Англиар тоонууд

Англиар тоонууд

Англи дахь тоонуудын алдаа, дуудлага

Англиар тоонууд

Англиар тоонууд нь бидний өдөр тутмын амьдралын дийлэнх хувийг эзэлдэг. Бусад хүмүүстэй ярихдаа ч гэсэн; Бид үүнийг утасны дугаар, мөнгөний хэмжээ, огноо гэх мэт олон салбарт ашиглах хэрэгтэй. Тоог мэдэхээс гадна зөв өргөлттэй байх нь чухал юм. Тиймээс бид зөв өргөлттэй тоог сурах хэрэгтэй.

Англи тоо -г хамгийн хурдан сурахын тулд бидний танд санал болгож буй тоонуудыг нэг нэгээр нь уншиж, сонсож дадлага хийх хэрэгтэй. Та мөн тоонуудыг хялбархан сурч мэдэхийн тулд бидний бэлтгэсэн видеоны агуулгыг дагаж, сонсож болно. Байнга сонссоны үр дүнд та маш богино хугацаанд Англи тоо -г сурах болно!

Англиар тоонууд ба тэдгээрийн дуудлага нь Англи хэлний бэлтгэлд зайлшгүй суралцах ёстой хамгийн чухал асуудлын нэг гэж тооцогддог. Энэ шалтгааны улмаас та хэлний боловсролыг зохих ёсоор дүүргэхийн тулд маш сайн сурах хэрэгтэй.

Англиар тоонууд -н доор танд 1-ээс 100 хүртэл өгөгдсөн болно. Өдөр бүр тоонуудыг тогтмол дагаж мөрдвөл та бүхэнд зориулж бэлтгэсэн видеоны ачаар та хэлний боловсролоо амархан бэхжүүлж чадна.

0
Zero
тэг
1
One
нэг
2
Two
хоёр
3
Three
гурав
4
Four
дөрөв
5
Five
тав
6
Six
зургаа
7
Seven
долоо
8
Eight
найм
9
Nine
ес
10
Ten
арав
11
Eleven
арван нэг
12
Twelve
арван хоёр
13
Thirteen
арван гурав
14
Fourteen
арван дөрөв
15
Fifteen
арван тав
16
Sixteen
арван зургаа
17
Seventeen
арван долоо
18
Eighteen
арван найм
19
Nineteen
арван ес
20
Twenty
хорь
21
Twenty one
хорин нэг
22
Twenty two
хорин хоёр
23
Twenty three
хорин гурав
24
Twenty four
хорин дөрөв
25
Twenty five
хорин тав
26
Twenty six
хорин зургаа
27
Twenty seven
хорин долоо
28
Twenty eight
хорин найм
29
Twenty nine
хорин ес
30
Thirty
гуч
31
Thirty one
гуч нэг
32
Thirty two
гуч хоёр
33
Thirty three
гуч гурав
34
Thirty four
гуч дөрөв
35
Thirty five
гуч тав
36
Thirty six
гуч зургаа
37
Thirty seven
гуч долоо
38
Thirty eight
гуч найм
39
Thirty nine
гуч ес
40
Forty
дөч
41
Forty one
дөч нэг
42
Forty two
дөч хоёр
43
Forty three
дөч гурав
44
Forty four
дөч дөрөв
45
Forty five
дөч тав
46
Forty six
дөч зургаа
47
Forty seven
дөч долоо
48
Forty eight
дөч найм
49
Forty nine
дөч ес
50
Fifty
тави
51
Fifty one
тави нэг
52
Fifty two
тави хоёр
53
Fifty three
тави гурав
54
Fifty four
тави дөрөв
55
Fifty five
тави тав
56
Fifty six
тави зургаа
57
Fifty seven
тави долоо
58
Fifty eight
тави найм
59
Fifty nine
тави ес
60
Sixty
жар
61
Sixty one
жар нэг
62
Sixty two
жар хоёр
63
Sixty three
жар гурав
64
Sixty four
жар дөрөв
65
Sixty five
жар тав
66
Sixty six
жар зургаа
67
Sixty seven
жар долоо
68
Sixty eight
жар найм
69
Sixty nine
жар ес
70
Seventy
дал
71
Seventy one
дал нэг
72
Seventy two
дал хоёр
73
Seventy three
дал гурав
74
Seventy four
дал дөрөв
75
Seventy five
дал тав
76
Seventy six
дал зургаа
77
Seventy seven
дал долоо
78
Seventy eight
дал найм
79
Seventy nine
дал ес
80
Eighty
ная
81
Eighty one
ная нэг
82
Eighty two
ная хоёр
83
Eighty three
ная гурав
84
Eighty four
ная дөрөв
85
Eighty five
ная тав
86
Eighty six
ная зургаа
87
Eighty seven
ная долоо
88
Eighty eight
ная найм
89
Eighty nine
ная ес
90
Ninety
ер
91
Ninety one
ер нэг
92
Ninety two
ер хоёр
93
Ninety three
ер гурав
94
Ninety four
ер дөрөв
95
Ninety five
ер тав
96
Ninety six
ер зургаа
97
Ninety seven
ер долоо
98
Ninety eight
ер найм
99
Ninety nine
ер ес
100
One hundred
нэг зуу