Азери хэл дээр тоонууд

Азери хэл дээр тоонууд

Азербайжан дахь тоонуудын алдаа, дуудлага

Азери хэл дээр тоонууд нь бидний өдөр тутмын амьдралын дийлэнх хувийг эзэлдэг. Бусад хүмүүстэй ярихдаа ч гэсэн; Бид үүнийг утасны дугаар, мөнгөний хэмжээ, огноо гэх мэт олон салбарт ашиглах хэрэгтэй. Тоог мэдэхээс гадна зөв өргөлттэй байх нь чухал юм. Тиймээс бид зөв өргөлттэй тоог сурах хэрэгтэй.

Азербайжан тоо -г хамгийн хурдан сурахын тулд бидний танд санал болгож буй тоонуудыг нэг нэгээр нь уншиж, сонсож дадлага хийх хэрэгтэй. Та мөн тоонуудыг хялбархан сурч мэдэхийн тулд бидний бэлтгэсэн видеоны агуулгыг дагаж, сонсож болно. Байнга сонссоны үр дүнд та маш богино хугацаанд Азербайжан тоо -г сурах болно!

Азери хэл дээр тоонууд ба тэдгээрийн дуудлага нь Азербайжан хэлний бэлтгэлд зайлшгүй суралцах ёстой хамгийн чухал асуудлын нэг гэж тооцогддог. Энэ шалтгааны улмаас та хэлний боловсролыг зохих ёсоор дүүргэхийн тулд маш сайн сурах хэрэгтэй.

Азери хэл дээр тоонууд -н доор танд 1-ээс 100 хүртэл өгөгдсөн болно. Өдөр бүр тоонуудыг тогтмол дагаж мөрдвөл та бүхэнд зориулж бэлтгэсэн видеоны ачаар та хэлний боловсролоо амархан бэхжүүлж чадна.

0
Sıfır
тэг
1
Bir
нэг
2
Iki
хоёр
3
Üç
гурав
4
Dörd
дөрөв
5
Beş
тав
6
Altı
зургаа
7
Yeddi
долоо
8
Səkkiz
найм
9
Doqquz
ес
10
On
арав
11
On bir
арван нэг
12
On iki
арван хоёр
13
On üç
арван гурав
14
On dörd
арван дөрөв
15
On beş
арван тав
16
On altı
арван зургаа
17
On yeddi
арван долоо
18
On səkkiz
арван найм
19
On doqquz
арван ес
20
Iyirmi
хорь
21
Iyirmi bir
хорин нэг
22
İyirmi iki
хорин хоёр
23
Iyirmi üç
хорин гурав
24
Iyirmi dörd
хорин дөрөв
25
Iyirmi beş
хорин тав
26
Iyirmi altı
хорин зургаа
27
Iyirmi yeddi
хорин долоо
28
Iyirmi səkkiz
хорин найм
29
Iyirmi doqquz
хорин ес
30
Otuz
гуч
31
Otuz bir
гуч нэг
32
Otuz iki
гуч хоёр
33
Otuz üç
гуч гурав
34
Otuz dörd
гуч дөрөв
35
Otuz beş
гуч тав
36
Otuz altı
гуч зургаа
37
Otuz yeddi
гуч долоо
38
Otuz səkkiz
гуч найм
39
Otuz doqquz
гуч ес
40
Qırx
дөч
41
Qırx bir
дөч нэг
42
Qırx iki
дөч хоёр
43
Qırx üç
дөч гурав
44
Qırx dörd
дөч дөрөв
45
Qırx beş
дөч тав
46
Qırx altı
дөч зургаа
47
Qırx yeddi
дөч долоо
48
Qırx səkkiz
дөч найм
49
Qırx doqquz
дөч ес
50
Əlli
тави
51
Əlli bir
тави нэг
52
Əlli iki
тави хоёр
53
Əlli üç
тави гурав
54
Əlli dörd
тави дөрөв
55
Əlli beş
тави тав
56
Əlli altı
тави зургаа
57
Əlli yeddi
тави долоо
58
Əlli səkkiz
тави найм
59
Əlli doqquz
тави ес
60
Altmış
жар
61
Altmış bir
жар нэг
62
Altmış iki
жар хоёр
63
Altmış üç
жар гурав
64
Altmış dörd
жар дөрөв
65
Altmış beş
жар тав
66
Altmış altı
жар зургаа
67
Altmış yeddi
жар долоо
68
Altmış səkkiz
жар найм
69
Altmış doqquz
жар ес
70
Yetmiş
дал
71
Yetmiş bir
дал нэг
72
Yetmiş iki
дал хоёр
73
Yetmiş üç
дал гурав
74
Yetmiş dörd
дал дөрөв
75
Yetmiş beş
дал тав
76
Yetmiş altı
дал зургаа
77
Yetmiş yeddi
дал долоо
78
Yetmiş səkkiz
дал найм
79
Yetmiş doqquz
дал ес
80
Səksən
ная
81
Səksən bir
ная нэг
82
Səksən iki
ная хоёр
83
Səksən üç
ная гурав
84
Səksən dörd
ная дөрөв
85
Səksən beş
ная тав
86
Səksən altı
ная зургаа
87
Səksən yeddi
ная долоо
88
Səksən səkkiz
ная найм
89
Səksən doqquz
ная ес
90
Doxsan
ер
91
Doxsan bir
ер нэг
92
Doxsan iki
ер хоёр
93
Doxsan üç
ер гурав
94
Doxsan dörd
ер дөрөв
95
Doxsan beş
ер тав
96
Doxsan altı
ер зургаа
97
Doxsan yeddi
ер долоо
98
Doxsan səkkiz
ер найм
99
Doxsan doqquz
ер ес
100
Yüz
нэг зуу