Босни хэл дээрх тоонууд

Босни хэл дээрх тоонууд

Босни дахь тоонуудын алдаа, дуудлага

Босни хэл дээрх тоонууд нь бидний өдөр тутмын амьдралын дийлэнх хувийг эзэлдэг. Бусад хүмүүстэй ярихдаа ч гэсэн; Бид үүнийг утасны дугаар, мөнгөний хэмжээ, огноо гэх мэт олон салбарт ашиглах хэрэгтэй. Тоог мэдэхээс гадна зөв өргөлттэй байх нь чухал юм. Тиймээс бид зөв өргөлттэй тоог сурах хэрэгтэй.

Босни тоо -г хамгийн хурдан сурахын тулд бидний танд санал болгож буй тоонуудыг нэг нэгээр нь уншиж, сонсож дадлага хийх хэрэгтэй. Та мөн тоонуудыг хялбархан сурч мэдэхийн тулд бидний бэлтгэсэн видеоны агуулгыг дагаж, сонсож болно. Байнга сонссоны үр дүнд та маш богино хугацаанд Босни тоо -г сурах болно!

Босни хэл дээрх тоонууд ба тэдгээрийн дуудлага нь Босни хэлний бэлтгэлд зайлшгүй суралцах ёстой хамгийн чухал асуудлын нэг гэж тооцогддог. Энэ шалтгааны улмаас та хэлний боловсролыг зохих ёсоор дүүргэхийн тулд маш сайн сурах хэрэгтэй.

Босни хэл дээрх тоонууд -н доор танд 1-ээс 100 хүртэл өгөгдсөн болно. Өдөр бүр тоонуудыг тогтмол дагаж мөрдвөл та бүхэнд зориулж бэлтгэсэн видеоны ачаар та хэлний боловсролоо амархан бэхжүүлж чадна.

0
nula
тэг
1
jedan
нэг
2
dva
хоёр
3
tri
гурав
4
četiri
дөрөв
5
pet
тав
6
šest
зургаа
7
sedam
долоо
8
osam
найм
9
devet
ес
10
deset
арав
11
jedanaest
арван нэг
12
dvanaest
арван хоёр
13
trinaest
арван гурав
14
četrnaest
арван дөрөв
15
petnaest
арван тав
16
šesnaest
арван зургаа
17
sedamnaest
арван долоо
18
osamnaest
арван найм
19
devetnaest
арван ес
20
dvadeset
хорь
21
dvadeset i jedan
хорин нэг
22
dvadeset i dva
хорин хоёр
23
dvadeset i tri
хорин гурав
24
dvadeset i četiri
хорин дөрөв
25
dvadeset i pet
хорин тав
26
dvadeset i šest
хорин зургаа
27
dvadeset i sedam
хорин долоо
28
dvadeset i osam
хорин найм
29
dvadeset i devet
хорин ес
30
trideset
гуч
31
trideset i jedan
гуч нэг
32
trideset i dva
гуч хоёр
33
trideset i tri
гуч гурав
34
trideset i četiri
гуч дөрөв
35
trideset i pet
гуч тав
36
trideset i šest
гуч зургаа
37
trideset i sedam
гуч долоо
38
trideset i osam
гуч найм
39
trideset i devet
гуч ес
40
četrdeset
дөч
41
četrdeset i jedan
дөч нэг
42
četrdeset i dva
дөч хоёр
43
četrdeset i tri
дөч гурав
44
četrdeset i četiri
дөч дөрөв
45
četrdeset i pet
дөч тав
46
četrdeset i šest
дөч зургаа
47
četrdeset i sedam
дөч долоо
48
četrdeset i osam
дөч найм
49
četrdeset i devet
дөч ес
50
pedeset
тави
51
pedeset i jedan
тави нэг
52
pedeset i dva
тави хоёр
53
pedeset i tri
тави гурав
54
pedeset i četiri
тави дөрөв
55
pedeset i pet
тави тав
56
pedeset i šest
тави зургаа
57
pedeset i sedam
тави долоо
58
pedeset i osam
тави найм
59
pedeset i devet
тави ес
60
šezdeset
жар
61
šezdeset i jedan
жар нэг
62
šezdeset i dva
жар хоёр
63
šezdeset i tri
жар гурав
64
šezdeset i četiri
жар дөрөв
65
šezdeset i pet
жар тав
66
šezdeset i šest
жар зургаа
67
šezdeset i sedam
жар долоо
68
šezdeset i osam
жар найм
69
šezdeset i devet
жар ес
70
sedamdeset
дал
71
sedamdeset i jedan
дал нэг
72
sedamdeset i dva
дал хоёр
73
sedamdeset i tri
дал гурав
74
sedamdeset i četiri
дал дөрөв
75
sedamdeset i pet
дал тав
76
sedamdeset i šest
дал зургаа
77
sedamdeset i sedam
дал долоо
78
sedamdeset i osam
дал найм
79
sedamdeset i devet
дал ес
80
osamdeset
ная
81
osamdeset i jedan
ная нэг
82
osamdeset i dva
ная хоёр
83
osamdeset i tri
ная гурав
84
osamdeset i četiri
ная дөрөв
85
osamdeset i pet
ная тав
86
osamdeset i šest
ная зургаа
87
osamdeset i sedam
ная долоо
88
osamdeset i osam
ная найм
89
osamdeset i devet
ная ес
90
devedeset
ер
91
devedeset i jedan
ер нэг
92
devedeset i dva
ер хоёр
93
devedeset i tri
ер гурав
94
devedeset i četiri
ер дөрөв
95
devedeset i pet
ер тав
96
devedeset i šest
ер зургаа
97
devedeset i sedam
ер долоо
98
devedeset i osam
ер найм
99
devedeset i devet
ер ес
100
stotina
нэг зуу