Финландад тоонууд

Финландад тоонууд

Финлянд дахь тоонуудын алдаа, дуудлага

Финландад тоонууд

Финландад тоонууд нь бидний өдөр тутмын амьдралын дийлэнх хувийг эзэлдэг. Бусад хүмүүстэй ярихдаа ч гэсэн; Бид үүнийг утасны дугаар, мөнгөний хэмжээ, огноо гэх мэт олон салбарт ашиглах хэрэгтэй. Тоог мэдэхээс гадна зөв өргөлттэй байх нь чухал юм. Тиймээс бид зөв өргөлттэй тоог сурах хэрэгтэй.

Финлянд тоо -г хамгийн хурдан сурахын тулд бидний танд санал болгож буй тоонуудыг нэг нэгээр нь уншиж, сонсож дадлага хийх хэрэгтэй. Та мөн тоонуудыг хялбархан сурч мэдэхийн тулд бидний бэлтгэсэн видеоны агуулгыг дагаж, сонсож болно. Байнга сонссоны үр дүнд та маш богино хугацаанд Финлянд тоо -г сурах болно!

Финландад тоонууд ба тэдгээрийн дуудлага нь Финлянд хэлний бэлтгэлд зайлшгүй суралцах ёстой хамгийн чухал асуудлын нэг гэж тооцогддог. Энэ шалтгааны улмаас та хэлний боловсролыг зохих ёсоор дүүргэхийн тулд маш сайн сурах хэрэгтэй.

Финландад тоонууд -н доор танд 1-ээс 100 хүртэл өгөгдсөн болно. Өдөр бүр тоонуудыг тогтмол дагаж мөрдвөл та бүхэнд зориулж бэлтгэсэн видеоны ачаар та хэлний боловсролоо амархан бэхжүүлж чадна.

0
Nolla
тэг
1
yksi
нэг
2
kaksi
хоёр
3
kolme
гурав
4
neljä
дөрөв
5
viisi
тав
6
kuusi
зургаа
7
seitsemän
долоо
8
kahdeksan
найм
9
yhdeksän
ес
10
kymmenen
арав
11
yksitoista
арван нэг
12
kaksitoista
арван хоёр
13
kolmetoista
арван гурав
14
neljätoista
арван дөрөв
15
viisitoista
арван тав
16
kuusitoista
арван зургаа
17
seitsemäntoista
арван долоо
18
kahdeksantoista
арван найм
19
yhdeksäntoista
арван ес
20
kaksikymmentä
хорь
21
kaksikymmentäyksi
хорин нэг
22
kaksikymmentäkaksi
хорин хоёр
23
kaksikymmentäkolme
хорин гурав
24
kaksikymmentäneljä
хорин дөрөв
25
kaksikymmentäviisi
хорин тав
26
kaksikymmentäkuusi
хорин зургаа
27
kaksikymmentäseitsemän
хорин долоо
28
kaksikymmentäkahdeksan
хорин найм
29
kaksikymmentäyhdeksän
хорин ес
30
kolmekymmentä
гуч
31
kolmekymmentäyksi
гуч нэг
32
kolmekymmentäkaksi
гуч хоёр
33
kolmekymmentäkolme
гуч гурав
34
kolmekymmentäneljä
гуч дөрөв
35
kolmekymmentäviisi
гуч тав
36
kolmekymmentäkuusi
гуч зургаа
37
kolmekymmentäseitsemän
гуч долоо
38
kolmekymmentäkahdeksan
гуч найм
39
kolmekymmentäyhdeksän
гуч ес
40
neljäkymmentä
дөч
41
neljäkymmentäyksi
дөч нэг
42
neljäkymmentäkaksi
дөч хоёр
43
neljäkymmentäkolme
дөч гурав
44
neljäkymmentäneljä
дөч дөрөв
45
neljäkymmentäviisi
дөч тав
46
neljäkymmentäkuusi
дөч зургаа
47
neljäkymmentäseitsemän
дөч долоо
48
neljäkymmentäkahdeksan
дөч найм
49
neljäkymmentäyhdeksän
дөч ес
50
viisikymmentä
тави
51
viisikymmentäyksi
тави нэг
52
viisikymmentäkaksi
тави хоёр
53
viisikymmentäkolme
тави гурав
54
viisikymmentäneljä
тави дөрөв
55
viisikymmentäviisi
тави тав
56
viisikymmentäkuusi
тави зургаа
57
viisikymmentäseitsemän
тави долоо
58
viisikymmentäkahdeksan
тави найм
59
viisikymmentäyhdeksän
тави ес
60
kuusikymmentä
жар
61
kuusikymmentäyksi
жар нэг
62
kuusikymmentäkaksi
жар хоёр
63
kuusikymmentäkolme
жар гурав
64
kuusikymmentäneljä
жар дөрөв
65
kuusikymmentäviisi
жар тав
66
kuusikymmentäkuusi
жар зургаа
67
kuusikymmentäseitsemän
жар долоо
68
kuusikymmentäkahdeksan
жар найм
69
kuusikymmentäyhdeksän
жар ес
70
seitsemänkymmentä
дал
71
seitsemänkymmentäyksi
дал нэг
72
seitsemänkymmentäkaksi
дал хоёр
73
seitsemänkymmentäkolme
дал гурав
74
seitsemänkymmentäneljä
дал дөрөв
75
seitsemänkymmentäviisi
дал тав
76
seitsemänkymmentäkuusi
дал зургаа
77
seitsemänkymmentäseitsemän
дал долоо
78
seitsemänkymmentäkahdeksan
дал найм
79
seitsemänkymmentäyhdeksän
дал ес
80
kahdeksankymmentä
ная
81
kahdeksankymmentäyksi
ная нэг
82
kahdeksankymmentäkaksi
ная хоёр
83
kahdeksankymmentäkolme
ная гурав
84
kahdeksankymmentäneljä
ная дөрөв
85
kahdeksankymmentäviisi
ная тав
86
kahdeksankymmentäkuusi
ная зургаа
87
kahdeksankymmentäseitsemän
ная долоо
88
kahdeksankymmentäkahdeksan
ная найм
89
kahdeksankymmentäyhdeksän
ная ес
90
yhdeksänkymmentä
ер
91
yhdeksänkymmentäyksi
ер нэг
92
yhdeksänkymmentäkaksi
ер хоёр
93
yhdeksänkymmentäkolme
ер гурав
94
yhdeksänkymmentäneljä
ер дөрөв
95
yhdeksänkymmentäviisi
ер тав
96
yhdeksänkymmentäkuusi
ер зургаа
97
yhdeksänkymmentäseitsemän
ер долоо
98
yhdeksänkymmentäkahdeksan
ер найм
99
yhdeksänkymmentäyhdeksän
ер ес
100
sata
нэг зуу