Numrat në arabisht

Numrat në arabisht

Drejtshkrimi dhe shqiptimi i numrave në Arabisht

Numrat në arabisht

Numrat në arabisht, zë një shumicë dërrmuese të jetës sonë të përditshme. Edhe kur flasim me njerëzit e tjerë; Ne duhet ta përdorim atë në shumë fusha të tilla si numrat e telefonit, shumat e parave, datat, etj. Isshtë e rëndësishme të kemi theks të duhur përveç njohjes së numrave. Kjo është arsyeja pse duhet të mësojmë numra me theks të saktë.

Për të mësuar numrat Arabisht në mënyrën më të shpejtë, duhet të praktikoheni duke lexuar dhe dëgjuar numrat që ju ofrojmë një nga një. Ju gjithashtu mund të ndiqni dhe dëgjoni përmbajtjen në videon që kemi përgatitur në mënyrë që të mësoni numrat lehtë. Si rezultat i dëgjimit të vazhdueshëm, ju do të mësoni Arabisht numra në një kohë shumë të shkurtër!

Numrat në arabisht dhe shqiptimet e tyre konsiderohen si një nga çështjet më të rëndësishme që duhet të mësohen fillimisht për trajnimin e gjuhës Arabisht. Për këtë arsye, ju duhet të mësoni shumë mirë në mënyrë që të përfundoni arsimin gjuhësor siç duhet.

Më poshtë Numrat në arabisht jepen nga 1 në 100 për ju. Duke ndjekur numrat rregullisht çdo ditë, ju lehtë mund të forconi edukimin tuaj gjuhësor falë videos që kemi përgatitur për ju.

