Унгар хэл дээр тоонууд

Унгар хэл дээр тоонууд

Унгар дахь тоонуудын алдаа, дуудлага

Унгар хэл дээр тоонууд

Унгар хэл дээр тоонууд нь бидний өдөр тутмын амьдралын дийлэнх хувийг эзэлдэг. Бусад хүмүүстэй ярихдаа ч гэсэн; Бид үүнийг утасны дугаар, мөнгөний хэмжээ, огноо гэх мэт олон салбарт ашиглах хэрэгтэй. Тоог мэдэхээс гадна зөв өргөлттэй байх нь чухал юм. Тиймээс бид зөв өргөлттэй тоог сурах хэрэгтэй.

Унгар тоо -г хамгийн хурдан сурахын тулд бидний танд санал болгож буй тоонуудыг нэг нэгээр нь уншиж, сонсож дадлага хийх хэрэгтэй. Та мөн тоонуудыг хялбархан сурч мэдэхийн тулд бидний бэлтгэсэн видеоны агуулгыг дагаж, сонсож болно. Байнга сонссоны үр дүнд та маш богино хугацаанд Унгар тоо -г сурах болно!

Унгар хэл дээр тоонууд ба тэдгээрийн дуудлага нь Унгар хэлний бэлтгэлд зайлшгүй суралцах ёстой хамгийн чухал асуудлын нэг гэж тооцогддог. Энэ шалтгааны улмаас та хэлний боловсролыг зохих ёсоор дүүргэхийн тулд маш сайн сурах хэрэгтэй.

Унгар хэл дээр тоонууд -н доор танд 1-ээс 100 хүртэл өгөгдсөн болно. Өдөр бүр тоонуудыг тогтмол дагаж мөрдвөл та бүхэнд зориулж бэлтгэсэн видеоны ачаар та хэлний боловсролоо амархан бэхжүүлж чадна.

0
Nulla
тэг
1
egy
нэг
2
kettő
хоёр
3
három
гурав
4
négy
дөрөв
5
öt
тав
6
hat
зургаа
7
hét
долоо
8
nyolc
найм
9
kilenc
ес
10
tíz
арав
11
tizenegy
арван нэг
12
tizenkettő
арван хоёр
13
tizenhárom
арван гурав
14
tizennégy
арван дөрөв
15
tizenöt
арван тав
16
tizenhat
арван зургаа
17
tizenhét
арван долоо
18
tizennyolc
арван найм
19
tizenkilenc
арван ес
20
húsz
хорь
21
huszonegy
хорин нэг
22
huszonkettő
хорин хоёр
23
huszonhárom
хорин гурав
24
huszonnégy
хорин дөрөв
25
huszonöt
хорин тав
26
huszonhat
хорин зургаа
27
huszonhét
хорин долоо
28
huszonnyolc
хорин найм
29
huszonkilenc
хорин ес
30
harminc
гуч
31
harmincegy
гуч нэг
32
harminckettö
гуч хоёр
33
harminchárom
гуч гурав
34
harmincnégy
гуч дөрөв
35
harmincöt
гуч тав
36
harminchat
гуч зургаа
37
harminchét
гуч долоо
38
harmincnyolc
гуч найм
39
harminckilenc
гуч ес
40
negyven
дөч
41
negyvenegy
дөч нэг
42
negyvenkettő
дөч хоёр
43
negyvenhárom
дөч гурав
44
negyvennégy
дөч дөрөв
45
negyvenöt
дөч тав
46
negyvenhat
дөч зургаа
47
negyvenhét
дөч долоо
48
negyvennyolc
дөч найм
49
negyvenkilenc
дөч ес
50
ötven
тави
51
ötvenegy
тави нэг
52
ötvenkettő
тави хоёр
53
ötvenhárom
тави гурав
54
ötvennégy
тави дөрөв
55
ötvenöt
тави тав
56
ötvenhat
тави зургаа
57
ötvenhét
тави долоо
58
ötvennyolc
тави найм
59
ötvenkilenc
тави ес
60
hatvan
жар
61
hatvanegy
жар нэг
62
hatvankettő
жар хоёр
63
hatvanhárom
жар гурав
64
hatvannégy
жар дөрөв
65
hatvanöt
жар тав
66
hatvanhat
жар зургаа
67
hatvanhét
жар долоо
68
hatvannyolc
жар найм
69
hatvankilenc
жар ес
70
hetven
дал
71
hetvenegy
дал нэг
72
hetvenkettő
дал хоёр
73
hetvenhárom
дал гурав
74
hetvennégy
дал дөрөв
75
hetvenöt
дал тав
76
hetvenhat
дал зургаа
77
hetvenhét
дал долоо
78
hetvennyolc
дал найм
79
hetvenkilenc
дал ес
80
nyolcvan
ная
81
nyolcvanegy
ная нэг
82
nyolcvankettő
ная хоёр
83
nyolcvanhárom
ная гурав
84
nyolcvannégy
ная дөрөв
85
nyolcvanöt
ная тав
86
nyolcvanhat
ная зургаа
87
nyolcvanhét
ная долоо
88
nyolcvannyolc
ная найм
89
nyolvankilenc
ная ес
90
kilencven
ер
91
kilencvenegy
ер нэг
92
kilencvenkettő
ер хоёр
93
kilencvenhárom
ер гурав
94
kilencvennégy
ер дөрөв
95
kilencvenöt
ер тав
96
kilencvenhat
ер зургаа
97
kilencvenhét
ер долоо
98
kilencvennyolc
ер найм
99
kilencvenkilenc
ер ес
100
száz
нэг зуу