Герман хэл дээр тоонууд

Герман хэл дээр тоонууд

Герман дахь тоонуудын алдаа, дуудлага

Герман хэл дээр тоонууд

Герман хэл дээр тоонууд нь бидний өдөр тутмын амьдралын дийлэнх хувийг эзэлдэг. Бусад хүмүүстэй ярихдаа ч гэсэн; Бид үүнийг утасны дугаар, мөнгөний хэмжээ, огноо гэх мэт олон салбарт ашиглах хэрэгтэй. Тоог мэдэхээс гадна зөв өргөлттэй байх нь чухал юм. Тиймээс бид зөв өргөлттэй тоог сурах хэрэгтэй.

Герман тоо -г хамгийн хурдан сурахын тулд бидний танд санал болгож буй тоонуудыг нэг нэгээр нь уншиж, сонсож дадлага хийх хэрэгтэй. Та мөн тоонуудыг хялбархан сурч мэдэхийн тулд бидний бэлтгэсэн видеоны агуулгыг дагаж, сонсож болно. Байнга сонссоны үр дүнд та маш богино хугацаанд Герман тоо -г сурах болно!

Герман хэл дээр тоонууд ба тэдгээрийн дуудлага нь Герман хэлний бэлтгэлд зайлшгүй суралцах ёстой хамгийн чухал асуудлын нэг гэж тооцогддог. Энэ шалтгааны улмаас та хэлний боловсролыг зохих ёсоор дүүргэхийн тулд маш сайн сурах хэрэгтэй.

Герман хэл дээр тоонууд -н доор танд 1-ээс 100 хүртэл өгөгдсөн болно. Өдөр бүр тоонуудыг тогтмол дагаж мөрдвөл та бүхэнд зориулж бэлтгэсэн видеоны ачаар та хэлний боловсролоо амархан бэхжүүлж чадна.

0
Null
тэг
1
Eins
нэг
2
Zwei
хоёр
3
Drei
гурав
4
Vier
дөрөв
5
Fünf
тав
6
Sechs
зургаа
7
Sieben
долоо
8
Acht
найм
9
Neun
ес
10
Zehn
арав
11
Elf
арван нэг
12
Zwölf
арван хоёр
13
Dreizehn
арван гурав
14
Vierzehn
арван дөрөв
15
Fünfzehn
арван тав
16
Sechzehn
арван зургаа
17
Siebzehn
арван долоо
18
Achtzehn
арван найм
19
Neunzehn
арван ес
20
Zwanzig
хорь
21
Einundzwanzig
хорин нэг
22
Zweiundzwanzig
хорин хоёр
23
Dreiundzwanzig
хорин гурав
24
Vierundzwanzig
хорин дөрөв
25
Fϋnfundzwanzig
хорин тав
26
Sechsundzwanzig
хорин зургаа
27
Siebenundzwanzig
хорин долоо
28
Achtundzwanzig
хорин найм
29
Neunundzwanzig
хорин ес
30
Dreißig
гуч
31
Einunddreißig
гуч нэг
32
Zweiunddreißig
гуч хоёр
33
Dreiunddreißig
гуч гурав
34
Vierunddreißig
гуч дөрөв
35
Fϋnfunddreißig
гуч тав
36
Sechsunddreißig
гуч зургаа
37
Siebenunddreißig
гуч долоо
38
Achtunddreißig
гуч найм
39
Neununddreißig
гуч ес
40
Vierzig
дөч
41
Einundvierzig
дөч нэг
42
Zweiundvierzig
дөч хоёр
43
Dreiundvierzig
дөч гурав
44
Vierundvierzig
дөч дөрөв
45
Fϋnfundvierzig
дөч тав
46
Sechsundvierzig
дөч зургаа
47
Siebenundvierzig
дөч долоо
48
Achtundvierzig
дөч найм
49
Neunundvierzig
дөч ес
50
Fϋnfzig
тави
51
Einundfϋnfzig
тави нэг
52
Zweiundfϋnfzig
тави хоёр
53
Dreiundfϋnfzig
тави гурав
54
Vierundfϋnfzig
тави дөрөв
55
Fϋnfundfϋnfzig
тави тав
56
Sechsundfϋnfzig
тави зургаа
57
Siebenundfϋnfzig
тави долоо
58
Achtundfϋnfzig
тави найм
59
Neunundfünfzig
тави ес
60
Sechzig
жар
61
Einundsechzig
жар нэг
62
Zweiundsechzig
жар хоёр
63
Dreiundsechzig
жар гурав
64
Vierundsechzig
жар дөрөв
65
Fϋnfundsechzig
жар тав
66
Sechsundsechzig
жар зургаа
67
Siebenundsechzig
жар долоо
68
Achtundsechzig
жар найм
69
Neunundsechzig
жар ес
70
Siebzig
дал
71
Einundsiebzig
дал нэг
72
Zweiundsiebzig
дал хоёр
73
Dreiundsiebzig
дал гурав
74
Vierundsiebzig
дал дөрөв
75
Fϋnfundsiebzig
дал тав
76
Sechsundsiebzig
дал зургаа
77
Siebenundsiebzig
дал долоо
78
Achtundsiebzig
дал найм
79
Neunundsiebzig
дал ес
80
Achtzig
ная
81
Einundachtzig
ная нэг
82
Zweiundachtzig
ная хоёр
83
Dreiundachtzig
ная гурав
84
Vierundachtzig
ная дөрөв
85
Fϋnfundachtzig
ная тав
86
Sechsundachtzig
ная зургаа
87
Siebenundachtzig
ная долоо
88
Achtundachtzig
ная найм
89
Neunundachtzig
ная ес
90
Neunzig
ер
91
Einundneunzig
ер нэг
92
Zweiundneunzig
ер хоёр
93
Dreiundneunzig
ер гурав
94
Vierundneunzig
ер дөрөв
95
Fϋnfundneunzig
ер тав
96
Sechsundneunzig
ер зургаа
97
Siebenundneunzig
ер долоо
98
Achtundneunzig
ер найм
99
Neunundneunzig
ер ес
100
Hundert
нэг зуу