Голландша сандар

Голландша сандар

голланд сандарының жазылуы мен айтылуы

Голландша сандар

Голландша сандар, күнделікті өміріміздің басым көпшілігін алады. Басқа адамдармен сөйлескенде де; Біз оны телефон нөмірлері, ақша сомалары, күндер және т.б. сияқты көптеген салаларда қолдануымыз керек. Сандарды білуден басқа, екпін де маңызды. Сондықтан сандарды дұрыс екпінмен үйрену керек.

голланд сандарын тез үйрену үшін біз сізге ұсынған сандарды бір-бірлеп оқып, тыңдау арқылы жаттығу керек. Сондай-ақ, біз сандарды оңай үйрену үшін біз дайындаған бейненің мазмұнын қадағалап, тыңдай аласыз. Үнемі тыңдаудың нәтижесінде сіз голланд сандарды өте қысқа мерзімде үйренесіз!

Голландша сандар және олардың айтылуы алғашқыда голланд тілін үйрету үшін үйренуге болатын маңызды мәселелердің бірі болып саналады. Осы себепті тілдік білім беруді дұрыс аяқтау үшін сіз өте жақсы білім алуыңыз керек.

Голландша сандар төменде сіз үшін 1-ден 100-ге дейін берілген. Күн сайын сандарды үнемі қадағалап отыру арқылы сіздер үшін біз дайындаған бейненің арқасында сіз тілдік біліміңізді оңай күшейте аласыз.

0
nul
нөл
1
een
бір
2
twee
екі
3
drie
үш
4
vier
төрт
5
vijf
бес
6
zes
алты
7
zeven
жеті
8
acht
сегіз
9
negen
тоғыз
10
tien
он
11
elf
он бір
12
twaalf
он екі
13
dertien
он үш
14
veertien
он төрт
15
vijftien
он бес
16
zestien
он алты
17
zeventien
он жеті
18
achttien
он сегіз
19
negentien
он тоғыз
20
twintig
жиырма
21
eenentwintig
жиырма бір
22
tweeëntwintig
жиырма екі
23
drieëntwintig
жиырма үш
24
vierentwintig
жиырма төрт
25
vijfentwintig
жиырма бес
26
zesentwintig
жиырма алты
27
zevenentwintig
жиырма жеті
28
achtentwintig
жиырма сегіз
29
negenentwintig
жиырма тоғыз
30
dertig
отыз
31
eenendertig
Отыз бір
32
tweeëndertig
Отыз екі
33
drieëndertig
отыз үш
34
vierendertig
Отыз төрт
35
vijfendertig
Отыз бес
36
zesendertig
отыз алты
37
zevenendertig
Отыз жеті
38
achtendertig
Отыз сегіз
39
negenendertig
Отыз тоғыз
40
veertig
қырық
41
eenenveertig
Қырық бір
42
tweeënveertig
қырық екі
43
drieënveertig
қырық үш
44
vierenveertig
қырық төрт
45
vijfenveertig
қырық бес
46
zesenveertig
Қырық алты
47
zevenenveertig
қырық жеті
48
achtenveertig
қырық сегіз
49
negenenveertig
қырық тоғыз
50
vijftig
елу
51
eenenvijftig
елу бір
52
tweeënvijftig
елу екі
53
drieënvijftig
елу үш
54
vierenvijftig
елу төрт
55
vijfenvijftig
елу бес
56
zesenvijftig
елу алты
57
zevenenvijftig
елу жеті
58
achtenvijftig
елу сегіз
59
negenenvijftig
елу тоғыз
60
zestig
алпыс
61
eenenzestig
Алпыс бір
62
tweeënzestig
алпыс екі
63
drieënzestig
алпыс үш
64
vierenzestig
Алпыс төрт
65
vijfenzestig
алпыс бес
66
zesenzestig
Алпыс алты
67
zevenenzestig
Алпыс жеті
68
achtenzestig
алпыс сегіз
69
negenenzestig
Алпыс тоғыз
70
zeventig
жетпіс
71
eenenzeventig
жетпіс бір
72
tweeënzeventig
жетпіс екі
73
drieënzeventig
жетпіс үш
74
vierenzeventig
жетпіс төрт
75
vijfenzeventig
жетпіс бес
76
zesenzeventig
жетпіс алты
77
zevenenzeventig
жетпіс жеті
78
achtenzeventig
жетпіс сегіз
79
negenenzeventig
жетпіс тоғыз
80
tachtig
сексен
81
eenentachtig
сексен бір
82
tweeëntachtig
сексен екі
83
drieëntachtig
сексен үш
84
vierentachtig
сексен төрт
85
vijfentachtig
сексен бес
86
zesentachtig
сексен алты
87
zevenentachtig
сексен жеті
88
achtentachtig
сексен сегіз
89
negenentachtig
сексен тоғыз
90
negentig
тоқсан
91
eenennegentig
тоқсан бір
92
tweeënnegentig
тоқсан екі
93
drieënnegentig
тоқсан үш
94
vierennegentig
тоқсан төрт
95
vijfennegentig
тоқсан бес
96
zesennegentig
тоқсан алты
97
zevenennegentig
тоқсан жеті
98
achtennegentig
тоқсан сегіз
99
negenennegentig
тоқсан тоғыз
100
honderd
жүз