Броеви на корејски

Броеви на корејски

Правопис и изговор на броеви во корејски

Броеви на корејски
0
нула
1
하나
еден
2
два
3
три
4
четири
5
다섯
пет
6
여섯
шест
7
일곱
седум
8
여덟
осум
9
아홉
девет
10
десет
11
열하나
единаесет
12
열둘
дванаесет
13
열셋
тринаесет
14
열넷
четиринаесет
15
열다섯
петнаесет
16
열여섯
шеснаесет
17
열일곱
седумнаесет
18
열여덟
осумнаесет
19
열아홉
деветнаесет
20
스물
дваесет
21
스물하나
дваесет и еден
22
스물둘
дваесет и два
23
스물셋
дваесет и три
24
스물넷
дваесет и четири
25
스물 다섯
дваесет и пет
26
스물 여섯
дваесет и шест
27
스물 일곱
дваесет и седум
28
스물여덟
дваесет и осум
29
스물아홉
дваесет и девет
30
서른
триесет
31
서른하나
триесет и еден
32
서른둘
триесет и два
33
서른셋
триесет и три
34
서른넷
триесет и четири
35
서른다섯
триесет и пет
36
서른여섯
триесет и шест
37
서른일곱
триесет и седум
38
서른여덟
триесет и осум
39
서른아홉
триесет и девет
40
마흔
четириесет
41
마흔하나
четириесет и еден
42
마흔둘
четириесет и два
43
마흔셋
четириесет и три
44
마흔넷
четириесет и четири
45
마흔다섯
четириесет и пет
46
마흔여섯
четириесет и шест
47
마흔일곱
четириесет и седум
48
마흔여덟
четириесет и осум
49
마흔아홉
четириесет и девет
50
педесет
51
쉰하나
педесет и еден
52
쉰둘
педесет и два
53
쉰셋
педесет и три
54
쉰넷
педесет и четири
55
쉰다섯
педесет и пет
56
쉰여섯
педесет и шест
57
쉰일곱
педесет и седум
58
쉰여덟
педесет и осум
59
쉰아홉
педесет и девет
60
예순
шеесет
61
예순하나
шеесет и еден
62
예순둘
шеесет и два
63
예순셋
шеесет и три
64
예순넷
шеесет и четири
65
예순다섯
шеесет и пет
66
예순여섯
шеесет и шест
67
예순일곱
шеесет и седум
68
예순여덟
шеесет и осум
69
예순아홉
шеесет и девет
70
일흔
седумдесет
71
일흔하나
седумдесет и еден
72
일흔둘
седумдесет и два
73
일흔셋
седумдесет и три
74
일흔넷
седумдесет и четири
75
일흔다섯
седумдесет и пет
76
일흔여섯
седумдесет и шест
77
일흔일곱
седумдесет и седум
78
일흔여덟
седумдесет и осум
79
일흔아홉
седумдесет и девет
80
여든
осумдесет
81
여든하나
осумдесет и еден
82
여든둘
осумдесет и два
83
여든셋
осумдесет и три
84
여든넷
осумдесет и четири
85
여든다섯
осумдесет и пет
86
여든여섯
осумдесет и шест
87
여든일곱
осумдесет и седум
88
여든여덟
осумдесет и осум
89
여든아홉
осумдесет и девет
90
아흔
деведесет
91
아흔하나
деведесет и еден
92
아흔둘
деведесет и два
93
아흔셋
деведесет и три
94
아흔넷
деведесет и четири
95
아흔다섯
деведесет и пет
96
아흔여섯
деведесет и шест
97
아흔일곱
деведесет и седум
98
아흔여덟
деведесет и осум
99
아흔아홉
деведесет и девет
100
сто

Броеви на корејски, окупира огромно мнозинство од нашето секојдневие. Дури и кога разговараме со другите луѓе; Треба да го користиме во многу полиња, како што се телефонски броеви, износи на пари, датуми, итн. Важно е да имаме и правилен акцент, освен да ги знаеме броевите. Затоа треба да научиме броеви со точен акцент.

За да научите корејски броеви на најбрз начин, мора да вежбате читајќи и слушајќи ги броевите што ви ги нудиме еден по еден. Можете исто така да ги следите и да ги слушате содржините на видеото што го подготвивме за да можете лесно да ги научите броевите. Како резултат на постојано слушање, ќе научите корејски броеви за многу кратко време!

Броеви на корејски и нивните изговори се сметаат за едно од најважните прашања што првично мора да се научат за корејски јазична обука. Од оваа причина, мора да научите многу добро за правилно да го завршите јазичното образование.

Подолу Броеви на корејски се дадени од 1 до 100 за вас. Редовно следејќи ги броевите секој ден, лесно можете да го зајакнете вашето јазично образование благодарение на видеото што го подготвивме за вас.