Броеви на гуџарати

Броеви на гуџарати

Правопис и изговор на броеви во гуџарати

0
શૂન્ય
нула
1
એક
еден
2
બે
два
3
ત્રણ
три
4
ચાર
четири
5
પાંચ
пет
6
шест
7
સાત
седум
8
આઠ
осум
9
નવ
девет
10
દસ
десет
11
અગિયાર
единаесет
12
બાર
дванаесет
13
તેર
тринаесет
14
ચૌદ
четиринаесет
15
પંદર
петнаесет
16
સોળ
шеснаесет
17
સત્તર
седумнаесет
18
અઢાર
осумнаесет
19
ઓગણિસ
деветнаесет
20
વીસ
дваесет
21
એકવીસ
дваесет и еден
22
બાવીસ
дваесет и два
23
તેવીસ
дваесет и три
24
ચોવીસ
дваесет и четири
25
પચ્ચીસ
дваесет и пет
26
છવીસ
дваесет и шест
27
સત્તાવીસ
дваесет и седум
28
અઠ્ઠાવીસ
дваесет и осум
29
ઓગણત્રીસ
дваесет и девет
30
ત્રીસ
триесет
31
એકત્રીસ
триесет и еден
32
બત્રીસ
триесет и два
33
તેત્રીસ
триесет и три
34
ચોત્રીસ
триесет и четири
35
પાંત્રીસ
триесет и пет
36
છત્રીસ
триесет и шест
37
સડત્રીસ
триесет и седум
38
અડત્રીસ
триесет и осум
39
ઓગણચાલીસ
триесет и девет
40
ચાલીસ
четириесет
41
એકતાલીસ
четириесет и еден
42
બેતાલીસ
четириесет и два
43
ત્રેતાલીસ
четириесет и три
44
ચુંમાલીસ
четириесет и четири
45
પિસ્તાલીસ
четириесет и пет
46
છેતાલીસ
четириесет и шест
47
સુડતાલીસ
четириесет и седум
48
અડતાલીસ
четириесет и осум
49
ઓગણપચાસ
четириесет и девет
50
પચાસ
педесет
51
એકાવન
педесет и еден
52
બાવન
педесет и два
53
ત્રેપન
педесет и три
54
ચોપન
педесет и четири
55
પંચાવન
педесет и пет
56
છપ્પન
педесет и шест
57
સત્તાવન
педесет и седум
58
અઠ્ઠાવન
педесет и осум
59
ઓગણસાઠ
педесет и девет
60
સાઈઠ
шеесет
61
એકસઠ
шеесет и еден
62
બાસઠ
шеесет и два
63
ત્રેસઠ
шеесет и три
64
ચોસઠ
шеесет и четири
65
પાંસઠ
шеесет и пет
66
છાસઠ
шеесет и шест
67
સડસઠ
шеесет и седум
68
અડસઠ
шеесет и осум
69
અગણોસિત્તેર
шеесет и девет
70
સિત્તેર
седумдесет
71
એકોતેર
седумдесет и еден
72
બોતેર
седумдесет и два
73
તોતેર
седумдесет и три
74
ચુમોતેર
седумдесет и четири
75
પંચોતેર
седумдесет и пет
76
છોતેર
седумдесет и шест
77
સિત્યોતેર
седумдесет и седум
78
ઇઠ્યોતેર
седумдесет и осум
79
ઓગણાએંસી
седумдесет и девет
80
એંસી
осумдесет
81
એક્યાસી
осумдесет и еден
82
બ્યાસી
осумдесет и два
83
ત્યાસી
осумдесет и три
84
ચોર્યાસી
осумдесет и четири
85
પંચાસી
осумдесет и пет
86
છ્યાસી
осумдесет и шест
87
સિત્યાસી
осумдесет и седум
88
ઈઠ્યાસી
осумдесет и осум
89
નેવ્યાસી
осумдесет и девет
90
નેવું
деведесет
91
એકાણું
деведесет и еден
92
બાણું
деведесет и два
93
ત્રાણું
деведесет и три
94
ચોરાણું
деведесет и четири
95
પંચાણું
деведесет и пет
96
છન્નું
деведесет и шест
97
સત્તાણું
деведесет и седум
98
અઠ્ઠાણું
деведесет и осум
99
નવ્વાણું
деведесет и девет
100
સો
сто

Броеви на гуџарати, окупира огромно мнозинство од нашето секојдневие. Дури и кога разговараме со другите луѓе; Треба да го користиме во многу полиња, како што се телефонски броеви, износи на пари, датуми, итн. Важно е да имаме и правилен акцент, освен да ги знаеме броевите. Затоа треба да научиме броеви со точен акцент.

За да научите гуџарати броеви на најбрз начин, мора да вежбате читајќи и слушајќи ги броевите што ви ги нудиме еден по еден. Можете исто така да ги следите и да ги слушате содржините на видеото што го подготвивме за да можете лесно да ги научите броевите. Како резултат на постојано слушање, ќе научите гуџарати броеви за многу кратко време!

Броеви на гуџарати и нивните изговори се сметаат за едно од најважните прашања што првично мора да се научат за гуџарати јазична обука. Од оваа причина, мора да научите многу добро за правилно да го завршите јазичното образование.

Подолу Броеви на гуџарати се дадени од 1 до 100 за вас. Редовно следејќи ги броевите секој ден, лесно можете да го зајакнете вашето јазично образование благодарение на видеото што го подготвивме за вас.