Liczby po ormiańsku

Liczby po ormiańsku

Pisownia i wymowa liczb w języku ormiański

Liczby po ormiańsku, zajmuje większość naszego codziennego życia. Nawet podczas rozmowy z innymi ludźmi; Musimy go używać w wielu dziedzinach, takich jak numery telefonów, kwoty pieniędzy, daty itp. Oprócz znajomości numerów ważne jest, aby mieć odpowiedni akcent. Dlatego musimy uczyć się liczb z poprawnym akcentem.

Aby nauczyć się ormiański liczb w najszybszy sposób, musisz ćwiczyć, czytając i słuchając liczb, które Ci oferujemy. Możesz również śledzić i słuchać treści na przygotowanym przez nas filmie, abyś mógł łatwo nauczyć się liczb. W wyniku ciągłego słuchania nauczysz się ormiański liczb w bardzo krótkim czasie!

Liczby po ormiańsku i ich wymowa są uważane za jedną z najważniejszych kwestii, których należy się nauczyć na początku szkolenia językowego ormiański. Z tego powodu, aby prawidłowo ukończyć edukację językową, musisz się bardzo dobrze uczyć.

Poniżej Liczby po ormiańsku podano dla Ciebie od 1 do 100. Śledząc liczby regularnie każdego dnia, możesz z łatwością wzmocnić swoją edukację językową dzięki filmowi, który dla Ciebie przygotowaliśmy.

0
զէրօ
zero
1
մեկ
jeden
2
երկու
dwa
3
երեք
trzy
4
չորս
cztery
5
հինգ
pięć
6
վեց
sześć
7
յոթ
siedem
8
ութ
osiem
9
ինը
dziewięć
10
տաս
dziesięć
11
տասնմեկ
jedenaście
12
տասներկու
dwanaście
13
տասներեք
trzynaście
14
տասնչորս
czternaście
15
տասնհինգ
piętnaście
16
տասնվեց
szesnaście
17
տասնյոթ
siedemnaście
18
տասնութ
osiemnaście
19
տասնինը
dziewiętnaście
20
քսան
dwadzieścia
21
քսանմեկ
dwadzieścia jeden
22
քսաներկու
dwadzieścia dwa
23
քսաներեք
dwadzieścia trzy
24
քսանչորս
dwadzieścia cztery
25
քսանհինգ
dwadzieścia pięć
26
քսանվեց
dwadzieścia sześć
27
քսանյոթ
dwadzieścia siedem
28
քսանութ
dwadzieścia osiem
29
քսանինը
dwadzieścia dziewięć
30
երեսուն
trzydzieści
31
երեսունմեկ
trzydzieści jeden
32
երեսուներեք
trzydzieści dwa
33
երեսուներեք
trzydzieści trzy
34
երեսունչորս
trzydzieści cztery
35
երեսունհինգ
trzydzieści pięć
36
երեսունվեց
trzydzieści sześć
37
երեսունյոթ
trzydzieści siedem
38
երեսունութ
trzydzieści osiem
39
երեսունինը
trzydzieści dziewięć
40
քառասուն
czterdzieści
41
քառասունմեկ
czterdzieści jeden
42
քառասուներկու
czterdzieści dwa
43
քառասուներեք
czterdzieści trzy
44
քառասունչորս
czterdzieści cztery
45
քառասունհինգ
czterdzieści pięć
46
քառասունվեց
czterdzieści sześć
47
քառասունյոթ
czterdzieści siedem
48
քառասունութ
czterdzieści osiem
49
քառասունինը
czterdzieści dziewięć
50
հիսուն
pięćdziesiąt
51
հիսունմեկ
pięćdziesiąt jeden
52
հիսուներկու
pięćdziesiąt dwa
53
հիսուներեք
pięćdziesiąt trzy
54
հիսունչորս
pięćdziesiąt cztery
55
հիսունհինգ
pięćdziesiąt pięć
56
հիսունվեց
pięćdziesiąt sześć
57
հիսունյոթ
pięćdziesiąt siedem
58
հիսունութ
pięćdziesiąt osiem
59
հիսունինը
pięćdziesiąt dziewięć
60
վաթսուն
sześćdziesiąt
61
վաթսունմեկ
sześćdziesiąt jeden
62
Վաթսուն
sześćdziesiąt dwa
63
վաթսուներեք
sześćdziesiąt trzy
64
վաթսունչորս
sześćdziesiąt cztery
65
վաթսունհինգ
sześćdziesiąt pięć
66
վաթսունվեց
sześćdziesiąt sześć
67
վաթսունյոթ
sześćdziesiąt siedem
68
վաթսունութ
sześćdziesiąt osiem
69
վաթսունինը
sześćdziesiąt dziewięć
70
յոթանասուն
siedemdziesiąt
71
յոթանասունմեկ
siedemdziesiąt jeden
72
յոթանասուներկու
siedemdziesiąt dwa
73
յոթանասուներեք
siedemdziesiąt trzy
74
յոթանասունչորս
siedemdziesiąt cztery
75
յոթանասունհինգ
siedemdziesiąt pięć
76
յոթանասունվեց
siedemdziesiąt sześć
77
յոթանասունյոթ
siedemdziesiąt siedem
78
յոթանասունութ
siedemdziesiąt osiem
79
յոթանասունինը
siedemdziesiąt dziewięć
80
ութանասուն
osiemdziesiąt
81
ութանասունմեկ
osiemdziesiąt jeden
82
ութանասուներկու
osiemdziesiąt dwa
83
ութանասուներեք
osiemdziesiąt trzy
84
ութանասունչորս
osiemdziesiąt cztery
85
ութանասունհինգ
osiemdziesiąt pięć
86
ութանասունվեց
osiemdziesiąt sześć
87
ութանասունյոթ
osiemdziesiąt siedem
88
ութանասունութ
osiemdziesiąt osiem
89
ութանասունինը
osiemdziesiąt dziewięć
90
իննսուն
dziewięćdziesiąt
91
իննսունմեկ
dziewięćdziesiąt jeden
92
իննսուներկու
dziewięćdziesiąt dwa
93
իննսուներեք
dziewięćdziesiąt trzy
94
իննսունչորս
dziewięćdziesiąt cztery
95
իննսունհինգ
dziewięćdziesiąt pięć
96
իննսունվեց
dziewięćdziesiąt sześć
97
իննսունյոթ
dziewięćdziesiąt siedem
98
իննսունութ
dziewięćdziesiąt osiem
99
իննսունինը
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
հարյուր
sto