Թվերը հայերեն

Թվերը հայերեն

Թվերի ուղղագրությունն ու արտասանությունը հայերեն- ում

Թվերը հայերեն- ը, զբաղեցնում է մեր առօրյա կյանքի ճնշող մեծամասնությունը: Նույնիսկ այլ մարդկանց հետ խոսելիս. Մենք պետք է այն օգտագործենք շատ ոլորտներում, ինչպիսիք են հեռախոսահամարները, փողի գումարները, ամսաթվերը և այլն: Համարները իմանալուց բացի կարևոր է ունենալ պատշաճ շեշտադրություն: Այդ պատճառով մենք պետք է ճիշտ շեշտադրմամբ թվեր սովորենք.

հայերեն թվերը ամենաարագ ձևով սովորելու համար հարկավոր է պարապել ՝ կարդալով և ունկնդրելով այն թվերը, որոնք մենք ձեզ առաջարկում ենք հատ առ հատ: Կարող եք նաև հետևել և լսել մեր պատրաստած տեսանյութի բովանդակությունը, որպեսզի թվերը հեշտությամբ սովորեք: Անընդհատ լսելու արդյունքում դուք շատ կարճ ժամանակում կսովորեք հայերեն թվեր.

Թվերը հայերեն- ը և դրանց արտասանությունները համարվում են ամենակարևոր հարցերից մեկը, որը պետք է ի սկզբանե սովորել հայերեն լեզվի ուսուցման համար: Այս պատճառով լեզվական կրթությունը պատշաճ կերպով ավարտելու համար դուք պետք է շատ լավ սովորեք.

Թվերը հայերեն - ի ներքո տրված է 1-ից 100-ը ձեզ համար: Պարբերաբար հետեւելով թվերին ամեն օր ՝ Դուք կարող եք հեշտությամբ ամրապնդել ձեր լեզվական կրթությունը ՝ շնորհիվ ձեզ պատրաստած տեսանյութի.

0
զէրօ
զէրօ
1
մեկ
մեկ
2
երկու
երկու
3
երեք
երեք
4
չորս
չորս
5
հինգ
հինգ
6
վեց
վեց
7
յոթ
յոթ
8
ութ
ութ
9
ինը
ինը
10
տաս
տաս
11
տասնմեկ
տասնմեկ
12
տասներկու
տասներկու
13
տասներեք
տասներեք
14
տասնչորս
տասնչորս
15
տասնհինգ
տասնհինգ
16
տասնվեց
տասնվեց
17
տասնյոթ
տասնյոթ
18
տասնութ
տասնութ
19
տասնինը
տասնինը
20
քսան
քսան
21
քսանմեկ
քսանմեկ
22
քսաներկու
քսաներկու
23
քսաներեք
քսաներեք
24
քսանչորս
քսանչորս
25
քսանհինգ
քսանհինգ
26
քսանվեց
քսանվեց
27
քսանյոթ
քսանյոթ
28
քսանութ
քսանութ
29
քսանինը
քսանինը
30
երեսուն
երեսուն
31
երեսունմեկ
երեսունմեկ
32
երեսուներեք
երեսուներեք
33
երեսուներեք
երեսուներեք
34
երեսունչորս
երեսունչորս
35
երեսունհինգ
երեսունհինգ
36
երեսունվեց
երեսունվեց
37
երեսունյոթ
երեսունյոթ
38
երեսունութ
երեսունութ
39
երեսունինը
երեսունինը
40
քառասուն
քառասուն
41
քառասունմեկ
քառասունմեկ
42
քառասուներկու
քառասուներկու
43
քառասուներեք
քառասուներեք
44
քառասունչորս
քառասունչորս
45
քառասունհինգ
քառասունհինգ
46
քառասունվեց
քառասունվեց
47
քառասունյոթ
քառասունյոթ
48
քառասունութ
քառասունութ
49
քառասունինը
քառասունինը
50
հիսուն
հիսուն
51
հիսունմեկ
հիսունմեկ
52
հիսուներկու
հիսուներկու
53
հիսուներեք
հիսուներեք
54
հիսունչորս
հիսունչորս
55
հիսունհինգ
հիսունհինգ
56
հիսունվեց
հիսունվեց
57
հիսունյոթ
հիսունյոթ
58
հիսունութ
հիսունութ
59
հիսունինը
հիսունինը
60
վաթսուն
վաթսուն
61
վաթսունմեկ
վաթսունմեկ
62
Վաթսուն
Վաթսուն
63
վաթսուներեք
վաթսուներեք
64
վաթսունչորս
վաթսունչորս
65
վաթսունհինգ
վաթսունհինգ
66
վաթսունվեց
վաթսունվեց
67
վաթսունյոթ
վաթսունյոթ
68
վաթսունութ
վաթսունութ
69
վաթսունինը
վաթսունինը
70
յոթանասուն
յոթանասուն
71
յոթանասունմեկ
յոթանասունմեկ
72
յոթանասուներկու
յոթանասուներկու
73
յոթանասուներեք
յոթանասուներեք
74
յոթանասունչորս
յոթանասունչորս
75
յոթանասունհինգ
յոթանասունհինգ
76
յոթանասունվեց
յոթանասունվեց
77
յոթանասունյոթ
յոթանասունյոթ
78
յոթանասունութ
յոթանասունութ
79
յոթանասունինը
յոթանասունինը
80
ութանասուն
ութանասուն
81
ութանասունմեկ
ութանասունմեկ
82
ութանասուներկու
ութանասուներկու
83
ութանասուներեք
ութանասուներեք
84
ութանասունչորս
ութանասունչորս
85
ութանասունհինգ
ութանասունհինգ
86
ութանասունվեց
ութանասունվեց
87
ութանասունյոթ
ութանասունյոթ
88
ութանասունութ
ութանասունութ
89
ութանասունինը
ութանասունինը
90
իննսուն
իննսուն
91
իննսունմեկ
իննսունմեկ
92
իննսուներկու
իննսուներկու
93
իննսուներեք
իննսուներեք
94
իննսունչորս
իննսունչորս
95
իննսունհինգ
իննսունհինգ
96
իննսունվեց
իննսունվեց
97
իննսունյոթ
իննսունյոթ
98
իննսունութ
իննսունութ
99
իննսունինը
իննսունինը
100
հարյուր
հարյուր