Армен хэл дээрх тоо

Армен хэл дээрх тоо

Армени дахь тоонуудын алдаа, дуудлага

0
զէրօ
тэг
1
մեկ
нэг
2
երկու
хоёр
3
երեք
гурав
4
չորս
дөрөв
5
հինգ
тав
6
վեց
зургаа
7
յոթ
долоо
8
ութ
найм
9
ինը
ес
10
տաս
арав
11
տասնմեկ
арван нэг
12
տասներկու
арван хоёр
13
տասներեք
арван гурав
14
տասնչորս
арван дөрөв
15
տասնհինգ
арван тав
16
տասնվեց
арван зургаа
17
տասնյոթ
арван долоо
18
տասնութ
арван найм
19
տասնինը
арван ес
20
քսան
хорь
21
քսանմեկ
хорин нэг
22
քսաներկու
хорин хоёр
23
քսաներեք
хорин гурав
24
քսանչորս
хорин дөрөв
25
քսանհինգ
хорин тав
26
քսանվեց
хорин зургаа
27
քսանյոթ
хорин долоо
28
քսանութ
хорин найм
29
քսանինը
хорин ес
30
երեսուն
гуч
31
երեսունմեկ
гуч нэг
32
երեսուներեք
гуч хоёр
33
երեսուներեք
гуч гурав
34
երեսունչորս
гуч дөрөв
35
երեսունհինգ
гуч тав
36
երեսունվեց
гуч зургаа
37
երեսունյոթ
гуч долоо
38
երեսունութ
гуч найм
39
երեսունինը
гуч ес
40
քառասուն
дөч
41
քառասունմեկ
дөч нэг
42
քառասուներկու
дөч хоёр
43
քառասուներեք
дөч гурав
44
քառասունչորս
дөч дөрөв
45
քառասունհինգ
дөч тав
46
քառասունվեց
дөч зургаа
47
քառասունյոթ
дөч долоо
48
քառասունութ
дөч найм
49
քառասունինը
дөч ес
50
հիսուն
тави
51
հիսունմեկ
тави нэг
52
հիսուներկու
тави хоёр
53
հիսուներեք
тави гурав
54
հիսունչորս
тави дөрөв
55
հիսունհինգ
тави тав
56
հիսունվեց
тави зургаа
57
հիսունյոթ
тави долоо
58
հիսունութ
тави найм
59
հիսունինը
тави ес
60
վաթսուն
жар
61
վաթսունմեկ
жар нэг
62
Վաթսուն
жар хоёр
63
վաթսուներեք
жар гурав
64
վաթսունչորս
жар дөрөв
65
վաթսունհինգ
жар тав
66
վաթսունվեց
жар зургаа
67
վաթսունյոթ
жар долоо
68
վաթսունութ
жар найм
69
վաթսունինը
жар ес
70
յոթանասուն
дал
71
յոթանասունմեկ
дал нэг
72
յոթանասուներկու
дал хоёр
73
յոթանասուներեք
дал гурав
74
յոթանասունչորս
дал дөрөв
75
յոթանասունհինգ
дал тав
76
յոթանասունվեց
дал зургаа
77
յոթանասունյոթ
дал долоо
78
յոթանասունութ
дал найм
79
յոթանասունինը
дал ес
80
ութանասուն
ная
81
ութանասունմեկ
ная нэг
82
ութանասուներկու
ная хоёр
83
ութանասուներեք
ная гурав
84
ութանասունչորս
ная дөрөв
85
ութանասունհինգ
ная тав
86
ութանասունվեց
ная зургаа
87
ութանասունյոթ
ная долоо
88
ութանասունութ
ная найм
89
ութանասունինը
ная ес
90
իննսուն
ер
91
իննսունմեկ
ер нэг
92
իննսուներկու
ер хоёр
93
իննսուներեք
ер гурав
94
իննսունչորս
ер дөрөв
95
իննսունհինգ
ер тав
96
իննսունվեց
ер зургаа
97
իննսունյոթ
ер долоо
98
իննսունութ
ер найм
99
իննսունինը
ер ес
100
հարյուր
нэг зуу

Армен хэл дээрх тоо нь бидний өдөр тутмын амьдралын дийлэнх хувийг эзэлдэг. Бусад хүмүүстэй ярихдаа ч гэсэн; Бид үүнийг утасны дугаар, мөнгөний хэмжээ, огноо гэх мэт олон салбарт ашиглах хэрэгтэй. Тоог мэдэхээс гадна зөв өргөлттэй байх нь чухал юм. Тиймээс бид зөв өргөлттэй тоог сурах хэрэгтэй.

Армени тоо -г хамгийн хурдан сурахын тулд бидний танд санал болгож буй тоонуудыг нэг нэгээр нь уншиж, сонсож дадлага хийх хэрэгтэй. Та мөн тоонуудыг хялбархан сурч мэдэхийн тулд бидний бэлтгэсэн видеоны агуулгыг дагаж, сонсож болно. Байнга сонссоны үр дүнд та маш богино хугацаанд Армени тоо -г сурах болно!

Армен хэл дээрх тоо ба тэдгээрийн дуудлага нь Армени хэлний бэлтгэлд зайлшгүй суралцах ёстой хамгийн чухал асуудлын нэг гэж тооцогддог. Энэ шалтгааны улмаас та хэлний боловсролыг зохих ёсоор дүүргэхийн тулд маш сайн сурах хэрэгтэй.

Армен хэл дээрх тоо -н доор танд 1-ээс 100 хүртэл өгөгдсөн болно. Өдөр бүр тоонуудыг тогтмол дагаж мөрдвөл та бүхэнд зориулж бэлтгэсэн видеоны ачаар та хэлний боловсролоо амархан бэхжүүлж чадна.