Numrat në Bengalisht

Numrat në Bengalisht

Drejtshkrimi dhe shqiptimi i numrave në Bengalisht

Numrat në Bengalisht

Numrat në Bengalisht, zë një shumicë dërrmuese të jetës sonë të përditshme. Edhe kur flasim me njerëzit e tjerë; Ne duhet ta përdorim atë në shumë fusha të tilla si numrat e telefonit, shumat e parave, datat, etj. Isshtë e rëndësishme të kemi theks të duhur përveç njohjes së numrave. Kjo është arsyeja pse duhet të mësojmë numra me theks të saktë.

Për të mësuar numrat Bengalisht në mënyrën më të shpejtë, duhet të praktikoheni duke lexuar dhe dëgjuar numrat që ju ofrojmë një nga një. Ju gjithashtu mund të ndiqni dhe dëgjoni përmbajtjen në videon që kemi përgatitur në mënyrë që të mësoni numrat lehtë. Si rezultat i dëgjimit të vazhdueshëm, ju do të mësoni Bengalisht numra në një kohë shumë të shkurtër!

Numrat në Bengalisht dhe shqiptimet e tyre konsiderohen si një nga çështjet më të rëndësishme që duhet të mësohen fillimisht për trajnimin e gjuhës Bengalisht. Për këtë arsye, ju duhet të mësoni shumë mirë në mënyrë që të përfundoni arsimin gjuhësor siç duhet.

Më poshtë Numrat në Bengalisht jepen nga 1 në 100 për ju. Duke ndjekur numrat rregullisht çdo ditë, ju lehtë mund të forconi edukimin tuaj gjuhësor falë videos që kemi përgatitur për ju.

0
শূন্য
zero
1
এক
njё
2
দুই
dy
3
তিন
tre
4
চার
katёr
5
পাঁচ
pesё
6
ছয়
gjashtё
7
সাত
shtatё
8
আট
tetё
9
নয়
nёntё
10
দশ
dhjetё
11
এগারো
njёmbёdhjetё
12
বারো
dymbёdhjetё
13
তেরো
trembёdhjetё
14
চৌদ্দ
katёrmbёdhjetё
15
পনেরো
pesёmbёdhjetё
16
ষোল
gjashtёmbёdhjetё
17
সতেরো
shtatёmbёdhjetё
18
আঠারো
tetёmbёdhjetё
19
উনিশ
nёntёmbёdhjetё
20
বিশ
njёzet
21
একুশ
njёzetenjё
22
বাইশ
njёzetedy
23
তেইশ
njёzetetre
24
চব্বিশ
njёzetekatёr
25
পঁচিশ
njёzetepesё
26
ছাব্বিশ
njёzetegjashtё
27
সাতাশ
njёzeteshtatё
28
আটাশ
njёzetetetё
29
ঊনত্রিশ
njёzetenёntё
30
ত্রিশ
tridhjetё
31
একত্রিশ
tridhjetёenjё
32
বত্রিশ
tridhjetёedy
33
তেত্রিশ
tridhjetёetre
34
চৌত্রিশ
tridhjetёekatёr
35
পঁয়ত্রিশ
tridhjetёepesё
36
ছত্রিশ
tridhjetёegjashtё
37
সাঁইত্রিশ
tridhjetёeshtatё
38
আটত্রিশ
tridhjetёetetё
39
ঊনচল্লিশ
tridhjetёenёntё
40
চল্লিশ
dyzet
41
একচল্লিশ
dyzetenjё
42
বিয়াল্লিশ
dyzetёedy
43
তেতাল্লিশ
dyzetёetre
44
চুয়াল্লিশ
dyzetёekatёr
45
পঁয়তাল্লিশ
dyzetёepesё
46
ছেচল্লিশ
dyzetёegjashtё
47
সাতচল্লিশ
dyzetёeshtatё
48
আটচল্লিশ
dyzetёetetё
49
ঊনপঞ্চাশ
dyzetёenёntё
50
পঞ্চাশ
pesёdhjetё
51
একান্ন
pesёdhjetёenjё
52
বাহান্ন
pesёdhjetёedy
53
তিপ্পান্ন
pesёdhjetёetre
54
চুয়ান্ন
pesёdhjetёekatёr
55
পঞ্চান্ন
pesёdhjetёepesё
56
ছাপ্পান্ন
pesёdhjetёegjashtё
57
সাতান্ন
pesёdhjetёeshtatё
58
আটান্ন
pesёdhjetёetetё
59
ঊনষাট
pesёdhjetёenёntё
60
ষাট
gjashtёdhjetё
61
একষট্টি
gjashtёdhjetёenjё
62
বাষট্টি
gjashtёdhjetёedy
63
তেষট্টি
gjashtёdhjetёetre
64
চৌষট্টি
gjashtёdhjetёekatёr
65
পঁয়ষট্টি
gjashtёdhjetёepesё
66
ছেষট্টি
gjashtёdhjetёegjashtё
67
সাতষট্টি
gjashtёdhjetёeshtatё
68
আটষট্টি
gjashtёdhjetёetetё
69
ঊনসত্তর
gjashtёdhjetёenёntё
70
সত্তর
shtatёdhjetё
71
একাত্তর
shtatёdhjetёenjё
72
বাহাত্তর
shtatёdhjetёedy
73
তিয়াত্তর
shtatёdhjetёetre
74
চুয়াত্তর
shtatёdhjetёekatёr
75
পঁচাত্তর
shtatёdhjetёepesё
76
ছিয়াত্তর
shtatёdhjetёegjashtё
77
সাতাত্তর
shtatёdhjetёeshtatё
78
আটাত্তর
shtatёdhjetёetetё
79
ঊনআশি
shtatёdhjetёenёntё
80
আশি
tetёdhjetё
81
একাশি
tetёdhjetёenjё
82
বিরাশি
tetёdhjetёedy
83
তিরাশি
tetёdhjetёetre
84
চুরাশি
tetёdhjetёekatёr
85
পঁচাশি
tetёdhjetёepesё
86
ছিয়াশি
tetёdhjetёegjashtё
87
সাতাশি
tetёdhjetёeshtatё
88
আটাশি
tetёdhjetёetetё
89
ঊননব্বই
tetёdhjetёenёntё
90
নব্বই
nёntёdhjetё
91
একানব্বই
nёntёdhjetёenjё
92
বিরানব্বই
nёntёdhjetёedy
93
তিরানব্বই
nёntёdhjetёetre
94
চুরানব্বই
nёntёdhjetёekatёr
95
পঁচানব্বই
nёntёdhjetёepesё
96
ছিয়ানব্বই
nёntёdhjetёegjashtё
97
সাতানব্বই
nёntёdhjetёeshtatё
98
আটানব্বই
nёntёdhjetёetetё
99
নিরানব্বই
nёntёdhjetёenёntё
100
একশত
njёqind