Թվերը Խորվաթերեն

Թվերը Խորվաթերեն

Թվերի ուղղագրությունն ու արտասանությունը խորվաթերեն- ում

Թվերը Խորվաթերեն- ը, զբաղեցնում է մեր առօրյա կյանքի ճնշող մեծամասնությունը: Նույնիսկ այլ մարդկանց հետ խոսելիս. Մենք պետք է այն օգտագործենք շատ ոլորտներում, ինչպիսիք են հեռախոսահամարները, փողի գումարները, ամսաթվերը և այլն: Համարները իմանալուց բացի կարևոր է ունենալ պատշաճ շեշտադրություն: Այդ պատճառով մենք պետք է ճիշտ շեշտադրմամբ թվեր սովորենք.

խորվաթերեն թվերը ամենաարագ ձևով սովորելու համար հարկավոր է պարապել ՝ կարդալով և ունկնդրելով այն թվերը, որոնք մենք ձեզ առաջարկում ենք հատ առ հատ: Կարող եք նաև հետևել և լսել մեր պատրաստած տեսանյութի բովանդակությունը, որպեսզի թվերը հեշտությամբ սովորեք: Անընդհատ լսելու արդյունքում դուք շատ կարճ ժամանակում կսովորեք խորվաթերեն թվեր.

Թվերը Խորվաթերեն- ը և դրանց արտասանությունները համարվում են ամենակարևոր հարցերից մեկը, որը պետք է ի սկզբանե սովորել խորվաթերեն լեզվի ուսուցման համար: Այս պատճառով լեզվական կրթությունը պատշաճ կերպով ավարտելու համար դուք պետք է շատ լավ սովորեք.

Թվերը Խորվաթերեն - ի ներքո տրված է 1-ից 100-ը ձեզ համար: Պարբերաբար հետեւելով թվերին ամեն օր ՝ Դուք կարող եք հեշտությամբ ամրապնդել ձեր լեզվական կրթությունը ՝ շնորհիվ ձեզ պատրաստած տեսանյութի.

0
nula
զէրօ
1
jedan
մեկ
2
dva
երկու
3
tri
երեք
4
četiri
չորս
5
pet
հինգ
6
šest
վեց
7
sedam
յոթ
8
osam
ութ
9
devet
ինը
10
deset
տաս
11
jedanaest
տասնմեկ
12
dvanaest
տասներկու
13
trinaest
տասներեք
14
četrnaest
տասնչորս
15
petnaest
տասնհինգ
16
šesnaest
տասնվեց
17
sedamnaest
տասնյոթ
18
osamnaest
տասնութ
19
devetnaest
տասնինը
20
dvadeset
քսան
21
dvadeset i jedan
քսանմեկ
22
dvadeset i dva
քսաներկու
23
dvadeset i tri
քսաներեք
24
dvadeset i četiri
քսանչորս
25
dvadeset i pet
քսանհինգ
26
dvadeset i šest
քսանվեց
27
dvadeset i sedam
քսանյոթ
28
dvadeset i osam
քսանութ
29
dvadeset i devet
քսանինը
30
trideset
երեսուն
31
trideset i jedan
երեսունմեկ
32
trideset i dva
երեսուներեք
33
trideset i tri
երեսուներեք
34
trideset i četiri
երեսունչորս
35
trideset i pet
երեսունհինգ
36
trideset i šest
երեսունվեց
37
trideset i sedam
երեսունյոթ
38
trideset i osam
երեսունութ
39
trideset i devet
երեսունինը
40
četrdeset
քառասուն
41
četrdeset i jedan
քառասունմեկ
42
četrdeset i dva
քառասուներկու
43
četrdeset i tri
քառասուներեք
44
četrdeset i četiri
քառասունչորս
45
četrdeset i pet
քառասունհինգ
46
četrdeset i šest
քառասունվեց
47
četrdeset i sedam
քառասունյոթ
48
četrdeset osam
քառասունութ
49
četrdeset i devet
քառասունինը
50
pedeset
հիսուն
51
pedeset i jedan
հիսունմեկ
52
pedeset i dva
հիսուներկու
53
pedeset i tri
հիսուներեք
54
pedeset i četiri
հիսունչորս
55
pedeset i pet
հիսունհինգ
56
pedeset i šest
հիսունվեց
57
pedeset i sedam
հիսունյոթ
58
pedeset i osam
հիսունութ
59
pedeset i devet
հիսունինը
60
šezdeset
վաթսուն
61
šezdeset i jedan
վաթսունմեկ
62
šezdeset i dva
Վաթսուն
63
šezdeset i tri
վաթսուներեք
64
šezdeset i četiri
վաթսունչորս
65
šezdeset i pet
վաթսունհինգ
66
šezdeset i šest
վաթսունվեց
67
šezdeset i sedam
վաթսունյոթ
68
šezdeset i osam
վաթսունութ
69
šezdeset i devet
վաթսունինը
70
sedamdeset
յոթանասուն
71
sedamdeset i jedan
յոթանասունմեկ
72
sedamdeset i dva
յոթանասուներկու
73
sedamdeset i tri
յոթանասուներեք
74
sedamdeset i četiri
յոթանասունչորս
75
sedamdeset i pet
յոթանասունհինգ
76
sedamdeset i šest
յոթանասունվեց
77
sedamdeset i sedam
յոթանասունյոթ
78
sedamdeset i osam
յոթանասունութ
79
sedamdeset i devet
յոթանասունինը
80
osamdeset
ութանասուն
81
osamdeset i jedan
ութանասունմեկ
82
osamdeset i dva
ութանասուներկու
83
osamdeset i tri
ութանասուներեք
84
osamdeset i četiri
ութանասունչորս
85
osamdeset i pet
ութանասունհինգ
86
osamdeset i šest
ութանասունվեց
87
osamdeset i sedam
ութանասունյոթ
88
osamdeset i osam
ութանասունութ
89
osamdeset i devet
ութանասունինը
90
devedeset
իննսուն
91
devedeset i jedan
իննսունմեկ
92
devedeset i dva
իննսուներկու
93
devedeset i tri
իննսուներեք
94
devedeset i četiri
իննսունչորս
95
devedeset i pet
իննսունհինգ
96
devedeset i šest
իննսունվեց
97
devedeset i sedam
իննսունյոթ
98
devedeset i osam
իննսունութ
99
devedeset i devet
իննսունինը
100
sto
հարյուր