
69
šezdeset i devet
gjashtёdhjetёenёntё
70
sedamdeset
shtatёdhjetё
71
sedamdeset i jedan
shtatёdhjetёenjё
72
sedamdeset i dva
shtatёdhjetёedy
73
sedamdeset i tri
shtatёdhjetёetre
74
sedamdeset i četiri
shtatёdhjetёekatёr
75
sedamdeset i pet
shtatёdhjetёepesё
76
sedamdeset i šest
shtatёdhjetёegjashtё
77
sedamdeset i sedam
shtatёdhjetёeshtatё
78
sedamdeset i osam
shtatёdhjetёetetё
79
sedamdeset i devet
shtatёdhjetёenёntё
80
osamdeset
tetёdhjetё
81
osamdeset i jedan
tetёdhjetёenjё
82
osamdeset i dva
tetёdhjetёedy
83
osamdeset i tri
tetёdhjetёetre
84
osamdeset i četiri
tetёdhjetёekatёr
85
osamdeset i pet
tetёdhjetёepesё
86
osamdeset i šest
tetёdhjetёegjashtё
87
osamdeset i sedam
tetёdhjetёeshtatё
88
osamdeset i osam
tetёdhjetёetetё
89
osamdeset i devet
tetёdhjetёenёntё
90
devedeset
nёntёdhjetё
91
devedeset i jedan
nёntёdhjetёenjё
92
devedeset i dva
nёntёdhjetёedy
93
devedeset i tri
nёntёdhjetёetre
94
devedeset i četiri
nёntёdhjetёekatёr
95
devedeset i pet
nёntёdhjetёepesё
96
devedeset i šest
nёntёdhjetёegjashtё
97
devedeset i sedam
nёntёdhjetёeshtatё
98
devedeset i osam
nёntёdhjetёetetё
99
devedeset i devet
nёntёdhjetёenёntё
100
stotina
njёqind