0
صفر
zero
1
وَاحِد
njё
2
اِثْنَان
dy
3
ثَلَاثَة
tre
4
أَرْبَعَة
katёr
5
خَمْسَة
pesё
6
سِتَّة
gjashtё
7
سَبْعَة
shtatё
8
ثَمَانِيَة
tetё
9
تِسْعَة
nёntё
10
عَشَرَة
dhjetё
11
أَحَدَ عَشَرَ
njёmbёdhjetё
12
اِثْنَا عَشَرَ
dymbёdhjetё
13
ثَلَاثَةَ عَشَرَ
trembёdhjetё
14
أَرْبَعَةَ عَشَرَ
katёrmbёdhjetё
15
خَمْسَةَ عَشَرَ
pesёmbёdhjetё
16
سِتَّةَ عَشَرَ
gjashtёmbёdhjetё
17
سَبْعَةَ عَشَرَ
shtatёmbёdhjetё
18
ثَمَانِيَةَ عَشَرَ
tetёmbёdhjetё
19
تِسْعَةَ عَشَرَ
nёntёmbёdhjetё
20
عِشْرُونَ
njёzet
21
وَاحِد و عِشْرُونَ
njёzetenjё
22
اِثْنَان و عِشْرُونَ
njёzetedy
23
ثَلَاثَة و عِشْرُونَ
njёzetetre
24
أَرْبَعَة و عِشْرُونَ
njёzetekatёr
25
خَمْسَة و عِشْرُونَ
njёzetepesё
26
سِتَّة و عِشْرُونَ
njёzetegjashtё
27
سَبْعَة و عِشْرُونَ
njёzeteshtatё
28
ثَمَانِيَة و عِشْرُونَ
njёzetetetё
29
تِسْعَة و عِشْرُونَ
njёzetenёntё
30
ثَلَاثُونَ
tridhjetё
31
وَاحِد و ثَلَاثُونَ
tridhjetёenjё
32
اِثْنَان و ثَلَاثُونَ
tridhjetёedy
33
ثَلَاثَة و ثَلَاثُونَ
tridhjetёetre
34
أَرْبَعَة و ثَلَاثُونَ
tridhjetёekatёr
35
خَمْسَة و ثَلَاثُونَ
tridhjetёepesё
36
سِتَّة و ثَلَاثُونَ
tridhjetёegjashtё
37
سَبْعَة و ثَلَاثُونَ
tridhjetёeshtatё
38
ثَمَانِيَة و ثَلَاثُونَ
tridhjetёetetё
39
تِسْعَة و ثَلَاثُونَ
tridhjetёenёntё
40
أَرْبَعُونَ
dyzet
41
وَاحِد و أَرْبَعُونَ
dyzetenjё
42
اِثْنَان و أَرْبَعُونَ
dyzetёedy
43
ثَلَاثَة و أَرْبَعُونَ
dyzetёetre
44
أَرْبَعَة و أَرْبَعُونَ
dyzetёekatёr
45
خَمْسَة و أَرْبَعُونَ
dyzetёepesё
46
سِتَّة و أَرْبَعُونَ
dyzetёegjashtё
47
سَبْعَة و أَرْبَعُونَ
dyzetёeshtatё
48
ثَمَانِيَة و أَرْبَعُونَ
dyzetёetetё
49
تِسْعَة و أَرْبَعُونَ
dyzetёenёntё
50
خَمْسُونَ
pesёdhjetё
51
وَاحِد و خَمْسُونَ
pesёdhjetёenjё
52
اِثْنَان و خَمْسُونَ
pesёdhjetёedy
53
ثَلَاثَة و خَمْسُونَ
pesёdhjetёetre
54
أَرْبَعَة و خَمْسُونَ
pesёdhjetёekatёr
55
خَمْسَة و خَمْسُونَ
pesёdhjetёepesё
56
سِتَّة و خَمْسُونَ
pesёdhjetёegjashtё
57
سَبْعَة و خَمْسُونَ
pesёdhjetёeshtatё
58
ثَمَانِيَة و خَمْسُونَ
pesёdhjetёetetё
59
تِسْعَة و خَمْسُونَ
pesёdhjetёenёntё
60
سِتُّونَ
gjashtёdhjetё
61
وَاحِد و سِتُّونَ
gjashtёdhjetёenjё
62
اِثْنَان و سِتُّونَ
gjashtёdhjetёedy
63
ثَلَاثَة و سِتُّونَ
gjashtёdhjetёetre
64
أَرْبَعَة و سِتُّونَ
gjashtёdhjetёekatёr
65
خَمْسَة و سِتُّونَ
gjashtёdhjetёepesё
66
سِتَّة و سِتُّونَ
gjashtёdhjetёegjashtё
67
سَبْعَة و سِتُّونَ
gjashtёdhjetёeshtatё
68
ثَمَانِيَة و سِتُّونَ
gjashtёdhjetёetetё
69
تِسْعَة و سِتُّونَ
gjashtёdhjetёenёntё
70
سَبْعُونَ
shtatёdhjetё
71
وَاحِد و سَبْعُونَ
shtatёdhjetёenjё
72
اِثْنَان و سَبْعُونَ
shtatёdhjetёedy
73
ثَلَاثَة و سَبْعُونَ
shtatёdhjetёetre
74
أَرْبَعَة و سَبْعُونَ
shtatёdhjetёekatёr
75
خَمْسَة و سَبْعُونَ
shtatёdhjetёepesё
76
سِتَّة و سَبْعُونَ
shtatёdhjetёegjashtё
77
سَبْعَة و سَبْعُونَ
shtatёdhjetёeshtatё
78
ثَمَانِيَة و سَبْعُونَ
shtatёdhjetёetetё
79
تِسْعَة و سَبْعُونَ
shtatёdhjetёenёntё
80
ثَمَانُونَ
tetёdhjetё
81
وَاحِد و ثَمَانُونَ
tetёdhjetёenjё
82
اِثْنَان و ثَمَانُونَ
tetёdhjetёedy
83
ثَلَاثَة و ثَمَانُونَ
tetёdhjetёetre
84
أَرْبَعَة و ثَمَانُونَ
tetёdhjetёekatёr
85
خَمْسَة و ثَمَانُونَ
tetёdhjetёepesё
86
سِتَّة و ثَمَانُونَ
tetёdhjetёegjashtё
87
سَبْعَة و ثَمَانُونَ
tetёdhjetёeshtatё
88
ثَمَانِيَة و ثَمَانُونَ
tetёdhjetёetetё
89
تِسْعَة و ثَمَانُونَ
tetёdhjetёenёntё
90
تِسْعُونَ
nёntёdhjetё
91
وَاحِد و تِسْعُونَ
nёntёdhjetёenjё
92
اِثْنَان و تِسْعُونَ
nёntёdhjetёedy
93
ثَلَاثَة و تِسْعُونَ
nёntёdhjetёetre
94
أَرْبَعَة و تِسْعُونَ
nёntёdhjetёekatёr
95
خَمْسَة و تِسْعُونَ
nёntёdhjetёepesё
96
سِتَّة و تِسْعُونَ
nёntёdhjetёegjashtё
97
سَبْعَة و تِسْعُونَ
nёntёdhjetёeshtatё
98
ثَمَانِيَة و تِسْعُونَ
nёntёdhjetёetetё
99
تِسْعَة و تِسْعُونَ
nёntёdhjetёenёntё
100
مِئَة
njёqind