Чех хэл дээрх тоонууд

Чех хэл дээрх тоонууд

Чех дахь тоонуудын алдаа, дуудлага

Чех хэл дээрх тоонууд

Чех хэл дээрх тоонууд нь бидний өдөр тутмын амьдралын дийлэнх хувийг эзэлдэг. Бусад хүмүүстэй ярихдаа ч гэсэн; Бид үүнийг утасны дугаар, мөнгөний хэмжээ, огноо гэх мэт олон салбарт ашиглах хэрэгтэй. Тоог мэдэхээс гадна зөв өргөлттэй байх нь чухал юм. Тиймээс бид зөв өргөлттэй тоог сурах хэрэгтэй.

Чех тоо -г хамгийн хурдан сурахын тулд бидний танд санал болгож буй тоонуудыг нэг нэгээр нь уншиж, сонсож дадлага хийх хэрэгтэй. Та мөн тоонуудыг хялбархан сурч мэдэхийн тулд бидний бэлтгэсэн видеоны агуулгыг дагаж, сонсож болно. Байнга сонссоны үр дүнд та маш богино хугацаанд Чех тоо -г сурах болно!

Чех хэл дээрх тоонууд ба тэдгээрийн дуудлага нь Чех хэлний бэлтгэлд зайлшгүй суралцах ёстой хамгийн чухал асуудлын нэг гэж тооцогддог. Энэ шалтгааны улмаас та хэлний боловсролыг зохих ёсоор дүүргэхийн тулд маш сайн сурах хэрэгтэй.

Чех хэл дээрх тоонууд -н доор танд 1-ээс 100 хүртэл өгөгдсөн болно. Өдөр бүр тоонуудыг тогтмол дагаж мөрдвөл та бүхэнд зориулж бэлтгэсэн видеоны ачаар та хэлний боловсролоо амархан бэхжүүлж чадна.

0
nula
тэг
1
jedna
нэг
2
dvě
хоёр
3
tři
гурав
4
čtyři
дөрөв
5
pět
тав
6
šest
зургаа
7
sedm
долоо
8
osm
найм
9
devět
ес
10
deset
арав
11
jedenáct
арван нэг
12
dvanáct
арван хоёр
13
třináct
арван гурав
14
čtrnáct
арван дөрөв
15
patnáct
арван тав
16
šestnáct
арван зургаа
17
sedmnáct
арван долоо
18
osmnáct
арван найм
19
devatenáct
арван ес
20
dvacet
хорь
21
dvacet jedna
хорин нэг
22
dvacet dva
хорин хоёр
23
dvacet tři
хорин гурав
24
dvacet čtyři
хорин дөрөв
25
dvacet pět
хорин тав
26
dvacet šest
хорин зургаа
27
dvacet sedm
хорин долоо
28
dvacet osm
хорин найм
29
dvacet devět
хорин ес
30
třicet
гуч
31
třicet jedna
гуч нэг
32
třicet dva
гуч хоёр
33
třicet tři
гуч гурав
34
třicet čtyři
гуч дөрөв
35
třicet pět
гуч тав
36
třicet šest
гуч зургаа
37
třicet sedm
гуч долоо
38
třicet osm
гуч найм
39
třicet devět
гуч ес
40
čtyřicet
дөч
41
čtyřicet jedna
дөч нэг
42
čtyřicet dva
дөч хоёр
43
čtyřicet tři
дөч гурав
44
čtyřicet čtyři
дөч дөрөв
45
čtyřicet pět
дөч тав
46
čtyřicet šest
дөч зургаа
47
čtyřicet sedm
дөч долоо
48
čtyřicet osm
дөч найм
49
čtyřicet devět
дөч ес
50
padesát
тави
51
padesát jedna
тави нэг
52
padesát dva
тави хоёр
53
padesát tři
тави гурав
54
padesát čtyři
тави дөрөв
55
padesát pět
тави тав
56
padesát šest
тави зургаа
57
padesát sedm
тави долоо
58
padesát osm
тави найм
59
padesát devět
тави ес
60
šedesát
жар
61
šedesát jedna
жар нэг
62
šedesát dva
жар хоёр
63
šedesát tři
жар гурав
64
šedesát čtyři
жар дөрөв
65
šedesát pět
жар тав
66
šedesát šest
жар зургаа
67
šedesát sedm
жар долоо
68
šedesát osm
жар найм
69
šedesát devět
жар ес
70
sedmdesát
дал
71
sedmdesát jedna
дал нэг
72
sedmdesát dva
дал хоёр
73
sedmdesát tři
дал гурав
74
sedmdesát čtyři
дал дөрөв
75
sedmdesát pět
дал тав
76
sedmdesát šest
дал зургаа
77
sedmdesát sedm
дал долоо
78
sedmdesát osm
дал найм
79
sedmdesát devět
дал ес
80
osmdesát
ная
81
osmdesát jedna
ная нэг
82
osmdesát dva
ная хоёр
83
osmdesát tři
ная гурав
84
osmdesát čtyři
ная дөрөв
85
osmdesát pět
ная тав
86
osmdesát šest
ная зургаа
87
osmdesát sedm
ная долоо
88
osmdesát osm
ная найм
89
osmdesát devět
ная ес
90
devadesát
ер
91
devadesát jedna
ер нэг
92
devadesát dva
ер хоёр
93
devadesát tři
ер гурав
94
devadesát čtyři
ер дөрөв
95
devadesát pět
ер тав
96
devadesát šest
ер зургаа
97
devadesát sedm
ер долоо
98
devadesát osm
ер найм
99
devadesát devět
ер ес
100
sto
нэг зуу