Թվերը Պորտուգալերեն

Թվերը Պորտուգալերեն

Թվերի ուղղագրությունն ու արտասանությունը պորտուգալերեն- ում

Թվերը Պորտուգալերեն
0
Zero
զէրօ
1
Um
մեկ
2
Dois
երկու
3
Três
երեք
4
Quatro
չորս
5
Cinco
հինգ
6
Seis
վեց
7
Sete
յոթ
8
Oito
ութ
9
Nove
ինը
10
Dez
տաս
11
Onze
տասնմեկ
12
Doze
տասներկու
13
Treze
տասներեք
14
Catorze
տասնչորս
15
Quinze
տասնհինգ
16
Dezasseis
տասնվեց
17
Dezassete
տասնյոթ
18
Dezoito
տասնութ
19
Dezanove
տասնինը
20
Vinte
քսան
21
Vinte e um
քսանմեկ
22
Vinte e dois
քսաներկու
23
Vinte e três
քսաներեք
24
Vinte e quatro
քսանչորս
25
Vinte e cinco
քսանհինգ
26
Vinte e seis
քսանվեց
27
Vinte e sete
քսանյոթ
28
Vinte e oito
քսանութ
29
Vinte e nove
քսանինը
30
Trinta
երեսուն
31
Trinta e um
երեսունմեկ
32
Trinta e dois
երեսուներեք
33
Trinta e três
երեսուներեք
34
Trinta e quatro
երեսունչորս
35
Trinta e cinco
երեսունհինգ
36
Trinta e seis
երեսունվեց
37
Trinta e sete
երեսունյոթ
38
Trinta e oito
երեսունութ
39
Trinta e nove
երեսունինը
40
Quarenta
քառասուն
41
Quarenta e um
քառասունմեկ
42
Quarenta e dois
քառասուներկու
43
Quarenta e três
քառասուներեք
44
Quarenta e quatro
քառասունչորս
45
Quarenta e cinco
քառասունհինգ
46
Quarenta e seis
քառասունվեց
47
Quarenta e sete
քառասունյոթ
48
Quarenta e oito
քառասունութ
49
Quarenta e nove
քառասունինը
50
Cinquenta
հիսուն
51
Cinquenta e um
հիսունմեկ
52
Cinquenta e dois
հիսուներկու
53
Cinquenta e três
հիսուներեք
54
Cinquenta e quatro
հիսունչորս
55
Cinquenta e cinco
հիսունհինգ
56
Cinquenta e seis
հիսունվեց
57
Cinquenta e sete
հիսունյոթ
58
Cinquenta e oito
հիսունութ
59
Cinquenta e nove
հիսունինը
60
Sessenta
վաթսուն
61
Sessenta e um
վաթսունմեկ
62
Sessenta e dois
Վաթսուն
63
Sessenta e três
վաթսուներեք
64
Sessenta e quatro
վաթսունչորս
65
Sessenta e cinco
վաթսունհինգ
66
Sessenta e seis
վաթսունվեց
67
Sessenta e sete
վաթսունյոթ
68
Sessenta e oito
վաթսունութ
69
Sessenta e nove
վաթսունինը
70
Setenta
յոթանասուն
71
Setenta e um
յոթանասունմեկ
72
Setenta e dois
յոթանասուներկու
73
Setenta e três
յոթանասուներեք
74
Setenta e quatro
յոթանասունչորս
75
Setenta e cinco
յոթանասունհինգ
76
Setenta e seis
յոթանասունվեց
77
Setenta e sete
յոթանասունյոթ
78
Setenta e oito
յոթանասունութ
79
Setenta e nove
յոթանասունինը
80
Oitenta
ութանասուն
81
Oitenta e um
ութանասունմեկ
82
Oitenta e dois
ութանասուներկու
83
Oitenta e três
ութանասուներեք
84
Oitenta e quatro
ութանասունչորս
85
Oitenta e cinco
ութանասունհինգ
86
Oitenta e seis
ութանասունվեց
87
Oitenta e sete
ութանասունյոթ
88
Oitenta e oito
ութանասունութ
89
Oitenta e nove
ութանասունինը
90
Noventa
իննսուն
91
Noventa e um
իննսունմեկ
92
Noventa e dois
իննսուներկու
93
Noventa e três
իննսուներեք
94
Noventa e quatro
իննսունչորս
95
Noventa e cinco
իննսունհինգ
96
Noventa e seis
իննսունվեց
97
Noventa e sete
իննսունյոթ
98
Noventa e oito
իննսունութ
99
Noventa e nove
իննսունինը
100
Cem
հարյուր

Թվերը Պորտուգալերեն- ը, զբաղեցնում է մեր առօրյա կյանքի ճնշող մեծամասնությունը: Նույնիսկ այլ մարդկանց հետ խոսելիս. Մենք պետք է այն օգտագործենք շատ ոլորտներում, ինչպիսիք են հեռախոսահամարները, փողի գումարները, ամսաթվերը և այլն: Համարները իմանալուց բացի կարևոր է ունենալ պատշաճ շեշտադրություն: Այդ պատճառով մենք պետք է ճիշտ շեշտադրմամբ թվեր սովորենք.

պորտուգալերեն թվերը ամենաարագ ձևով սովորելու համար հարկավոր է պարապել ՝ կարդալով և ունկնդրելով այն թվերը, որոնք մենք ձեզ առաջարկում ենք հատ առ հատ: Կարող եք նաև հետևել և լսել մեր պատրաստած տեսանյութի բովանդակությունը, որպեսզի թվերը հեշտությամբ սովորեք: Անընդհատ լսելու արդյունքում դուք շատ կարճ ժամանակում կսովորեք պորտուգալերեն թվեր.

Թվերը Պորտուգալերեն- ը և դրանց արտասանությունները համարվում են ամենակարևոր հարցերից մեկը, որը պետք է ի սկզբանե սովորել պորտուգալերեն լեզվի ուսուցման համար: Այս պատճառով լեզվական կրթությունը պատշաճ կերպով ավարտելու համար դուք պետք է շատ լավ սովորեք.

Թվերը Պորտուգալերեն - ի ներքո տրված է 1-ից 100-ը ձեզ համար: Պարբերաբար հետեւելով թվերին ամեն օր ՝ Դուք կարող եք հեշտությամբ ամրապնդել ձեր լեզվական կրթությունը ՝ շնորհիվ ձեզ պատրաստած տեսանյութի.