Итали хэл дээрх тоонууд

Итали хэл дээрх тоонууд

Итали дахь тоонуудын алдаа, дуудлага

Итали хэл дээрх тоонууд

Итали хэл дээрх тоонууд нь бидний өдөр тутмын амьдралын дийлэнх хувийг эзэлдэг. Бусад хүмүүстэй ярихдаа ч гэсэн; Бид үүнийг утасны дугаар, мөнгөний хэмжээ, огноо гэх мэт олон салбарт ашиглах хэрэгтэй. Тоог мэдэхээс гадна зөв өргөлттэй байх нь чухал юм. Тиймээс бид зөв өргөлттэй тоог сурах хэрэгтэй.

Итали тоо -г хамгийн хурдан сурахын тулд бидний танд санал болгож буй тоонуудыг нэг нэгээр нь уншиж, сонсож дадлага хийх хэрэгтэй. Та мөн тоонуудыг хялбархан сурч мэдэхийн тулд бидний бэлтгэсэн видеоны агуулгыг дагаж, сонсож болно. Байнга сонссоны үр дүнд та маш богино хугацаанд Итали тоо -г сурах болно!

Итали хэл дээрх тоонууд ба тэдгээрийн дуудлага нь Итали хэлний бэлтгэлд зайлшгүй суралцах ёстой хамгийн чухал асуудлын нэг гэж тооцогддог. Энэ шалтгааны улмаас та хэлний боловсролыг зохих ёсоор дүүргэхийн тулд маш сайн сурах хэрэгтэй.

Итали хэл дээрх тоонууд -н доор танд 1-ээс 100 хүртэл өгөгдсөн болно. Өдөр бүр тоонуудыг тогтмол дагаж мөрдвөл та бүхэнд зориулж бэлтгэсэн видеоны ачаар та хэлний боловсролоо амархан бэхжүүлж чадна.

0
Zero
тэг
1
uno
нэг
2
due
хоёр
3
tre
гурав
4
quattro
дөрөв
5
cinque
тав
6
sei
зургаа
7
sette
долоо
8
otto
найм
9
nove
ес
10
dieci
арав
11
undici
арван нэг
12
dodici
арван хоёр
13
tredici
арван гурав
14
quattordici
арван дөрөв
15
quindici
арван тав
16
sedici
арван зургаа
17
diciassette
арван долоо
18
diciotto
арван найм
19
diciannove
арван ес
20
venti
хорь
21
ventuno
хорин нэг
22
ventidue
хорин хоёр
23
ventitré
хорин гурав
24
ventiquattro
хорин дөрөв
25
venticinque
хорин тав
26
ventisei
хорин зургаа
27
ventisette
хорин долоо
28
ventotto
хорин найм
29
ventinove
хорин ес
30
trenta
гуч
31
trentuno
гуч нэг
32
trentadue
гуч хоёр
33
trentatré
гуч гурав
34
trentaquattro
гуч дөрөв
35
trentacinque
гуч тав
36
trentasei
гуч зургаа
37
trentasette
гуч долоо
38
trentotto
гуч найм
39
trentanove
гуч ес
40
quaranta
дөч
41
quarantuno
дөч нэг
42
quarantadue
дөч хоёр
43
quarantatré
дөч гурав
44
quarantaquattro
дөч дөрөв
45
quarantacinque
дөч тав
46
quarantasei
дөч зургаа
47
quarantasette
дөч долоо
48
quarantotto
дөч найм
49
quarantanove
дөч ес
50
cinquanta
тави
51
cinquantuno
тави нэг
52
cinquantadue
тави хоёр
53
cinquantatré
тави гурав
54
cinquantaquattro
тави дөрөв
55
cinquantacinque
тави тав
56
cinquantasei
тави зургаа
57
cinquantasette
тави долоо
58
cinquantotto
тави найм
59
cinquantanove
тави ес
60
sessanta
жар
61
sessantuno
жар нэг
62
sessantadue
жар хоёр
63
sessantatré
жар гурав
64
sessantaquattro
жар дөрөв
65
sessantacinque
жар тав
66
sessantasei
жар зургаа
67
sessantasette
жар долоо
68
sessantotto
жар найм
69
sessantanove
жар ес
70
settanta
дал
71
settantuno
дал нэг
72
settantadue
дал хоёр
73
settantatré
дал гурав
74
settantaquattro
дал дөрөв
75
settantacinque
дал тав
76
settantasei
дал зургаа
77
settantasette
дал долоо
78
settantotto
дал найм
79
settantanove
дал ес
80
ottanta
ная
81
ottantuno
ная нэг
82
ottantadue
ная хоёр
83
ottantatré
ная гурав
84
ottantaquattro
ная дөрөв
85
ottantacinque
ная тав
86
ottantasei
ная зургаа
87
ottantasette
ная долоо
88
ottantotto
ная найм
89
ottantanove
ная ес
90
novanta
ер
91
novantuno
ер нэг
92
novantadue
ер хоёр
93
novantatré
ер гурав
94
novantaquattro
ер дөрөв
95
novantacinque
ер тав
96
novantasei
ер зургаа
97
novantasette
ер долоо
98
novantotto
ер найм
99
novantanove
ер ес
100
cento
нэг зуу