Македон хэл дээрх тоонууд

Македон хэл дээрх тоонууд

Македон дахь тоонуудын алдаа, дуудлага

Македон хэл дээрх тоонууд нь бидний өдөр тутмын амьдралын дийлэнх хувийг эзэлдэг. Бусад хүмүүстэй ярихдаа ч гэсэн; Бид үүнийг утасны дугаар, мөнгөний хэмжээ, огноо гэх мэт олон салбарт ашиглах хэрэгтэй. Тоог мэдэхээс гадна зөв өргөлттэй байх нь чухал юм. Тиймээс бид зөв өргөлттэй тоог сурах хэрэгтэй.

Македон тоо -г хамгийн хурдан сурахын тулд бидний танд санал болгож буй тоонуудыг нэг нэгээр нь уншиж, сонсож дадлага хийх хэрэгтэй. Та мөн тоонуудыг хялбархан сурч мэдэхийн тулд бидний бэлтгэсэн видеоны агуулгыг дагаж, сонсож болно. Байнга сонссоны үр дүнд та маш богино хугацаанд Македон тоо -г сурах болно!

Македон хэл дээрх тоонууд ба тэдгээрийн дуудлага нь Македон хэлний бэлтгэлд зайлшгүй суралцах ёстой хамгийн чухал асуудлын нэг гэж тооцогддог. Энэ шалтгааны улмаас та хэлний боловсролыг зохих ёсоор дүүргэхийн тулд маш сайн сурах хэрэгтэй.

Македон хэл дээрх тоонууд -н доор танд 1-ээс 100 хүртэл өгөгдсөн болно. Өдөр бүр тоонуудыг тогтмол дагаж мөрдвөл та бүхэнд зориулж бэлтгэсэн видеоны ачаар та хэлний боловсролоо амархан бэхжүүлж чадна.

0
нула
тэг
1
еден
нэг
2
два
хоёр
3
три
гурав
4
четири
дөрөв
5
пет
тав
6
шест
зургаа
7
седум
долоо
8
осум
найм
9
девет
ес
10
десет
арав
11
единаесет
арван нэг
12
дванаесет
арван хоёр
13
тринаесет
арван гурав
14
четиринаесет
арван дөрөв
15
петнаесет
арван тав
16
шеснаесет
арван зургаа
17
седумнаесет
арван долоо
18
осумнаесет
арван найм
19
деветнаесет
арван ес
20
дваесет
хорь
21
дваесет и еден
хорин нэг
22
дваесет и два
хорин хоёр
23
дваесет и три
хорин гурав
24
дваесет и четири
хорин дөрөв
25
дваесет и пет
хорин тав
26
дваесет и шест
хорин зургаа
27
дваесет и седум
хорин долоо
28
дваесет и осум
хорин найм
29
дваесет и девет
хорин ес
30
триесет
гуч
31
триесет и еден
гуч нэг
32
триесет и два
гуч хоёр
33
триесет и три
гуч гурав
34
триесет и четири
гуч дөрөв
35
триесет и пет
гуч тав
36
триесет и шест
гуч зургаа
37
триесет и седум
гуч долоо
38
триесет и осум
гуч найм
39
триесет и девет
гуч ес
40
четириесет
дөч
41
четириесет и еден
дөч нэг
42
четириесет и два
дөч хоёр
43
четириесет и три
дөч гурав
44
четириесет и четири
дөч дөрөв
45
четириесет и пет
дөч тав
46
четириесет и шест
дөч зургаа
47
четириесет и седум
дөч долоо
48
четириесет и осум
дөч найм
49
четириесет и девет
дөч ес
50
педесет
тави
51
педесет и еден
тави нэг
52
педесет и два
тави хоёр
53
педесет и три
тави гурав
54
педесет и четири
тави дөрөв
55
педесет и пет
тави тав
56
педесет и шест
тави зургаа
57
педесет и седум
тави долоо
58
педесет и осум
тави найм
59
педесет и девет
тави ес
60
шеесет
жар
61
шеесет и еден
жар нэг
62
шеесет и два
жар хоёр
63
шеесет и три
жар гурав
64
шеесет и четири
жар дөрөв
65
шеесет и пет
жар тав
66
шеесет и шест
жар зургаа
67
шеесет и седум
жар долоо
68
шеесет и осум
жар найм
69
шеесет и девет
жар ес
70
седумдесет
дал
71
седумдесет и еден
дал нэг
72
седумдесет и два
дал хоёр
73
седумдесет и три
дал гурав
74
седумдесет и четири
дал дөрөв
75
седумдесет и пет
дал тав
76
седумдесет и шест
дал зургаа
77
седумдесет и седум
дал долоо
78
седумдесет и осум
дал найм
79
седумдесет и девет
дал ес
80
осумдесет
ная
81
осумдесет и еден
ная нэг
82
осумдесет и два
ная хоёр
83
осумдесет и три
ная гурав
84
осумдесет и четири
ная дөрөв
85
осумдесет и пет
ная тав
86
осумдесет и шест
ная зургаа
87
осумдесет и седум
ная долоо
88
осумдесет и осум
ная найм
89
осумдесет и девет
ная ес
90
деведесет
ер
91
деведесет и еден
ер нэг
92
деведесет и два
ер хоёр
93
деведесет и три
ер гурав
94
деведесет и четири
ер дөрөв
95
деведесет и пет
ер тав
96
деведесет и шест
ер зургаа
97
деведесет и седум
ер долоо
98
деведесет и осум
ер найм
99
деведесет и девет
ер ес
100
сто
нэг зуу