Броеви на бенгалски

Броеви на бенгалски

Правопис и изговор на броеви во бенгалски

Броеви на бенгалски

Броеви на бенгалски, окупира огромно мнозинство од нашето секојдневие. Дури и кога разговараме со другите луѓе; Треба да го користиме во многу полиња, како што се телефонски броеви, износи на пари, датуми, итн. Важно е да имаме и правилен акцент, освен да ги знаеме броевите. Затоа треба да научиме броеви со точен акцент.

За да научите бенгалски броеви на најбрз начин, мора да вежбате читајќи и слушајќи ги броевите што ви ги нудиме еден по еден. Можете исто така да ги следите и да ги слушате содржините на видеото што го подготвивме за да можете лесно да ги научите броевите. Како резултат на постојано слушање, ќе научите бенгалски броеви за многу кратко време!

Броеви на бенгалски и нивните изговори се сметаат за едно од најважните прашања што првично мора да се научат за бенгалски јазична обука. Од оваа причина, мора да научите многу добро за правилно да го завршите јазичното образование.

Подолу Броеви на бенгалски се дадени од 1 до 100 за вас. Редовно следејќи ги броевите секој ден, лесно можете да го зајакнете вашето јазично образование благодарение на видеото што го подготвивме за вас.

0
শূন্য
нула
1
এক
еден
2
দুই
два
3
তিন
три
4
চার
четири
5
পাঁচ
пет
6
ছয়
шест
7
সাত
седум
8
আট
осум
9
নয়
девет
10
দশ
десет
11
এগারো
единаесет
12
বারো
дванаесет
13
তেরো
тринаесет
14
চৌদ্দ
четиринаесет
15
পনেরো
петнаесет
16
ষোল
шеснаесет
17
সতেরো
седумнаесет
18
আঠারো
осумнаесет
19
উনিশ
деветнаесет
20
বিশ
дваесет
21
একুশ
дваесет и еден
22
বাইশ
дваесет и два
23
তেইশ
дваесет и три
24
চব্বিশ
дваесет и четири
25
পঁচিশ
дваесет и пет
26
ছাব্বিশ
дваесет и шест
27
সাতাশ
дваесет и седум
28
আটাশ
дваесет и осум
29
ঊনত্রিশ
дваесет и девет
30
ত্রিশ
триесет
31
একত্রিশ
триесет и еден
32
বত্রিশ
триесет и два
33
তেত্রিশ
триесет и три
34
চৌত্রিশ
триесет и четири
35
পঁয়ত্রিশ
триесет и пет
36
ছত্রিশ
триесет и шест
37
সাঁইত্রিশ
триесет и седум
38
আটত্রিশ
триесет и осум
39
ঊনচল্লিশ
триесет и девет
40
চল্লিশ
четириесет
41
একচল্লিশ
четириесет и еден
42
বিয়াল্লিশ
четириесет и два
43
তেতাল্লিশ
четириесет и три
44
চুয়াল্লিশ
четириесет и четири
45
পঁয়তাল্লিশ
четириесет и пет
46
ছেচল্লিশ
четириесет и шест
47
সাতচল্লিশ
четириесет и седум
48
আটচল্লিশ
четириесет и осум
49
ঊনপঞ্চাশ
четириесет и девет
50
পঞ্চাশ
педесет
51
একান্ন
педесет и еден
52
বাহান্ন
педесет и два
53
তিপ্পান্ন
педесет и три
54
চুয়ান্ন
педесет и четири
55
পঞ্চান্ন
педесет и пет
56
ছাপ্পান্ন
педесет и шест
57
সাতান্ন
педесет и седум
58
আটান্ন
педесет и осум
59
ঊনষাট
педесет и девет
60
ষাট
шеесет
61
একষট্টি
шеесет и еден
62
বাষট্টি
шеесет и два
63
তেষট্টি
шеесет и три
64
চৌষট্টি
шеесет и четири
65
পঁয়ষট্টি
шеесет и пет
66
ছেষট্টি
шеесет и шест
67
সাতষট্টি
шеесет и седум
68
আটষট্টি
шеесет и осум
69
ঊনসত্তর
шеесет и девет
70
সত্তর
седумдесет
71
একাত্তর
седумдесет и еден
72
বাহাত্তর
седумдесет и два
73
তিয়াত্তর
седумдесет и три
74
চুয়াত্তর
седумдесет и четири
75
পঁচাত্তর
седумдесет и пет
76
ছিয়াত্তর
седумдесет и шест
77
সাতাত্তর
седумдесет и седум
78
আটাত্তর
седумдесет и осум
79
ঊনআশি
седумдесет и девет
80
আশি
осумдесет
81
একাশি
осумдесет и еден
82
বিরাশি
осумдесет и два
83
তিরাশি
осумдесет и три
84
চুরাশি
осумдесет и четири
85
পঁচাশি
осумдесет и пет
86
ছিয়াশি
осумдесет и шест
87
সাতাশি
осумдесет и седум
88
আটাশি
осумдесет и осум
89
ঊননব্বই
осумдесет и девет
90
নব্বই
деведесет
91
একানব্বই
деведесет и еден
92
বিরানব্বই
деведесет и два
93
তিরানব্বই
деведесет и три
94
চুরানব্বই
деведесет и четири
95
পঁচানব্বই
деведесет и пет
96
ছিয়ানব্বই
деведесет и шест
97
সাতানব্বই
деведесет и седум
98
আটানব্বই
деведесет и осум
99
নিরানব্বই
деведесет и девет
100
একশত
сто