Броеви на дански

Броеви на дански

Правопис и изговор на броеви во дански

Броеви на дански

Броеви на дански, окупира огромно мнозинство од нашето секојдневие. Дури и кога разговараме со другите луѓе; Треба да го користиме во многу полиња, како што се телефонски броеви, износи на пари, датуми, итн. Важно е да имаме и правилен акцент, освен да ги знаеме броевите. Затоа треба да научиме броеви со точен акцент.

За да научите дански броеви на најбрз начин, мора да вежбате читајќи и слушајќи ги броевите што ви ги нудиме еден по еден. Можете исто така да ги следите и да ги слушате содржините на видеото што го подготвивме за да можете лесно да ги научите броевите. Како резултат на постојано слушање, ќе научите дански броеви за многу кратко време!

Броеви на дански и нивните изговори се сметаат за едно од најважните прашања што првично мора да се научат за дански јазична обука. Од оваа причина, мора да научите многу добро за правилно да го завршите јазичното образование.

Подолу Броеви на дански се дадени од 1 до 100 за вас. Редовно следејќи ги броевите секој ден, лесно можете да го зајакнете вашето јазично образование благодарение на видеото што го подготвивме за вас.

0
nul
нула
1
et
еден
2
to
два
3
tre
три
4
fire
четири
5
fem
пет
6
seks
шест
7
syv
седум
8
otte
осум
9
ni
девет
10
ti
десет
11
elleve
единаесет
12
tolv
дванаесет
13
tretten
тринаесет
14
fjorten
четиринаесет
15
femten
петнаесет
16
seksten
шеснаесет
17
sytten
седумнаесет
18
atten
осумнаесет
19
nitten
деветнаесет
20
tyve
дваесет
21
enogtyve
дваесет и еден
22
toogtyve
дваесет и два
23
treogtyve
дваесет и три
24
fireogtyve
дваесет и четири
25
femogtyve
дваесет и пет
26
seksogtyve
дваесет и шест
27
syvogtyve
дваесет и седум
28
otteogtyve
дваесет и осум
29
niogtyve
дваесет и девет
30
tredive
триесет
31
enogtredive
триесет и еден
32
toogtredive
триесет и два
33
treogtredive
триесет и три
34
fireogtredive
триесет и четири
35
femogtredive
триесет и пет
36
seksogtredive
триесет и шест
37
syvogtredive
триесет и седум
38
otteogtredive
триесет и осум
39
niogtredive
триесет и девет
40
fyrre
четириесет
41
enogfyrre
четириесет и еден
42
toogfyrre
четириесет и два
43
treogfyrre
четириесет и три
44
fireogfyrre
четириесет и четири
45
femogfyrre
четириесет и пет
46
seksogfyrre
четириесет и шест
47
syvogfyrre
четириесет и седум
48
otteogfyrre
четириесет и осум
49
niogfyrre
четириесет и девет
50
halvtreds
педесет
51
enoghalvtreds
педесет и еден
52
tooghalvtreds
педесет и два
53
treoghalvtreds
педесет и три
54
fireoghalvtreds
педесет и четири
55
femoghalvtreds
педесет и пет
56
seksoghalvtreds
педесет и шест
57
syvoghalvtreds
педесет и седум
58
otteoghalvtreds
педесет и осум
59
nioghalvtreds
педесет и девет
60
tres
шеесет
61
enogtres
шеесет и еден
62
toogtres
шеесет и два
63
treogtres
шеесет и три
64
fireogtres
шеесет и четири
65
femogtres
шеесет и пет
66
seksogtres
шеесет и шест
67
syvogtres
шеесет и седум
68
otteogtres
шеесет и осум
69
niogtres
шеесет и девет
70
halvfjerds
седумдесет
71
enoghalvfjerds
седумдесет и еден
72
tooghalvfjerds
седумдесет и два
73
treoghalvfjerds
седумдесет и три
74
fireoghalvfjerds
седумдесет и четири
75
femoghalvfjerds
седумдесет и пет
76
seksoghalvfjerds
седумдесет и шест
77
syvoghalvfjerds
седумдесет и седум
78
otteoghalvfjerds
седумдесет и осум
79
nioghalvfjerds
седумдесет и девет
80
firs
осумдесет
81
enogfirs
осумдесет и еден
82
toogfirs
осумдесет и два
83
treogfirs
осумдесет и три
84
fireogfirs
осумдесет и четири
85
femogfirs
осумдесет и пет
86
seksogfirs
осумдесет и шест
87
syvogfirs
осумдесет и седум
88
otteogfirs
осумдесет и осум
89
niogfirs
осумдесет и девет
90
halvfems
деведесет
91
enoghalvfems
деведесет и еден
92
tooghalvfems
деведесет и два
93
treoghalvfems
деведесет и три
94
fireoghalvfems
деведесет и четири
95
femoghalvfems
деведесет и пет
96
seksoghalvfems
деведесет и шест
97
syvoghalvfems
деведесет и седум
98
otteoghalvfems
деведесет и осум
99
nioghalvfems
деведесет и девет
100
hundrede
сто