Албани хэл дээр тоонууд

Албани хэл дээр тоонууд

Албани дахь тоонуудын алдаа, дуудлага

Албани хэл дээр тоонууд нь бидний өдөр тутмын амьдралын дийлэнх хувийг эзэлдэг. Бусад хүмүүстэй ярихдаа ч гэсэн; Бид үүнийг утасны дугаар, мөнгөний хэмжээ, огноо гэх мэт олон салбарт ашиглах хэрэгтэй. Тоог мэдэхээс гадна зөв өргөлттэй байх нь чухал юм. Тиймээс бид зөв өргөлттэй тоог сурах хэрэгтэй.

Албани тоо -г хамгийн хурдан сурахын тулд бидний танд санал болгож буй тоонуудыг нэг нэгээр нь уншиж, сонсож дадлага хийх хэрэгтэй. Та мөн тоонуудыг хялбархан сурч мэдэхийн тулд бидний бэлтгэсэн видеоны агуулгыг дагаж, сонсож болно. Байнга сонссоны үр дүнд та маш богино хугацаанд Албани тоо -г сурах болно!

Албани хэл дээр тоонууд ба тэдгээрийн дуудлага нь Албани хэлний бэлтгэлд зайлшгүй суралцах ёстой хамгийн чухал асуудлын нэг гэж тооцогддог. Энэ шалтгааны улмаас та хэлний боловсролыг зохих ёсоор дүүргэхийн тулд маш сайн сурах хэрэгтэй.

Албани хэл дээр тоонууд -н доор танд 1-ээс 100 хүртэл өгөгдсөн болно. Өдөр бүр тоонуудыг тогтмол дагаж мөрдвөл та бүхэнд зориулж бэлтгэсэн видеоны ачаар та хэлний боловсролоо амархан бэхжүүлж чадна.

0
zero
тэг
1
njё
нэг
2
dy
хоёр
3
tre
гурав
4
katёr
дөрөв
5
pesё
тав
6
gjashtё
зургаа
7
shtatё
долоо
8
tetё
найм
9
nёntё
ес
10
dhjetё
арав
11
njёmbёdhjetё
арван нэг
12
dymbёdhjetё
арван хоёр
13
trembёdhjetё
арван гурав
14
katёrmbёdhjetё
арван дөрөв
15
pesёmbёdhjetё
арван тав
16
gjashtёmbёdhjetё
арван зургаа
17
shtatёmbёdhjetё
арван долоо
18
tetёmbёdhjetё
арван найм
19
nёntёmbёdhjetё
арван ес
20
njёzet
хорь
21
njёzetenjё
хорин нэг
22
njёzetedy
хорин хоёр
23
njёzetetre
хорин гурав
24
njёzetekatёr
хорин дөрөв
25
njёzetepesё
хорин тав
26
njёzetegjashtё
хорин зургаа
27
njёzeteshtatё
хорин долоо
28
njёzetetetё
хорин найм
29
njёzetenёntё
хорин ес
30
tridhjetё
гуч
31
tridhjetёenjё
гуч нэг
32
tridhjetёedy
гуч хоёр
33
tridhjetёetre
гуч гурав
34
tridhjetёekatёr
гуч дөрөв
35
tridhjetёepesё
гуч тав
36
tridhjetёegjashtё
гуч зургаа
37
tridhjetёeshtatё
гуч долоо
38
tridhjetёetetё
гуч найм
39
tridhjetёenёntё
гуч ес
40
dyzet
дөч
41
dyzetenjё
дөч нэг
42
dyzetёedy
дөч хоёр
43
dyzetёetre
дөч гурав
44
dyzetёekatёr
дөч дөрөв
45
dyzetёepesё
дөч тав
46
dyzetёegjashtё
дөч зургаа
47
dyzetёeshtatё
дөч долоо
48
dyzetёetetё
дөч найм
49
dyzetёenёntё
дөч ес
50
pesёdhjetё
тави
51
pesёdhjetёenjё
тави нэг
52
pesёdhjetёedy
тави хоёр
53
pesёdhjetёetre
тави гурав
54
pesёdhjetёekatёr
тави дөрөв
55
pesёdhjetёepesё
тави тав
56
pesёdhjetёegjashtё
тави зургаа
57
pesёdhjetёeshtatё
тави долоо
58
pesёdhjetёetetё
тави найм
59
pesёdhjetёenёntё
тави ес
60
gjashtёdhjetё
жар
61
gjashtёdhjetёenjё
жар нэг
62
gjashtёdhjetёedy
жар хоёр
63
gjashtёdhjetёetre
жар гурав
64
gjashtёdhjetёekatёr
жар дөрөв
65
gjashtёdhjetёepesё
жар тав
66
gjashtёdhjetёegjashtё
жар зургаа
67
gjashtёdhjetёeshtatё
жар долоо
68
gjashtёdhjetёetetё
жар найм
69
gjashtёdhjetёenёntё
жар ес
70
shtatёdhjetё
дал
71
shtatёdhjetёenjё
дал нэг
72
shtatёdhjetёedy
дал хоёр
73
shtatёdhjetёetre
дал гурав
74
shtatёdhjetёekatёr
дал дөрөв
75
shtatёdhjetёepesё
дал тав
76
shtatёdhjetёegjashtё
дал зургаа
77
shtatёdhjetёeshtatё
дал долоо
78
shtatёdhjetёetetё
дал найм
79
shtatёdhjetёenёntё
дал ес
80
tetёdhjetё
ная
81
tetёdhjetёenjё
ная нэг
82
tetёdhjetёedy
ная хоёр
83
tetёdhjetёetre
ная гурав
84
tetёdhjetёekatёr
ная дөрөв
85
tetёdhjetёepesё
ная тав
86
tetёdhjetёegjashtё
ная зургаа
87
tetёdhjetёeshtatё
ная долоо
88
tetёdhjetёetetё
ная найм
89
tetёdhjetёenёntё
ная ес
90
nёntёdhjetё
ер
91
nёntёdhjetёenjё
ер нэг
92
nёntёdhjetёedy
ер хоёр
93
nёntёdhjetёetre
ер гурав
94
nёntёdhjetёekatёr
ер дөрөв
95
nёntёdhjetёepesё
ер тав
96
nёntёdhjetёegjashtё
ер зургаа
97
nёntёdhjetёeshtatё
ер долоо
98
nёntёdhjetёetetё
ер найм
99
nёntёdhjetёenёntё
ер ес
100
njёqind
нэг зуу