Liczby po niderlandzkim

Liczby po niderlandzkim

Pisownia i wymowa liczb w języku niderlandzki

Liczby po niderlandzkim

Liczby po niderlandzkim, zajmuje większość naszego codziennego życia. Nawet podczas rozmowy z innymi ludźmi; Musimy go używać w wielu dziedzinach, takich jak numery telefonów, kwoty pieniędzy, daty itp. Oprócz znajomości numerów ważne jest, aby mieć odpowiedni akcent. Dlatego musimy uczyć się liczb z poprawnym akcentem.

Aby nauczyć się niderlandzki liczb w najszybszy sposób, musisz ćwiczyć, czytając i słuchając liczb, które Ci oferujemy. Możesz również śledzić i słuchać treści na przygotowanym przez nas filmie, abyś mógł łatwo nauczyć się liczb. W wyniku ciągłego słuchania nauczysz się niderlandzki liczb w bardzo krótkim czasie!

Liczby po niderlandzkim i ich wymowa są uważane za jedną z najważniejszych kwestii, których należy się nauczyć na początku szkolenia językowego niderlandzki. Z tego powodu, aby prawidłowo ukończyć edukację językową, musisz się bardzo dobrze uczyć.

Poniżej Liczby po niderlandzkim podano dla Ciebie od 1 do 100. Śledząc liczby regularnie każdego dnia, możesz z łatwością wzmocnić swoją edukację językową dzięki filmowi, który dla Ciebie przygotowaliśmy.

0
nul
zero
1
een
jeden
2
twee
dwa
3
drie
trzy
4
vier
cztery
5
vijf
pięć
6
zes
sześć
7
zeven
siedem
8
acht
osiem
9
negen
dziewięć
10
tien
dziesięć
11
elf
jedenaście
12
twaalf
dwanaście
13
dertien
trzynaście
14
veertien
czternaście
15
vijftien
piętnaście
16
zestien
szesnaście
17
zeventien
siedemnaście
18
achttien
osiemnaście
19
negentien
dziewiętnaście
20
twintig
dwadzieścia
21
eenentwintig
dwadzieścia jeden
22
tweeëntwintig
dwadzieścia dwa
23
drieëntwintig
dwadzieścia trzy
24
vierentwintig
dwadzieścia cztery
25
vijfentwintig
dwadzieścia pięć
26
zesentwintig
dwadzieścia sześć
27
zevenentwintig
dwadzieścia siedem
28
achtentwintig
dwadzieścia osiem
29
negenentwintig
dwadzieścia dziewięć
30
dertig
trzydzieści
31
eenendertig
trzydzieści jeden
32
tweeëndertig
trzydzieści dwa
33
drieëndertig
trzydzieści trzy
34
vierendertig
trzydzieści cztery
35
vijfendertig
trzydzieści pięć
36
zesendertig
trzydzieści sześć
37
zevenendertig
trzydzieści siedem
38
achtendertig
trzydzieści osiem
39
negenendertig
trzydzieści dziewięć
40
veertig
czterdzieści
41
eenenveertig
czterdzieści jeden
42
tweeënveertig
czterdzieści dwa
43
drieënveertig
czterdzieści trzy
44
vierenveertig
czterdzieści cztery
45
vijfenveertig
czterdzieści pięć
46
zesenveertig
czterdzieści sześć
47
zevenenveertig
czterdzieści siedem
48
achtenveertig
czterdzieści osiem
49
negenenveertig
czterdzieści dziewięć
50
vijftig
pięćdziesiąt
51
eenenvijftig
pięćdziesiąt jeden
52
tweeënvijftig
pięćdziesiąt dwa
53
drieënvijftig
pięćdziesiąt trzy
54
vierenvijftig
pięćdziesiąt cztery
55
vijfenvijftig
pięćdziesiąt pięć
56
zesenvijftig
pięćdziesiąt sześć
57
zevenenvijftig
pięćdziesiąt siedem
58
achtenvijftig
pięćdziesiąt osiem
59
negenenvijftig
pięćdziesiąt dziewięć
60
zestig
sześćdziesiąt
61
eenenzestig
sześćdziesiąt jeden
62
tweeënzestig
sześćdziesiąt dwa
63
drieënzestig
sześćdziesiąt trzy
64
vierenzestig
sześćdziesiąt cztery
65
vijfenzestig
sześćdziesiąt pięć
66
zesenzestig
sześćdziesiąt sześć
67
zevenenzestig
sześćdziesiąt siedem
68
achtenzestig
sześćdziesiąt osiem
69
negenenzestig
sześćdziesiąt dziewięć
70
zeventig
siedemdziesiąt
71
eenenzeventig
siedemdziesiąt jeden
72
tweeënzeventig
siedemdziesiąt dwa
73
drieënzeventig
siedemdziesiąt trzy
74
vierenzeventig
siedemdziesiąt cztery
75
vijfenzeventig
siedemdziesiąt pięć
76
zesenzeventig
siedemdziesiąt sześć
77
zevenenzeventig
siedemdziesiąt siedem
78
achtenzeventig
siedemdziesiąt osiem
79
negenenzeventig
siedemdziesiąt dziewięć
80
tachtig
osiemdziesiąt
81
eenentachtig
osiemdziesiąt jeden
82
tweeëntachtig
osiemdziesiąt dwa
83
drieëntachtig
osiemdziesiąt trzy
84
vierentachtig
osiemdziesiąt cztery
85
vijfentachtig
osiemdziesiąt pięć
86
zesentachtig
osiemdziesiąt sześć
87
zevenentachtig
osiemdziesiąt siedem
88
achtentachtig
osiemdziesiąt osiem
89
negenentachtig
osiemdziesiąt dziewięć
90
negentig
dziewięćdziesiąt
91
eenennegentig
dziewięćdziesiąt jeden
92
tweeënnegentig
dziewięćdziesiąt dwa
93
drieënnegentig
dziewięćdziesiąt trzy
94
vierennegentig
dziewięćdziesiąt cztery
95
vijfennegentig
dziewięćdziesiąt pięć
96
zesennegentig
dziewięćdziesiąt sześć
97
zevenennegentig
dziewięćdziesiąt siedem
98
achtennegentig
dziewięćdziesiąt osiem
99
negenennegentig
dziewięćdziesiąt dziewięć
100
honderd
sto