Испаниар тоонууд

Испаниар тоонууд

Испани дахь тоонуудын алдаа, дуудлага

Испаниар тоонууд

Испаниар тоонууд нь бидний өдөр тутмын амьдралын дийлэнх хувийг эзэлдэг. Бусад хүмүүстэй ярихдаа ч гэсэн; Бид үүнийг утасны дугаар, мөнгөний хэмжээ, огноо гэх мэт олон салбарт ашиглах хэрэгтэй. Тоог мэдэхээс гадна зөв өргөлттэй байх нь чухал юм. Тиймээс бид зөв өргөлттэй тоог сурах хэрэгтэй.

Испани тоо -г хамгийн хурдан сурахын тулд бидний танд санал болгож буй тоонуудыг нэг нэгээр нь уншиж, сонсож дадлага хийх хэрэгтэй. Та мөн тоонуудыг хялбархан сурч мэдэхийн тулд бидний бэлтгэсэн видеоны агуулгыг дагаж, сонсож болно. Байнга сонссоны үр дүнд та маш богино хугацаанд Испани тоо -г сурах болно!

Испаниар тоонууд ба тэдгээрийн дуудлага нь Испани хэлний бэлтгэлд зайлшгүй суралцах ёстой хамгийн чухал асуудлын нэг гэж тооцогддог. Энэ шалтгааны улмаас та хэлний боловсролыг зохих ёсоор дүүргэхийн тулд маш сайн сурах хэрэгтэй.

Испаниар тоонууд -н доор танд 1-ээс 100 хүртэл өгөгдсөн болно. Өдөр бүр тоонуудыг тогтмол дагаж мөрдвөл та бүхэнд зориулж бэлтгэсэн видеоны ачаар та хэлний боловсролоо амархан бэхжүүлж чадна.

0
Cero
тэг
1
uno
нэг
2
dos
хоёр
3
tres
гурав
4
cuatro
дөрөв
5
cinco
тав
6
seis
зургаа
7
siete
долоо
8
ocho
найм
9
nueve
ес
10
diez
арав
11
once
арван нэг
12
doce
арван хоёр
13
trece
арван гурав
14
catorce
арван дөрөв
15
quince
арван тав
16
dieciséis
арван зургаа
17
diecisiete
арван долоо
18
dieciocho
арван найм
19
diecinueve
арван ес
20
veinte
хорь
21
veintiuno
хорин нэг
22
veintidós
хорин хоёр
23
veintitrés
хорин гурав
24
veinticuatro
хорин дөрөв
25
veinticinco
хорин тав
26
veintiséis
хорин зургаа
27
veintisiete
хорин долоо
28
veintiocho
хорин найм
29
veintinueve
хорин ес
30
treinta
гуч
31
treinta y uno
гуч нэг
32
treinta y dos
гуч хоёр
33
treinta y tres
гуч гурав
34
treinta y cuatro
гуч дөрөв
35
treinta y cinco
гуч тав
36
treinta y seis
гуч зургаа
37
treinta y siete
гуч долоо
38
treinta y ocho
гуч найм
39
treinta y nueve
гуч ес
40
cuarenta
дөч
41
cuarenta y uno
дөч нэг
42
cuarenta y dos
дөч хоёр
43
cuarenta y tres
дөч гурав
44
cuarenta y cuatro
дөч дөрөв
45
cuarenta y cinco
дөч тав
46
cuarenta y seis
дөч зургаа
47
cuarenta y siete
дөч долоо
48
cuarenta y ocho
дөч найм
49
cuarenta y nueve
дөч ес
50
cincuenta
тави
51
cincuenta y uno
тави нэг
52
cincuenta y dos
тави хоёр
53
cincuenta y tres
тави гурав
54
cincuenta y cuatro
тави дөрөв
55
cincuenta y cinco
тави тав
56
cincuenta y seis
тави зургаа
57
cincuenta y siete
тави долоо
58
cincuenta y ocho
тави найм
59
cincuenta y nueve
тави ес
60
sesenta
жар
61
sesenta y uno
жар нэг
62
sesenta y dos
жар хоёр
63
sesenta y tres
жар гурав
64
sesenta y cuatro
жар дөрөв
65
sesenta y cinco
жар тав
66
sesenta y seis
жар зургаа
67
sesenta y siete
жар долоо
68
sesenta y ocho
жар найм
69
sesenta y nueve
жар ес
70
setenta
дал
71
setenta y uno
дал нэг
72
setenta y dos
дал хоёр
73
setenta y tres
дал гурав
74
setenta y cuatro
дал дөрөв
75
setenta y cinco
дал тав
76
setenta y seis
дал зургаа
77
setenta y siete
дал долоо
78
setenta y ocho
дал найм
79
setenta y nueve
дал ес
80
ochenta
ная
81
ochenta y uno
ная нэг
82
ochenta y dos
ная хоёр
83
ochenta y tres
ная гурав
84
ochenta y cuatro
ная дөрөв
85
ochenta y cinco
ная тав
86
ochenta y seis
ная зургаа
87
ochenta y siete
ная долоо
88
ochenta y ocho
ная найм
89
ochenta y nueve
ная ес
90
noventa
ер
91
noventa y uno
ер нэг
92
noventa y dos
ер хоёр
93
noventa y tres
ер гурав
94
noventa y cuatro
ер дөрөв
95
noventa y cinco
ер тав
96
noventa y seis
ер зургаа
97
noventa y siete
ер долоо
98
noventa y ocho
ер найм
99
noventa y nueve
ер ес
100
cien
нэг зуу