Словак тіліндегі сандар

Словак тіліндегі сандар

словак сандарының жазылуы мен айтылуы

Словак тіліндегі сандар

Словак тіліндегі сандар, күнделікті өміріміздің басым көпшілігін алады. Басқа адамдармен сөйлескенде де; Біз оны телефон нөмірлері, ақша сомалары, күндер және т.б. сияқты көптеген салаларда қолдануымыз керек. Сандарды білуден басқа, екпін де маңызды. Сондықтан сандарды дұрыс екпінмен үйрену керек.

словак сандарын тез үйрену үшін біз сізге ұсынған сандарды бір-бірлеп оқып, тыңдау арқылы жаттығу керек. Сондай-ақ, біз сандарды оңай үйрену үшін біз дайындаған бейненің мазмұнын қадағалап, тыңдай аласыз. Үнемі тыңдаудың нәтижесінде сіз словак сандарды өте қысқа мерзімде үйренесіз!

Словак тіліндегі сандар және олардың айтылуы алғашқыда словак тілін үйрету үшін үйренуге болатын маңызды мәселелердің бірі болып саналады. Осы себепті тілдік білім беруді дұрыс аяқтау үшін сіз өте жақсы білім алуыңыз керек.

Словак тіліндегі сандар төменде сіз үшін 1-ден 100-ге дейін берілген. Күн сайын сандарды үнемі қадағалап отыру арқылы сіздер үшін біз дайындаған бейненің арқасында сіз тілдік біліміңізді оңай күшейте аласыз.

0
Nula
нөл
1
Jeden
бір
2
Dva
екі
3
Tri
үш
4
Štyri
төрт
5
Päť
бес
6
Šesť
алты
7
Sedem
жеті
8
Osem
сегіз
9
Deväť
тоғыз
10
Desať
он
11
Jedenásť
он бір
12
Dvanásť
он екі
13
Trinásť
он үш
14
Štrnásť
он төрт
15
Pätnásť
он бес
16
Šestnásť
он алты
17
Sedemnásť
он жеті
18
Osemnásť
он сегіз
19
Devätnásť
он тоғыз
20
Dvadsať
жиырма
21
Dvadsaťjeden
жиырма бір
22
Dvadsaťdva
жиырма екі
23
Dvadsaťtri
жиырма үш
24
Dvadsaťštyri
жиырма төрт
25
Dvadsaťpäť
жиырма бес
26
Dvadsaťšesť
жиырма алты
27
Dvadsaťsedem
жиырма жеті
28
Dvadsaťosem
жиырма сегіз
29
Dvadsaťdeväť
жиырма тоғыз
30
Tridsať
отыз
31
Tridsaťjeden
Отыз бір
32
Tridsaťdva
Отыз екі
33
Tridsaťtri
отыз үш
34
Tridsaťštyri
Отыз төрт
35
Tridsaťpäť
Отыз бес
36
Tridsaťšesť
отыз алты
37
Tridsaťsedem
Отыз жеті
38
Tridsaťosem
Отыз сегіз
39
Tridsaťdeväť
Отыз тоғыз
40
Štyridsať
қырық
41
Štyridsaťjeden
Қырық бір
42
Štyridsaťdva
қырық екі
43
Štyridsaťdva
қырық үш
44
Štyridsaťštyri
қырық төрт
45
Štyridsaťpäť
қырық бес
46
Štyridsaťšesť
Қырық алты
47
Štyridsaťsedem
қырық жеті
48
Štyridsaťosem
қырық сегіз
49
Štyridsaťdeväť
қырық тоғыз
50
Päťdesiat
елу
51
Päťdesiatjeden
елу бір
52
Päťdesiatdva
елу екі
53
Päťdesiattri
елу үш
54
Päťdesiatštyri
елу төрт
55
Päťdesiatpäť
елу бес
56
Päťdesiatšesť
елу алты
57
Päťdesiatsedem
елу жеті
58
Päťdesiatosem
елу сегіз
59
Päťdesiatdeväť
елу тоғыз
60
Šesťdesiat
алпыс
61
Šesťdesiatjeden
Алпыс бір
62
Šesťdesiatdva
алпыс екі
63
Šesťdesiattri
алпыс үш
64
Šesťdesiatštyri
Алпыс төрт
65
Šesťdesiatpäť
алпыс бес
66
Šesťdesiatšesť
Алпыс алты
67
Šesťdesiatsedem
Алпыс жеті
68
Šesťdesiatosem
алпыс сегіз
69
Šesťdesiatdeväť
Алпыс тоғыз
70
Sedemdesiat
жетпіс
71
Sedemdesiatjeden
жетпіс бір
72
Sedemdesiatdva
жетпіс екі
73
Sedemdesiattri
жетпіс үш
74
Sedemdesiatštyri
жетпіс төрт
75
Sedemdesiatpäť
жетпіс бес
76
Sedemdesiatšesť
жетпіс алты
77
Sedemdesiatsedem
жетпіс жеті
78
Sedemdesiatosem
жетпіс сегіз
79
Sedemdesiatdeväť
жетпіс тоғыз
80
Osemdesiat
сексен
81
Osemdesiatjeden
сексен бір
82
Osemdesiatdva
сексен екі
83
Osemdesiattri
сексен үш
84
Osemdesiatštyri
сексен төрт
85
Osemdesiatpäť
сексен бес
86
Osemdesiatšesť
сексен алты
87
Osemdesiatsedem
сексен жеті
88
Osemdesiatosem
сексен сегіз
89
Osemdesiatdeväť
сексен тоғыз
90
Deväťdesiat
тоқсан
91
Deväťdesiatjeden
тоқсан бір
92
Deväťdesiatdva
тоқсан екі
93
Deväťdesiattri
тоқсан үш
94
Deväťdesiatštyri
тоқсан төрт
95
Deväťdesiatpäť
тоқсан бес
96
Deväťdesiatšesť
тоқсан алты
97
Deväťdesiatsedem
тоқсан жеті
98
Deväťdesiatosem
тоқсан сегіз
99
Deväťdesiatdeväť
тоқсан тоғыз
100
Sto
жүз