Броеви на филипински

Броеви на филипински

Правопис и изговор на броеви во филипински

Броеви на филипински

Броеви на филипински, окупира огромно мнозинство од нашето секојдневие. Дури и кога разговараме со другите луѓе; Треба да го користиме во многу полиња, како што се телефонски броеви, износи на пари, датуми, итн. Важно е да имаме и правилен акцент, освен да ги знаеме броевите. Затоа треба да научиме броеви со точен акцент.

За да научите филипински броеви на најбрз начин, мора да вежбате читајќи и слушајќи ги броевите што ви ги нудиме еден по еден. Можете исто така да ги следите и да ги слушате содржините на видеото што го подготвивме за да можете лесно да ги научите броевите. Како резултат на постојано слушање, ќе научите филипински броеви за многу кратко време!

Броеви на филипински и нивните изговори се сметаат за едно од најважните прашања што првично мора да се научат за филипински јазична обука. Од оваа причина, мора да научите многу добро за правилно да го завршите јазичното образование.

Подолу Броеви на филипински се дадени од 1 до 100 за вас. Редовно следејќи ги броевите секој ден, лесно можете да го зајакнете вашето јазично образование благодарение на видеото што го подготвивме за вас.

0
sero
нула
1
isa
еден
2
dalawa
два
3
tatlo
три
4
apat
четири
5
lima
пет
6
anim
шест
7
pito
седум
8
walo
осум
9
siyam
девет
10
sampu
десет
11
labingisa
единаесет
12
labingdalawa
дванаесет
13
labingtatlo
тринаесет
14
labingapat
четиринаесет
15
labinglima
петнаесет
16
labinganim
шеснаесет
17
labingpito
седумнаесет
18
labingwalo
осумнаесет
19
labingsiyam
деветнаесет
20
dalawampu
дваесет
21
dalawampu't isa
дваесет и еден
22
dalawampu't dalawa
дваесет и два
23
dalawampu't tatlo
дваесет и три
24
dalawampu't apat
дваесет и четири
25
dalawampu't lima
дваесет и пет
26
dalawampu't anim
дваесет и шест
27
dalawampu't pito
дваесет и седум
28
dalawampu't walo
дваесет и осум
29
dalawampu't siyam
дваесет и девет
30
tatlompu
триесет
31
tatlompu't isa
триесет и еден
32
tatlompu't dalawa
триесет и два
33
tatlompu't tatlo
триесет и три
34
tatlompu't apat
триесет и четири
35
tatlompu't lima
триесет и пет
36
tatlompu't anim
триесет и шест
37
tatlompu't pito
триесет и седум
38
tatlompu't walo
триесет и осум
39
tatlompu't siyam
триесет и девет
40
apatnapo
четириесет
41
apatnapo't isa
четириесет и еден
42
apatnapo't dalawa
четириесет и два
43
apatnapo't tatlo
четириесет и три
44
apatnapo't apat
четириесет и четири
45
apatnapo't lima
четириесет и пет
46
apatnapo't anim
четириесет и шест
47
apatnapo't pito
четириесет и седум
48
apatnapo't walo
четириесет и осум
49
apatnapo't siyam
четириесет и девет
50
limampo
педесет
51
limampu't isa
педесет и еден
52
limampu't dalawa
педесет и два
53
limampu't tatlo
педесет и три
54
limampu't apat
педесет и четири
55
limampu't lima
педесет и пет
56
limampu't anim
педесет и шест
57
limampu't pito
педесет и седум
58
limampu't walo
педесет и осум
59
limampu't siyam
педесет и девет
60
animnapo
шеесет
61
animnapu't isa
шеесет и еден
62
animnapu't dalawa
шеесет и два
63
animnapu't tatlo
шеесет и три
64
animnapu't apat
шеесет и четири
65
animnapu't lima
шеесет и пет
66
animnapu't anim
шеесет и шест
67
animnapu't pito
шеесет и седум
68
animnapu't walo
шеесет и осум
69
animnapu't siyam
шеесет и девет
70
pitumpo
седумдесет
71
pitumpo't isa
седумдесет и еден
72
pitumpo't dalawa
седумдесет и два
73
pitumpo't tatlo
седумдесет и три
74
pitumpo't apat
седумдесет и четири
75
pitumpo't lima
седумдесет и пет
76
pitumpo't anim
седумдесет и шест
77
pitumpo't pito
седумдесет и седум
78
pitumpo't walo
седумдесет и осум
79
pitumpo't siyam
седумдесет и девет
80
walompu
осумдесет
81
walopmu't isa
осумдесет и еден
82
walopmu't dalawa
осумдесет и два
83
walopmu't tatlo
осумдесет и три
84
walopmu't apat
осумдесет и четири
85
walopmu't lima
осумдесет и пет
86
walopmu't anim
осумдесет и шест
87
walopmu't pito
осумдесет и седум
88
walopmu't walo
осумдесет и осум
89
walopmu't siyam
осумдесет и девет
90
siyamnapu
деведесет
91
siyamnapu't isa
деведесет и еден
92
siyamnapu't dalawa
деведесет и два
93
siyamnapu't tatlo
деведесет и три
94
siyamnapu't apat
деведесет и четири
95
siyamnapu't lima
деведесет и пет
96
siyamnapu't anim
деведесет и шест
97
siyamnapu't pito
деведесет и седум
98
siyamnapu't walo
деведесет и осум
99
siyamnapu't siyam
деведесет и девет
100
isangdaan
сто