Гужарати хэл дээрх тоонууд

Гужарати хэл дээрх тоонууд

Гужарати дахь тоонуудын алдаа, дуудлага

Гужарати хэл дээрх тоонууд нь бидний өдөр тутмын амьдралын дийлэнх хувийг эзэлдэг. Бусад хүмүүстэй ярихдаа ч гэсэн; Бид үүнийг утасны дугаар, мөнгөний хэмжээ, огноо гэх мэт олон салбарт ашиглах хэрэгтэй. Тоог мэдэхээс гадна зөв өргөлттэй байх нь чухал юм. Тиймээс бид зөв өргөлттэй тоог сурах хэрэгтэй.

Гужарати тоо -г хамгийн хурдан сурахын тулд бидний танд санал болгож буй тоонуудыг нэг нэгээр нь уншиж, сонсож дадлага хийх хэрэгтэй. Та мөн тоонуудыг хялбархан сурч мэдэхийн тулд бидний бэлтгэсэн видеоны агуулгыг дагаж, сонсож болно. Байнга сонссоны үр дүнд та маш богино хугацаанд Гужарати тоо -г сурах болно!

Гужарати хэл дээрх тоонууд ба тэдгээрийн дуудлага нь Гужарати хэлний бэлтгэлд зайлшгүй суралцах ёстой хамгийн чухал асуудлын нэг гэж тооцогддог. Энэ шалтгааны улмаас та хэлний боловсролыг зохих ёсоор дүүргэхийн тулд маш сайн сурах хэрэгтэй.

Гужарати хэл дээрх тоонууд -н доор танд 1-ээс 100 хүртэл өгөгдсөн болно. Өдөр бүр тоонуудыг тогтмол дагаж мөрдвөл та бүхэнд зориулж бэлтгэсэн видеоны ачаар та хэлний боловсролоо амархан бэхжүүлж чадна.

0
શૂન્ય
тэг
1
એક
нэг
2
બે
хоёр
3
ત્રણ
гурав
4
ચાર
дөрөв
5
પાંચ
тав
6
зургаа
7
સાત
долоо
8
આઠ
найм
9
નવ
ес
10
દસ
арав
11
અગિયાર
арван нэг
12
બાર
арван хоёр
13
તેર
арван гурав
14
ચૌદ
арван дөрөв
15
પંદર
арван тав
16
સોળ
арван зургаа
17
સત્તર
арван долоо
18
અઢાર
арван найм
19
ઓગણિસ
арван ес
20
વીસ
хорь
21
એકવીસ
хорин нэг
22
બાવીસ
хорин хоёр
23
તેવીસ
хорин гурав
24
ચોવીસ
хорин дөрөв
25
પચ્ચીસ
хорин тав
26
છવીસ
хорин зургаа
27
સત્તાવીસ
хорин долоо
28
અઠ્ઠાવીસ
хорин найм
29
ઓગણત્રીસ
хорин ес
30
ત્રીસ
гуч
31
એકત્રીસ
гуч нэг
32
બત્રીસ
гуч хоёр
33
તેત્રીસ
гуч гурав
34
ચોત્રીસ
гуч дөрөв
35
પાંત્રીસ
гуч тав
36
છત્રીસ
гуч зургаа
37
સડત્રીસ
гуч долоо
38
અડત્રીસ
гуч найм
39
ઓગણચાલીસ
гуч ес
40
ચાલીસ
дөч
41
એકતાલીસ
дөч нэг
42
બેતાલીસ
дөч хоёр
43
ત્રેતાલીસ
дөч гурав
44
ચુંમાલીસ
дөч дөрөв
45
પિસ્તાલીસ
дөч тав
46
છેતાલીસ
дөч зургаа
47
સુડતાલીસ
дөч долоо
48
અડતાલીસ
дөч найм
49
ઓગણપચાસ
дөч ес
50
પચાસ
тави
51
એકાવન
тави нэг
52
બાવન
тави хоёр
53
ત્રેપન
тави гурав
54
ચોપન
тави дөрөв
55
પંચાવન
тави тав
56
છપ્પન
тави зургаа
57
સત્તાવન
тави долоо
58
અઠ્ઠાવન
тави найм
59
ઓગણસાઠ
тави ес
60
સાઈઠ
жар
61
એકસઠ
жар нэг
62
બાસઠ
жар хоёр
63
ત્રેસઠ
жар гурав
64
ચોસઠ
жар дөрөв
65
પાંસઠ
жар тав
66
છાસઠ
жар зургаа
67
સડસઠ
жар долоо
68
અડસઠ
жар найм
69
અગણોસિત્તેર
жар ес
70
સિત્તેર
дал
71
એકોતેર
дал нэг
72
બોતેર
дал хоёр
73
તોતેર
дал гурав
74
ચુમોતેર
дал дөрөв
75
પંચોતેર
дал тав
76
છોતેર
дал зургаа
77
સિત્યોતેર
дал долоо
78
ઇઠ્યોતેર
дал найм
79
ઓગણાએંસી
дал ес
80
એંસી
ная
81
એક્યાસી
ная нэг
82
બ્યાસી
ная хоёр
83
ત્યાસી
ная гурав
84
ચોર્યાસી
ная дөрөв
85
પંચાસી
ная тав
86
છ્યાસી
ная зургаа
87
સિત્યાસી
ная долоо
88
ઈઠ્યાસી
ная найм
89
નેવ્યાસી
ная ес
90
નેવું
ер
91
એકાણું
ер нэг
92
બાણું
ер хоёр
93
ત્રાણું
ер гурав
94
ચોરાણું
ер дөрөв
95
પંચાણું
ер тав
96
છન્નું
ер зургаа
97
સત્તાણું
ер долоо
98
અઠ્ઠાણું
ер найм
99
નવ્વાણું
ер ес
100
સો
нэг зуу