Liczby po słowackim

Liczby po słowackim

Pisownia i wymowa liczb w języku słowacki

Liczby po słowackim

Liczby po słowackim, zajmuje większość naszego codziennego życia. Nawet podczas rozmowy z innymi ludźmi; Musimy go używać w wielu dziedzinach, takich jak numery telefonów, kwoty pieniędzy, daty itp. Oprócz znajomości numerów ważne jest, aby mieć odpowiedni akcent. Dlatego musimy uczyć się liczb z poprawnym akcentem.

Aby nauczyć się słowacki liczb w najszybszy sposób, musisz ćwiczyć, czytając i słuchając liczb, które Ci oferujemy. Możesz również śledzić i słuchać treści na przygotowanym przez nas filmie, abyś mógł łatwo nauczyć się liczb. W wyniku ciągłego słuchania nauczysz się słowacki liczb w bardzo krótkim czasie!

Liczby po słowackim i ich wymowa są uważane za jedną z najważniejszych kwestii, których należy się nauczyć na początku szkolenia językowego słowacki. Z tego powodu, aby prawidłowo ukończyć edukację językową, musisz się bardzo dobrze uczyć.

Poniżej Liczby po słowackim podano dla Ciebie od 1 do 100. Śledząc liczby regularnie każdego dnia, możesz z łatwością wzmocnić swoją edukację językową dzięki filmowi, który dla Ciebie przygotowaliśmy.

0
Nula
zero
1
Jeden
jeden
2
Dva
dwa
3
Tri
trzy
4
Štyri
cztery
5
Päť
pięć
6
Šesť
sześć
7
Sedem
siedem
8
Osem
osiem
9
Deväť
dziewięć
10
Desať
dziesięć
11
Jedenásť
jedenaście
12
Dvanásť
dwanaście
13
Trinásť
trzynaście
14
Štrnásť
czternaście
15
Pätnásť
piętnaście
16
Šestnásť
szesnaście
17
Sedemnásť
siedemnaście
18
Osemnásť
osiemnaście
19
Devätnásť
dziewiętnaście
20
Dvadsať
dwadzieścia
21
Dvadsaťjeden
dwadzieścia jeden
22
Dvadsaťdva
dwadzieścia dwa
23
Dvadsaťtri
dwadzieścia trzy
24
Dvadsaťštyri
dwadzieścia cztery
25
Dvadsaťpäť
dwadzieścia pięć
26
Dvadsaťšesť
dwadzieścia sześć
27
Dvadsaťsedem
dwadzieścia siedem
28
Dvadsaťosem
dwadzieścia osiem
29
Dvadsaťdeväť
dwadzieścia dziewięć
30
Tridsať
trzydzieści
31
Tridsaťjeden
trzydzieści jeden
32
Tridsaťdva
trzydzieści dwa
33
Tridsaťtri
trzydzieści trzy
34
Tridsaťštyri
trzydzieści cztery
35
Tridsaťpäť
trzydzieści pięć
36
Tridsaťšesť
trzydzieści sześć
37
Tridsaťsedem
trzydzieści siedem
38
Tridsaťosem
trzydzieści osiem
39
Tridsaťdeväť
trzydzieści dziewięć
40
Štyridsať
czterdzieści
41
Štyridsaťjeden
czterdzieści jeden
42
Štyridsaťdva
czterdzieści dwa
43
Štyridsaťdva
czterdzieści trzy
44
Štyridsaťštyri
czterdzieści cztery
45
Štyridsaťpäť
czterdzieści pięć
46
Štyridsaťšesť
czterdzieści sześć
47
Štyridsaťsedem
czterdzieści siedem
48
Štyridsaťosem
czterdzieści osiem
49
Štyridsaťdeväť
czterdzieści dziewięć
50
Päťdesiat
pięćdziesiąt
51
Päťdesiatjeden
pięćdziesiąt jeden
52
Päťdesiatdva
pięćdziesiąt dwa
53
Päťdesiattri
pięćdziesiąt trzy
54
Päťdesiatštyri
pięćdziesiąt cztery
55
Päťdesiatpäť
pięćdziesiąt pięć
56
Päťdesiatšesť
pięćdziesiąt sześć
57
Päťdesiatsedem
pięćdziesiąt siedem
58
Päťdesiatosem
pięćdziesiąt osiem
59
Päťdesiatdeväť
pięćdziesiąt dziewięć
60
Šesťdesiat
sześćdziesiąt
61
Šesťdesiatjeden
sześćdziesiąt jeden
62
Šesťdesiatdva
sześćdziesiąt dwa
63
Šesťdesiattri
sześćdziesiąt trzy
64
Šesťdesiatštyri
sześćdziesiąt cztery
65
Šesťdesiatpäť
sześćdziesiąt pięć
66
Šesťdesiatšesť
sześćdziesiąt sześć
67
Šesťdesiatsedem
sześćdziesiąt siedem
68
Šesťdesiatosem
sześćdziesiąt osiem
69
Šesťdesiatdeväť
sześćdziesiąt dziewięć
70
Sedemdesiat
siedemdziesiąt
71
Sedemdesiatjeden
siedemdziesiąt jeden
72
Sedemdesiatdva
siedemdziesiąt dwa
73
Sedemdesiattri
siedemdziesiąt trzy
74
Sedemdesiatštyri
siedemdziesiąt cztery
75
Sedemdesiatpäť
siedemdziesiąt pięć
76
Sedemdesiatšesť
siedemdziesiąt sześć
77
Sedemdesiatsedem
siedemdziesiąt siedem
78
Sedemdesiatosem
siedemdziesiąt osiem
79
Sedemdesiatdeväť
siedemdziesiąt dziewięć
80
Osemdesiat
osiemdziesiąt
81
Osemdesiatjeden
osiemdziesiąt jeden
82
Osemdesiatdva
osiemdziesiąt dwa
83
Osemdesiattri
osiemdziesiąt trzy
84
Osemdesiatštyri
osiemdziesiąt cztery
85
Osemdesiatpäť
osiemdziesiąt pięć
86
Osemdesiatšesť
osiemdziesiąt sześć
87
Osemdesiatsedem
osiemdziesiąt siedem
88
Osemdesiatosem
osiemdziesiąt osiem
89
Osemdesiatdeväť
osiemdziesiąt dziewięć
90
Deväťdesiat
dziewięćdziesiąt
91
Deväťdesiatjeden
dziewięćdziesiąt jeden
92
Deväťdesiatdva
dziewięćdziesiąt dwa
93
Deväťdesiattri
dziewięćdziesiąt trzy
94
Deväťdesiatštyri
dziewięćdziesiąt cztery
95
Deväťdesiatpäť
dziewięćdziesiąt pięć
96
Deväťdesiatšesť
dziewięćdziesiąt sześć
97
Deväťdesiatsedem
dziewięćdziesiąt siedem
98
Deväťdesiatosem
dziewięćdziesiąt osiem
99
Deväťdesiatdeväť
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
Sto
sto