Франц хэл дээр тоонууд

Франц хэл дээр тоонууд

Франц дахь тоонуудын алдаа, дуудлага

Франц хэл дээр тоонууд

Франц хэл дээр тоонууд нь бидний өдөр тутмын амьдралын дийлэнх хувийг эзэлдэг. Бусад хүмүүстэй ярихдаа ч гэсэн; Бид үүнийг утасны дугаар, мөнгөний хэмжээ, огноо гэх мэт олон салбарт ашиглах хэрэгтэй. Тоог мэдэхээс гадна зөв өргөлттэй байх нь чухал юм. Тиймээс бид зөв өргөлттэй тоог сурах хэрэгтэй.

Франц тоо -г хамгийн хурдан сурахын тулд бидний танд санал болгож буй тоонуудыг нэг нэгээр нь уншиж, сонсож дадлага хийх хэрэгтэй. Та мөн тоонуудыг хялбархан сурч мэдэхийн тулд бидний бэлтгэсэн видеоны агуулгыг дагаж, сонсож болно. Байнга сонссоны үр дүнд та маш богино хугацаанд Франц тоо -г сурах болно!

Франц хэл дээр тоонууд ба тэдгээрийн дуудлага нь Франц хэлний бэлтгэлд зайлшгүй суралцах ёстой хамгийн чухал асуудлын нэг гэж тооцогддог. Энэ шалтгааны улмаас та хэлний боловсролыг зохих ёсоор дүүргэхийн тулд маш сайн сурах хэрэгтэй.

Франц хэл дээр тоонууд -н доор танд 1-ээс 100 хүртэл өгөгдсөн болно. Өдөр бүр тоонуудыг тогтмол дагаж мөрдвөл та бүхэнд зориулж бэлтгэсэн видеоны ачаар та хэлний боловсролоо амархан бэхжүүлж чадна.

0
Zéro
тэг
1
un
нэг
2
deux
хоёр
3
trois
гурав
4
quatre
дөрөв
5
cinq
тав
6
six
зургаа
7
sept
долоо
8
huit
найм
9
neuf
ес
10
dix
арав
11
onze
арван нэг
12
douze
арван хоёр
13
treize
арван гурав
14
quatorze
арван дөрөв
15
quinze
арван тав
16
seize
арван зургаа
17
dix-sept
арван долоо
18
dix-huit
арван найм
19
dix-neuf
арван ес
20
vingt
хорь
21
vingt et un
хорин нэг
22
vingt-deux
хорин хоёр
23
vingt-trois
хорин гурав
24
vingt-quatre
хорин дөрөв
25
vingt-cinq
хорин тав
26
vingt-six
хорин зургаа
27
vingt-sept
хорин долоо
28
vingt-huit
хорин найм
29
vingt-neuf
хорин ес
30
trente
гуч
31
trente et un
гуч нэг
32
trente-deux
гуч хоёр
33
trente-trois
гуч гурав
34
trente-quatre
гуч дөрөв
35
trente-cinq
гуч тав
36
trente-six
гуч зургаа
37
trente-sept
гуч долоо
38
trente-huit
гуч найм
39
trente-neuf
гуч ес
40
quarante
дөч
41
quarante et un
дөч нэг
42
quarante-deux
дөч хоёр
43
quarante-trois
дөч гурав
44
quarante-quatre
дөч дөрөв
45
quarante-cinq
дөч тав
46
quarante-six
дөч зургаа
47
quarante-sept
дөч долоо
48
quarante-huit
дөч найм
49
quarante-neuf
дөч ес
50
cinquante
тави
51
cinquante et un
тави нэг
52
cinquante-deux
тави хоёр
53
cinquante-trois
тави гурав
54
cinquante-quatre
тави дөрөв
55
cinquante-cinq
тави тав
56
cinquante-six
тави зургаа
57
cinquante-sept
тави долоо
58
cinquante-huit
тави найм
59
cinquante-neuf
тави ес
60
soixante
жар
61
soixante et un
жар нэг
62
soixante-deux
жар хоёр
63
soixante-trois
жар гурав
64
soixante-quatre
жар дөрөв
65
soixante-cinq
жар тав
66
soixante-six
жар зургаа
67
soixante-sept
жар долоо
68
soixante-huit
жар найм
69
soixante-neuf
жар ес
70
soixante-dix
дал
71
soixante et onze
дал нэг
72
soixante-douze
дал хоёр
73
soixante-treize
дал гурав
74
soixante-quatorze
дал дөрөв
75
soixante-quinze
дал тав
76
soixante-seize
дал зургаа
77
soixante-dix-sept
дал долоо
78
soixante-dix-huit
дал найм
79
soixante-dix-neuf
дал ес
80
quatre-vingt
ная
81
quatre-vingt-un
ная нэг
82
quatre-vingt-deux
ная хоёр
83
quatre-vingt-trois
ная гурав
84
quatre-vingt-quatre
ная дөрөв
85
quatre-vingt-cinq
ная тав
86
quatre-vingt-six
ная зургаа
87
quatre-vingt-sept
ная долоо
88
quatre-vingt-huit
ная найм
89
quatre-vingt-neuf
ная ес
90
quatre-vingt-dix
ер
91
quatre-vingt-onze
ер нэг
92
quatre-vingt-douze
ер хоёр
93
quatre-vingt-treize
ер гурав
94
quatre-vingt-quatorze
ер дөрөв
95
quatre-vingt-quinze
ер тав
96
quatre-vingt-seize
ер зургаа
97
quatre-vingt-dix-sept
ер долоо
98
quatre-vingt-dix-huit
ер найм
99
quatre-vingt-dix-neuf
ер ес
100
cent
нэг зуу