Броеви на индонезиски

Броеви на индонезиски

Правопис и изговор на броеви во индонезиски

Броеви на индонезиски

Броеви на индонезиски, окупира огромно мнозинство од нашето секојдневие. Дури и кога разговараме со другите луѓе; Треба да го користиме во многу полиња, како што се телефонски броеви, износи на пари, датуми, итн. Важно е да имаме и правилен акцент, освен да ги знаеме броевите. Затоа треба да научиме броеви со точен акцент.

За да научите индонезиски броеви на најбрз начин, мора да вежбате читајќи и слушајќи ги броевите што ви ги нудиме еден по еден. Можете исто така да ги следите и да ги слушате содржините на видеото што го подготвивме за да можете лесно да ги научите броевите. Како резултат на постојано слушање, ќе научите индонезиски броеви за многу кратко време!

Броеви на индонезиски и нивните изговори се сметаат за едно од најважните прашања што првично мора да се научат за индонезиски јазична обука. Од оваа причина, мора да научите многу добро за правилно да го завршите јазичното образование.

Подолу Броеви на индонезиски се дадени од 1 до 100 за вас. Редовно следејќи ги броевите секој ден, лесно можете да го зајакнете вашето јазично образование благодарение на видеото што го подготвивме за вас.

0
nol
нула
1
satu
еден
2
dua
два
3
tiga
три
4
empat
четири
5
lima
пет
6
enam
шест
7
tujuh
седум
8
delapan
осум
9
sembilan
девет
10
sepuluh
десет
11
sebelas
единаесет
12
dua belas
дванаесет
13
tiga belas
тринаесет
14
empat belas
четиринаесет
15
lima belas
петнаесет
16
enam belas
шеснаесет
17
tujuh belas
седумнаесет
18
delapan belas
осумнаесет
19
sembilan belas
деветнаесет
20
dua puluh
дваесет
21
dua puluh satu
дваесет и еден
22
dua puluh dua
дваесет и два
23
dua puluh tiga
дваесет и три
24
dua puluh empat
дваесет и четири
25
dua puluh lima
дваесет и пет
26
dua puluh enam
дваесет и шест
27
dua puluh tujuh
дваесет и седум
28
dua puluh delapan
дваесет и осум
29
dua puluh sembilan
дваесет и девет
30
tiga puluh
триесет
31
tiga puluh satu
триесет и еден
32
tiga puluh dua
триесет и два
33
tiga puluh tiga
триесет и три
34
tiga puluh empat
триесет и четири
35
tiga puluh lima
триесет и пет
36
tiga puluh enam
триесет и шест
37
tiga puluh tujuh
триесет и седум
38
tiga puluh delapan
триесет и осум
39
tiga puluh sembilan
триесет и девет
40
empat puluh
четириесет
41
empat puluh satu
четириесет и еден
42
empat puluh dua
четириесет и два
43
empat puluh tiga
четириесет и три
44
empat puluh empat
четириесет и четири
45
empat puluh lima
четириесет и пет
46
empat puluh enam
четириесет и шест
47
empat puluh tujuh
четириесет и седум
48
empat puluh delapan
четириесет и осум
49
empat puluh sembilan
четириесет и девет
50
lima puluh
педесет
51
lima puluh satu
педесет и еден
52
lima puluh dua
педесет и два
53
lima puluh tiga
педесет и три
54
lima puluh empat
педесет и четири
55
lima puluh lima
педесет и пет
56
lima puluh enam
педесет и шест
57
lima puluh tujuh
педесет и седум
58
lima puluh delapan
педесет и осум
59
lima puluh sembilan
педесет и девет
60
enam puluh
шеесет
61
enam puluh satu
шеесет и еден
62
enam puluh dua
шеесет и два
63
enam puluh tiga
шеесет и три
64
enam puluh empat
шеесет и четири
65
enam puluh lima
шеесет и пет
66
enam puluh enam
шеесет и шест
67
enam puluh tujuh
шеесет и седум
68
enam puluh delapan
шеесет и осум
69
enam puluh sembilan
шеесет и девет
70
tujuh puluh
седумдесет
71
tujuh puluh satu
седумдесет и еден
72
tujuh puluh dua
седумдесет и два
73
tujuh puluh tiga
седумдесет и три
74
tujuh puluh empat
седумдесет и четири
75
tujuh puluh lima
седумдесет и пет
76
tujuh puluh enam
седумдесет и шест
77
tujuh puluh tujuh
седумдесет и седум
78
tujuh puluh delapan
седумдесет и осум
79
tujuh puluh sembilan
седумдесет и девет
80
delapan puluh
осумдесет
81
delapan puluh satu
осумдесет и еден
82
delapan puluh dua
осумдесет и два
83
delapan puluh tiga
осумдесет и три
84
delapan puluh empat
осумдесет и четири
85
delapan puluh lima
осумдесет и пет
86
delapan puluh enam
осумдесет и шест
87
delapan puluh tujuh
осумдесет и седум
88
delapan puluh delapan
осумдесет и осум
89
delapan puluh sembilan
осумдесет и девет
90
sembilan puluh
деведесет
91
sembilan puluh satu
деведесет и еден
92
sembilan puluh dua
деведесет и два
93
sembilan puluh tiga
деведесет и три
94
sembilan puluh empat
деведесет и четири
95
sembilan puluh lima
деведесет и пет
96
sembilan puluh enam
деведесет и шест
97
sembilan puluh tujuh
деведесет и седум
98
sembilan puluh delapan
деведесет и осум
99
sembilan puluh sembilan
деведесет и девет
100
seratus
сто