Португал хэл дээрх тоонууд

Португал хэл дээрх тоонууд

Португаль дахь тоонуудын алдаа, дуудлага

Португал хэл дээрх тоонууд

Португал хэл дээрх тоонууд нь бидний өдөр тутмын амьдралын дийлэнх хувийг эзэлдэг. Бусад хүмүүстэй ярихдаа ч гэсэн; Бид үүнийг утасны дугаар, мөнгөний хэмжээ, огноо гэх мэт олон салбарт ашиглах хэрэгтэй. Тоог мэдэхээс гадна зөв өргөлттэй байх нь чухал юм. Тиймээс бид зөв өргөлттэй тоог сурах хэрэгтэй.

Португаль тоо -г хамгийн хурдан сурахын тулд бидний танд санал болгож буй тоонуудыг нэг нэгээр нь уншиж, сонсож дадлага хийх хэрэгтэй. Та мөн тоонуудыг хялбархан сурч мэдэхийн тулд бидний бэлтгэсэн видеоны агуулгыг дагаж, сонсож болно. Байнга сонссоны үр дүнд та маш богино хугацаанд Португаль тоо -г сурах болно!

Португал хэл дээрх тоонууд ба тэдгээрийн дуудлага нь Португаль хэлний бэлтгэлд зайлшгүй суралцах ёстой хамгийн чухал асуудлын нэг гэж тооцогддог. Энэ шалтгааны улмаас та хэлний боловсролыг зохих ёсоор дүүргэхийн тулд маш сайн сурах хэрэгтэй.

Португал хэл дээрх тоонууд -н доор танд 1-ээс 100 хүртэл өгөгдсөн болно. Өдөр бүр тоонуудыг тогтмол дагаж мөрдвөл та бүхэнд зориулж бэлтгэсэн видеоны ачаар та хэлний боловсролоо амархан бэхжүүлж чадна.

0
Zero
тэг
1
Um
нэг
2
Dois
хоёр
3
Três
гурав
4
Quatro
дөрөв
5
Cinco
тав
6
Seis
зургаа
7
Sete
долоо
8
Oito
найм
9
Nove
ес
10
Dez
арав
11
Onze
арван нэг
12
Doze
арван хоёр
13
Treze
арван гурав
14
Catorze
арван дөрөв
15
Quinze
арван тав
16
Dezasseis
арван зургаа
17
Dezassete
арван долоо
18
Dezoito
арван найм
19
Dezanove
арван ес
20
Vinte
хорь
21
Vinte e um
хорин нэг
22
Vinte e dois
хорин хоёр
23
Vinte e três
хорин гурав
24
Vinte e quatro
хорин дөрөв
25
Vinte e cinco
хорин тав
26
Vinte e seis
хорин зургаа
27
Vinte e sete
хорин долоо
28
Vinte e oito
хорин найм
29
Vinte e nove
хорин ес
30
Trinta
гуч
31
Trinta e um
гуч нэг
32
Trinta e dois
гуч хоёр
33
Trinta e três
гуч гурав
34
Trinta e quatro
гуч дөрөв
35
Trinta e cinco
гуч тав
36
Trinta e seis
гуч зургаа
37
Trinta e sete
гуч долоо
38
Trinta e oito
гуч найм
39
Trinta e nove
гуч ес
40
Quarenta
дөч
41
Quarenta e um
дөч нэг
42
Quarenta e dois
дөч хоёр
43
Quarenta e três
дөч гурав
44
Quarenta e quatro
дөч дөрөв
45
Quarenta e cinco
дөч тав
46
Quarenta e seis
дөч зургаа
47
Quarenta e sete
дөч долоо
48
Quarenta e oito
дөч найм
49
Quarenta e nove
дөч ес
50
Cinquenta
тави
51
Cinquenta e um
тави нэг
52
Cinquenta e dois
тави хоёр
53
Cinquenta e três
тави гурав
54
Cinquenta e quatro
тави дөрөв
55
Cinquenta e cinco
тави тав
56
Cinquenta e seis
тави зургаа
57
Cinquenta e sete
тави долоо
58
Cinquenta e oito
тави найм
59
Cinquenta e nove
тави ес
60
Sessenta
жар
61
Sessenta e um
жар нэг
62
Sessenta e dois
жар хоёр
63
Sessenta e três
жар гурав
64
Sessenta e quatro
жар дөрөв
65
Sessenta e cinco
жар тав
66
Sessenta e seis
жар зургаа
67
Sessenta e sete
жар долоо
68
Sessenta e oito
жар найм
69
Sessenta e nove
жар ес
70
Setenta
дал
71
Setenta e um
дал нэг
72
Setenta e dois
дал хоёр
73
Setenta e três
дал гурав
74
Setenta e quatro
дал дөрөв
75
Setenta e cinco
дал тав
76
Setenta e seis
дал зургаа
77
Setenta e sete
дал долоо
78
Setenta e oito
дал найм
79
Setenta e nove
дал ес
80
Oitenta
ная
81
Oitenta e um
ная нэг
82
Oitenta e dois
ная хоёр
83
Oitenta e três
ная гурав
84
Oitenta e quatro
ная дөрөв
85
Oitenta e cinco
ная тав
86
Oitenta e seis
ная зургаа
87
Oitenta e sete
ная долоо
88
Oitenta e oito
ная найм
89
Oitenta e nove
ная ес
90
Noventa
ер
91
Noventa e um
ер нэг
92
Noventa e dois
ер хоёр
93
Noventa e três
ер гурав
94
Noventa e quatro
ер дөрөв
95
Noventa e cinco
ер тав
96
Noventa e seis
ер зургаа
97
Noventa e sete
ер долоо
98
Noventa e oito
ер найм
99
Noventa e nove
ер ес
100
Cem
нэг зуу