Numrat në Azere

Numrat në Azere

Drejtshkrimi dhe shqiptimi i numrave në Azerisht

Numrat në Azere, zë një shumicë dërrmuese të jetës sonë të përditshme. Edhe kur flasim me njerëzit e tjerë; Ne duhet ta përdorim atë në shumë fusha të tilla si numrat e telefonit, shumat e parave, datat, etj. Isshtë e rëndësishme të kemi theks të duhur përveç njohjes së numrave. Kjo është arsyeja pse duhet të mësojmë numra me theks të saktë.

Për të mësuar numrat Azerisht në mënyrën më të shpejtë, duhet të praktikoheni duke lexuar dhe dëgjuar numrat që ju ofrojmë një nga një. Ju gjithashtu mund të ndiqni dhe dëgjoni përmbajtjen në videon që kemi përgatitur në mënyrë që të mësoni numrat lehtë. Si rezultat i dëgjimit të vazhdueshëm, ju do të mësoni Azerisht numra në një kohë shumë të shkurtër!

Numrat në Azere dhe shqiptimet e tyre konsiderohen si një nga çështjet më të rëndësishme që duhet të mësohen fillimisht për trajnimin e gjuhës Azerisht. Për këtë arsye, ju duhet të mësoni shumë mirë në mënyrë që të përfundoni arsimin gjuhësor siç duhet.

Më poshtë Numrat në Azere jepen nga 1 në 100 për ju. Duke ndjekur numrat rregullisht çdo ditë, ju lehtë mund të forconi edukimin tuaj gjuhësor falë videos që kemi përgatitur për ju.

0
Sıfır
zero
1
Bir
njё
2
Iki
dy
3
Üç
tre
4
Dörd
katёr
5
Beş
pesё
6
Altı
gjashtё
7
Yeddi
shtatё
8
Səkkiz
tetё
9
Doqquz
nёntё
10
On
dhjetё
11
On bir
njёmbёdhjetё
12
On iki
dymbёdhjetё
13
On üç
trembёdhjetё
14
On dörd
katёrmbёdhjetё
15
On beş
pesёmbёdhjetё
16
On altı
gjashtёmbёdhjetё
17
On yeddi
shtatёmbёdhjetё
18
On səkkiz
tetёmbёdhjetё
19
On doqquz
nёntёmbёdhjetё
20
Iyirmi
njёzet
21
Iyirmi bir
njёzetenjё
22
İyirmi iki
njёzetedy
23
Iyirmi üç
njёzetetre
24
Iyirmi dörd
njёzetekatёr
25
Iyirmi beş
njёzetepesё
26
Iyirmi altı
njёzetegjashtё
27
Iyirmi yeddi
njёzeteshtatё
28
Iyirmi səkkiz
njёzetetetё
29
Iyirmi doqquz
njёzetenёntё
30
Otuz
tridhjetё
31
Otuz bir
tridhjetёenjё
32
Otuz iki
tridhjetёedy
33
Otuz üç
tridhjetёetre
34
Otuz dörd
tridhjetёekatёr
35
Otuz beş
tridhjetёepesё
36
Otuz altı
tridhjetёegjashtё
37
Otuz yeddi
tridhjetёeshtatё
38
Otuz səkkiz
tridhjetёetetё
39
Otuz doqquz
tridhjetёenёntё
40
Qırx
dyzet
41
Qırx bir
dyzetenjё
42
Qırx iki
dyzetёedy
43
Qırx üç
dyzetёetre
44
Qırx dörd
dyzetёekatёr
45
Qırx beş
dyzetёepesё
46
Qırx altı
dyzetёegjashtё
47
Qırx yeddi
dyzetёeshtatё
48
Qırx səkkiz
dyzetёetetё
49
Qırx doqquz
dyzetёenёntё
50
Əlli
pesёdhjetё
51
Əlli bir
pesёdhjetёenjё
52
Əlli iki
pesёdhjetёedy
53
Əlli üç
pesёdhjetёetre
54
Əlli dörd
pesёdhjetёekatёr
55
Əlli beş
pesёdhjetёepesё
56
Əlli altı
pesёdhjetёegjashtё
57
Əlli yeddi
pesёdhjetёeshtatё
58
Əlli səkkiz
pesёdhjetёetetё
59
Əlli doqquz
pesёdhjetёenёntё
60
Altmış
gjashtёdhjetё
61
Altmış bir
gjashtёdhjetёenjё
62
Altmış iki
gjashtёdhjetёedy
63
Altmış üç
gjashtёdhjetёetre
64
Altmış dörd
gjashtёdhjetёekatёr
65
Altmış beş
gjashtёdhjetёepesё
66
Altmış altı
gjashtёdhjetёegjashtё
67
Altmış yeddi
gjashtёdhjetёeshtatё
68
Altmış səkkiz
gjashtёdhjetёetetё
69
Altmış doqquz
gjashtёdhjetёenёntё
70
Yetmiş
shtatёdhjetё
71
Yetmiş bir
shtatёdhjetёenjё
72
Yetmiş iki
shtatёdhjetёedy
73
Yetmiş üç
shtatёdhjetёetre
74
Yetmiş dörd
shtatёdhjetёekatёr
75
Yetmiş beş
shtatёdhjetёepesё
76
Yetmiş altı
shtatёdhjetёegjashtё
77
Yetmiş yeddi
shtatёdhjetёeshtatё
78
Yetmiş səkkiz
shtatёdhjetёetetё
79
Yetmiş doqquz
shtatёdhjetёenёntё
80
Səksən
tetёdhjetё
81
Səksən bir
tetёdhjetёenjё
82
Səksən iki
tetёdhjetёedy
83
Səksən üç
tetёdhjetёetre
84
Səksən dörd
tetёdhjetёekatёr
85
Səksən beş
tetёdhjetёepesё
86
Səksən altı
tetёdhjetёegjashtё
87
Səksən yeddi
tetёdhjetёeshtatё
88
Səksən səkkiz
tetёdhjetёetetё
89
Səksən doqquz
tetёdhjetёenёntё
90
Doxsan
nёntёdhjetё
91
Doxsan bir
nёntёdhjetёenjё
92
Doxsan iki
nёntёdhjetёedy
93
Doxsan üç
nёntёdhjetёetre
94
Doxsan dörd
nёntёdhjetёekatёr
95
Doxsan beş
nёntёdhjetёepesё
96
Doxsan altı
nёntёdhjetёegjashtё
97
Doxsan yeddi
nёntёdhjetёeshtatё
98
Doxsan səkkiz
nёntёdhjetёetetё
99
Doxsan doqquz
nёntёdhjetёenёntё
100
Yüz
njёqind