Латин дээр тоонууд

Латин дээр тоонууд

Латин дахь тоонуудын алдаа, дуудлага

Латин дээр тоонууд нь бидний өдөр тутмын амьдралын дийлэнх хувийг эзэлдэг. Бусад хүмүүстэй ярихдаа ч гэсэн; Бид үүнийг утасны дугаар, мөнгөний хэмжээ, огноо гэх мэт олон салбарт ашиглах хэрэгтэй. Тоог мэдэхээс гадна зөв өргөлттэй байх нь чухал юм. Тиймээс бид зөв өргөлттэй тоог сурах хэрэгтэй.

Латин тоо -г хамгийн хурдан сурахын тулд бидний танд санал болгож буй тоонуудыг нэг нэгээр нь уншиж, сонсож дадлага хийх хэрэгтэй. Та мөн тоонуудыг хялбархан сурч мэдэхийн тулд бидний бэлтгэсэн видеоны агуулгыг дагаж, сонсож болно. Байнга сонссоны үр дүнд та маш богино хугацаанд Латин тоо -г сурах болно!

Латин дээр тоонууд ба тэдгээрийн дуудлага нь Латин хэлний бэлтгэлд зайлшгүй суралцах ёстой хамгийн чухал асуудлын нэг гэж тооцогддог. Энэ шалтгааны улмаас та хэлний боловсролыг зохих ёсоор дүүргэхийн тулд маш сайн сурах хэрэгтэй.

Латин дээр тоонууд -н доор танд 1-ээс 100 хүртэл өгөгдсөн болно. Өдөр бүр тоонуудыг тогтмол дагаж мөрдвөл та бүхэнд зориулж бэлтгэсэн видеоны ачаар та хэлний боловсролоо амархан бэхжүүлж чадна.

0
nihil
тэг
1
ūnus
нэг
2
duo
хоёр
3
trēs
гурав
4
quattuor
дөрөв
5
quīnque
тав
6
sex
зургаа
7
septem
долоо
8
octō
найм
9
novem
ес
10
decem
арав
11
ūndecim
арван нэг
12
duodēcim
арван хоёр
13
trēdecim
арван гурав
14
quattuordecim
арван дөрөв
15
quīndecim
арван тав
16
sēdecim
арван зургаа
17
septendecim
арван долоо
18
duodēvīgintī
арван найм
19
ūndēvīgintī
арван ес
20
vīgintī
хорь
21
vīgintī ūnus
хорин нэг
22
vīgintī duo
хорин хоёр
23
vīgintī trēs
хорин гурав
24
vīgintī quattuor
хорин дөрөв
25
vīgintī quīnque
хорин тав
26
vīgintī sex
хорин зургаа
27
vīgintī septem
хорин долоо
28
vīgintī octō
хорин найм
29
vīgintī novem
хорин ес
30
trīgintā
гуч
31
trīgintā ūnus
гуч нэг
32
trīgintā duo
гуч хоёр
33
trīgintā trēs
гуч гурав
34
trīgintā quattuor
гуч дөрөв
35
trīgintā quīnque
гуч тав
36
trīgintā sex
гуч зургаа
37
trīgintā septem
гуч долоо
38
trīgintā octō
гуч найм
39
trīgintā novem
гуч ес
40
quadrāgintā
дөч
41
quadrāgintā ūnus
дөч нэг
42
quadrāgintā duo
дөч хоёр
43
quadrāgintā trēs
дөч гурав
44
quadrāgintā quattuor
дөч дөрөв
45
quadrāgintā quīnque
дөч тав
46
quadrāgintā sex
дөч зургаа
47
quadrāgintā septem
дөч долоо
48
quadrāgintā octō
дөч найм
49
quadrāgintā novem
дөч ес
50
quīnquāgintā
тави
51
quīnquāgintā ūnus
тави нэг
52
quīnquāgintā duo
тави хоёр
53
quīnquāgintā trēs
тави гурав
54
quīnquāgintā quattuor
тави дөрөв
55
quīnquāgintā quīnque
тави тав
56
quīnquāgintā sex
тави зургаа
57
quīnquāgintā septem
тави долоо
58
quīnquāgintā octō
тави найм
59
quīnquāgintā novem
тави ес
60
sexāgintā
жар
61
sexāgintā ūnus
жар нэг
62
sexāgintā duo
жар хоёр
63
sexāgintā trēs
жар гурав
64
sexāgintā quattuor
жар дөрөв
65
sexāgintā quīnque
жар тав
66
sexāgintā sex
жар зургаа
67
sexāgintā septem
жар долоо
68
sexāgintā octō
жар найм
69
sexāgintā novem
жар ес
70
septuāgintā
дал
71
septuāgintā ūnus
дал нэг
72
septuāgintā duo
дал хоёр
73
septuāgintā trēs
дал гурав
74
septuāgintā quattuor
дал дөрөв
75
septuāgintā quīnque
дал тав
76
septuāgintā sex
дал зургаа
77
septuāgintā septem
дал долоо
78
septuāgintā octō
дал найм
79
septuāgintā novem
дал ес
80
octōgintā
ная
81
octōgintā ūnus
ная нэг
82
octōgintā duo
ная хоёр
83
octōgintā trēs
ная гурав
84
octōgintā quattuor
ная дөрөв
85
octōgintā quīnque
ная тав
86
octōgintā sex
ная зургаа
87
octōgintā septem
ная долоо
88
octōgintā octo
ная найм
89
octōgintā novem
ная ес
90
nōnāgintā
ер
91
nōnāgintā ūnus
ер нэг
92
nōnāgintā duo
ер хоёр
93
nōnāgintā trēs
ер гурав
94
nōnāgintā quattuor
ер дөрөв
95
nōnāgintā quīnque
ер тав
96
nōnāgintā sex
ер зургаа
97
nōnāgintā septem
ер долоо
98
nōnāgintā octō
ер найм
99
nōnāgintā novem
ер ес
100
centum
нэг зуу