Броеви на ирски

Броеви на ирски

Правопис и изговор на броеви во ирски

0
naid
нула
1
a haon
еден
2
a dó
два
3
a trí
три
4
a ceathair
четири
5
a cúig
пет
6
a sé
шест
7
a seacht
седум
8
a hocht
осум
9
a naoi
девет
10
a deich
десет
11
a haon déag
единаесет
12
a dó dhéag
дванаесет
13
a trí déag
тринаесет
14
a ceathair déag
четиринаесет
15
a cúig déag
петнаесет
16
a sé déag
шеснаесет
17
a seacht déag
седумнаесет
18
a hocht déag
осумнаесет
19
a naoi déag
деветнаесет
20
fiche
дваесет
21
fiche a haon
дваесет и еден
22
fiche a dó
дваесет и два
23
fiche a trí
дваесет и три
24
fiche a ceathair
дваесет и четири
25
fiche a cúig
дваесет и пет
26
fiche a sé
дваесет и шест
27
fiche a seacht
дваесет и седум
28
fiche a hocht
дваесет и осум
29
fiche a naoi
дваесет и девет
30
tríocha
триесет
31
tríocha a haon
триесет и еден
32
tríocha a dó
триесет и два
33
tríocha a trí
триесет и три
34
tríocha a ceathair
триесет и четири
35
tríocha a cúig
триесет и пет
36
tríocha a sé
триесет и шест
37
tríocha a seacht
триесет и седум
38
tríocha a hocht
триесет и осум
39
tríocha a naoi
триесет и девет
40
daichead
четириесет
41
daichead a haon
четириесет и еден
42
daichead a dó
четириесет и два
43
daichead a trí
четириесет и три
44
daichead a ceathair
четириесет и четири
45
daichead a cúig
четириесет и пет
46
daichead a sé
четириесет и шест
47
daichead a seacht
четириесет и седум
48
daichead a hocht
четириесет и осум
49
daichead a naoi
четириесет и девет
50
caoga
педесет
51
caoga a haon
педесет и еден
52
caoga a dó
педесет и два
53
caoga a trí
педесет и три
54
caoga a ceathair
педесет и четири
55
caoga a cúig
педесет и пет
56
caoga a sé
педесет и шест
57
caoga a seacht
педесет и седум
58
caoga a hocht
педесет и осум
59
caoga a naoi
педесет и девет
60
seasca
шеесет
61
seasca a haon
шеесет и еден
62
seasca a dó
шеесет и два
63
seasca a trí
шеесет и три
64
seasca a ceathair
шеесет и четири
65
seasca a cúig
шеесет и пет
66
seasca a sé
шеесет и шест
67
seasca a seacht
шеесет и седум
68
seasca a hocht
шеесет и осум
69
seasca a naoi
шеесет и девет
70
seachtó
седумдесет
71
seachtó a haon
седумдесет и еден
72
seachtó a dó
седумдесет и два
73
seachtó a trí
седумдесет и три
74
seachtó a ceathair
седумдесет и четири
75
seachtó a cúig
седумдесет и пет
76
seachtó a sé
седумдесет и шест
77
seachtó a seacht
седумдесет и седум
78
seachtó a hocht
седумдесет и осум
79
seachtó a naoi
седумдесет и девет
80
ochtó
осумдесет
81
ochtó a haon
осумдесет и еден
82
ochtó a dó
осумдесет и два
83
ochtó a trí
осумдесет и три
84
ochtó a ceathair
осумдесет и четири
85
ochtó a cúig
осумдесет и пет
86
ochtó a sé
осумдесет и шест
87
ochtó a seacht
осумдесет и седум
88
ochtó a hocht
осумдесет и осум
89
ochtó a naoi
осумдесет и девет
90
nócha
деведесет
91
nócha a haon
деведесет и еден
92
nócha a dó
деведесет и два
93
nócha a trí
деведесет и три
94
nócha a ceathair
деведесет и четири
95
nócha a cúig
деведесет и пет
96
nócha a sé
деведесет и шест
97
nócha a seacht
деведесет и седум
98
nócha a hocht
деведесет и осум
99
nócha a naoi
деведесет и девет
100
céad
сто

Броеви на ирски, окупира огромно мнозинство од нашето секојдневие. Дури и кога разговараме со другите луѓе; Треба да го користиме во многу полиња, како што се телефонски броеви, износи на пари, датуми, итн. Важно е да имаме и правилен акцент, освен да ги знаеме броевите. Затоа треба да научиме броеви со точен акцент.

За да научите ирски броеви на најбрз начин, мора да вежбате читајќи и слушајќи ги броевите што ви ги нудиме еден по еден. Можете исто така да ги следите и да ги слушате содржините на видеото што го подготвивме за да можете лесно да ги научите броевите. Како резултат на постојано слушање, ќе научите ирски броеви за многу кратко време!

Броеви на ирски и нивните изговори се сметаат за едно од најважните прашања што првично мора да се научат за ирски јазична обука. Од оваа причина, мора да научите многу добро за правилно да го завршите јазичното образование.

Подолу Броеви на ирски се дадени од 1 до 100 за вас. Редовно следејќи ги броевите секој ден, лесно можете да го зајакнете вашето јазично образование благодарение на видеото што го подготвивме за вас.