Ирланд дахь тоонууд

Ирланд дахь тоонууд

Ирланд дахь тоонуудын алдаа, дуудлага

Ирланд дахь тоонууд нь бидний өдөр тутмын амьдралын дийлэнх хувийг эзэлдэг. Бусад хүмүүстэй ярихдаа ч гэсэн; Бид үүнийг утасны дугаар, мөнгөний хэмжээ, огноо гэх мэт олон салбарт ашиглах хэрэгтэй. Тоог мэдэхээс гадна зөв өргөлттэй байх нь чухал юм. Тиймээс бид зөв өргөлттэй тоог сурах хэрэгтэй.

Ирланд тоо -г хамгийн хурдан сурахын тулд бидний танд санал болгож буй тоонуудыг нэг нэгээр нь уншиж, сонсож дадлага хийх хэрэгтэй. Та мөн тоонуудыг хялбархан сурч мэдэхийн тулд бидний бэлтгэсэн видеоны агуулгыг дагаж, сонсож болно. Байнга сонссоны үр дүнд та маш богино хугацаанд Ирланд тоо -г сурах болно!

Ирланд дахь тоонууд ба тэдгээрийн дуудлага нь Ирланд хэлний бэлтгэлд зайлшгүй суралцах ёстой хамгийн чухал асуудлын нэг гэж тооцогддог. Энэ шалтгааны улмаас та хэлний боловсролыг зохих ёсоор дүүргэхийн тулд маш сайн сурах хэрэгтэй.

Ирланд дахь тоонууд -н доор танд 1-ээс 100 хүртэл өгөгдсөн болно. Өдөр бүр тоонуудыг тогтмол дагаж мөрдвөл та бүхэнд зориулж бэлтгэсэн видеоны ачаар та хэлний боловсролоо амархан бэхжүүлж чадна.

0
naid
тэг
1
a haon
нэг
2
a dó
хоёр
3
a trí
гурав
4
a ceathair
дөрөв
5
a cúig
тав
6
a sé
зургаа
7
a seacht
долоо
8
a hocht
найм
9
a naoi
ес
10
a deich
арав
11
a haon déag
арван нэг
12
a dó dhéag
арван хоёр
13
a trí déag
арван гурав
14
a ceathair déag
арван дөрөв
15
a cúig déag
арван тав
16
a sé déag
арван зургаа
17
a seacht déag
арван долоо
18
a hocht déag
арван найм
19
a naoi déag
арван ес
20
fiche
хорь
21
fiche a haon
хорин нэг
22
fiche a dó
хорин хоёр
23
fiche a trí
хорин гурав
24
fiche a ceathair
хорин дөрөв
25
fiche a cúig
хорин тав
26
fiche a sé
хорин зургаа
27
fiche a seacht
хорин долоо
28
fiche a hocht
хорин найм
29
fiche a naoi
хорин ес
30
tríocha
гуч
31
tríocha a haon
гуч нэг
32
tríocha a dó
гуч хоёр
33
tríocha a trí
гуч гурав
34
tríocha a ceathair
гуч дөрөв
35
tríocha a cúig
гуч тав
36
tríocha a sé
гуч зургаа
37
tríocha a seacht
гуч долоо
38
tríocha a hocht
гуч найм
39
tríocha a naoi
гуч ес
40
daichead
дөч
41
daichead a haon
дөч нэг
42
daichead a dó
дөч хоёр
43
daichead a trí
дөч гурав
44
daichead a ceathair
дөч дөрөв
45
daichead a cúig
дөч тав
46
daichead a sé
дөч зургаа
47
daichead a seacht
дөч долоо
48
daichead a hocht
дөч найм
49
daichead a naoi
дөч ес
50
caoga
тави
51
caoga a haon
тави нэг
52
caoga a dó
тави хоёр
53
caoga a trí
тави гурав
54
caoga a ceathair
тави дөрөв
55
caoga a cúig
тави тав
56
caoga a sé
тави зургаа
57
caoga a seacht
тави долоо
58
caoga a hocht
тави найм
59
caoga a naoi
тави ес
60
seasca
жар
61
seasca a haon
жар нэг
62
seasca a dó
жар хоёр
63
seasca a trí
жар гурав
64
seasca a ceathair
жар дөрөв
65
seasca a cúig
жар тав
66
seasca a sé
жар зургаа
67
seasca a seacht
жар долоо
68
seasca a hocht
жар найм
69
seasca a naoi
жар ес
70
seachtó
дал
71
seachtó a haon
дал нэг
72
seachtó a dó
дал хоёр
73
seachtó a trí
дал гурав
74
seachtó a ceathair
дал дөрөв
75
seachtó a cúig
дал тав
76
seachtó a sé
дал зургаа
77
seachtó a seacht
дал долоо
78
seachtó a hocht
дал найм
79
seachtó a naoi
дал ес
80
ochtó
ная
81
ochtó a haon
ная нэг
82
ochtó a dó
ная хоёр
83
ochtó a trí
ная гурав
84
ochtó a ceathair
ная дөрөв
85
ochtó a cúig
ная тав
86
ochtó a sé
ная зургаа
87
ochtó a seacht
ная долоо
88
ochtó a hocht
ная найм
89
ochtó a naoi
ная ес
90
nócha
ер
91
nócha a haon
ер нэг
92
nócha a dó
ер хоёр
93
nócha a trí
ер гурав
94
nócha a ceathair
ер дөрөв
95
nócha a cúig
ер тав
96
nócha a sé
ер зургаа
97
nócha a seacht
ер долоо
98
nócha a hocht
ер найм
99
nócha a naoi
ер ес
100
céad
нэг зуу