Թվերը Ղազախերեն

Թվերը Ղազախերեն

Թվերի ուղղագրությունն ու արտասանությունը ղազախերեն- ում

Թվերը Ղազախերեն- ը, զբաղեցնում է մեր առօրյա կյանքի ճնշող մեծամասնությունը: Նույնիսկ այլ մարդկանց հետ խոսելիս. Մենք պետք է այն օգտագործենք շատ ոլորտներում, ինչպիսիք են հեռախոսահամարները, փողի գումարները, ամսաթվերը և այլն: Համարները իմանալուց բացի կարևոր է ունենալ պատշաճ շեշտադրություն: Այդ պատճառով մենք պետք է ճիշտ շեշտադրմամբ թվեր սովորենք.

ղազախերեն թվերը ամենաարագ ձևով սովորելու համար հարկավոր է պարապել ՝ կարդալով և ունկնդրելով այն թվերը, որոնք մենք ձեզ առաջարկում ենք հատ առ հատ: Կարող եք նաև հետևել և լսել մեր պատրաստած տեսանյութի բովանդակությունը, որպեսզի թվերը հեշտությամբ սովորեք: Անընդհատ լսելու արդյունքում դուք շատ կարճ ժամանակում կսովորեք ղազախերեն թվեր.

Թվերը Ղազախերեն- ը և դրանց արտասանությունները համարվում են ամենակարևոր հարցերից մեկը, որը պետք է ի սկզբանե սովորել ղազախերեն լեզվի ուսուցման համար: Այս պատճառով լեզվական կրթությունը պատշաճ կերպով ավարտելու համար դուք պետք է շատ լավ սովորեք.

Թվերը Ղազախերեն - ի ներքո տրված է 1-ից 100-ը ձեզ համար: Պարբերաբար հետեւելով թվերին ամեն օր ՝ Դուք կարող եք հեշտությամբ ամրապնդել ձեր լեզվական կրթությունը ՝ շնորհիվ ձեզ պատրաստած տեսանյութի.

0
нөл
զէրօ
1
бір
մեկ
2
екі
երկու
3
үш
երեք
4
төрт
չորս
5
бес
հինգ
6
алты
վեց
7
жеті
յոթ
8
сегіз
ութ
9
тоғыз
ինը
10
он
տաս
11
он бір
տասնմեկ
12
он екі
տասներկու
13
он үш
տասներեք
14
он төрт
տասնչորս
15
он бес
տասնհինգ
16
он алты
տասնվեց
17
он жеті
տասնյոթ
18
он сегіз
տասնութ
19
он тоғыз
տասնինը
20
жиырма
քսան
21
жиырма бір
քսանմեկ
22
жиырма екі
քսաներկու
23
жиырма үш
քսաներեք
24
жиырма төрт
քսանչորս
25
жиырма бес
քսանհինգ
26
жиырма алты
քսանվեց
27
жиырма жеті
քսանյոթ
28
жиырма сегіз
քսանութ
29
жиырма тоғыз
քսանինը
30
отыз
երեսուն
31
Отыз бір
երեսունմեկ
32
Отыз екі
երեսուներեք
33
отыз үш
երեսուներեք
34
Отыз төрт
երեսունչորս
35
Отыз бес
երեսունհինգ
36
отыз алты
երեսունվեց
37
Отыз жеті
երեսունյոթ
38
Отыз сегіз
երեսունութ
39
Отыз тоғыз
երեսունինը
40
қырық
քառասուն
41
Қырық бір
քառասունմեկ
42
қырық екі
քառասուներկու
43
қырық үш
քառասուներեք
44
қырық төрт
քառասունչորս
45
қырық бес
քառասունհինգ
46
Қырық алты
քառասունվեց
47
қырық жеті
քառասունյոթ
48
қырық сегіз
քառասունութ
49
қырық тоғыз
քառասունինը
50
елу
հիսուն
51
елу бір
հիսունմեկ
52
елу екі
հիսուներկու
53
елу үш
հիսուներեք
54
елу төрт
հիսունչորս
55
елу бес
հիսունհինգ
56
елу алты
հիսունվեց
57
елу жеті
հիսունյոթ
58
елу сегіз
հիսունութ
59
елу тоғыз
հիսունինը
60
алпыс
վաթսուն
61
Алпыс бір
վաթսունմեկ
62
алпыс екі
Վաթսուն
63
алпыс үш
վաթսուներեք
64
Алпыс төрт
վաթսունչորս
65
алпыс бес
վաթսունհինգ
66
Алпыс алты
վաթսունվեց
67
Алпыс жеті
վաթսունյոթ
68
алпыс сегіз
վաթսունութ
69
Алпыс тоғыз
վաթսունինը
70
жетпіс
յոթանասուն
71
жетпіс бір
յոթանասունմեկ
72
жетпіс екі
յոթանասուներկու
73
жетпіс үш
յոթանասուներեք
74
жетпіс төрт
յոթանասունչորս
75
жетпіс бес
յոթանասունհինգ
76
жетпіс алты
յոթանասունվեց
77
жетпіс жеті
յոթանասունյոթ
78
жетпіс сегіз
յոթանասունութ
79
жетпіс тоғыз
յոթանասունինը
80
сексен
ութանասուն
81
сексен бір
ութանասունմեկ
82
сексен екі
ութանասուներկու
83
сексен үш
ութանասուներեք
84
сексен төрт
ութանասունչորս
85
сексен бес
ութանասունհինգ
86
сексен алты
ութանասունվեց
87
сексен жеті
ութանասունյոթ
88
сексен сегіз
ութանասունութ
89
сексен тоғыз
ութանասունինը
90
тоқсан
իննսուն
91
тоқсан бір
իննսունմեկ
92
тоқсан екі
իննսուներկու
93
тоқсан үш
իննսուներեք
94
тоқсан төрт
իննսունչորս
95
тоқсан бес
իննսունհինգ
96
тоқсан алты
իննսունվեց
97
тоқсан жеті
իննսունյոթ
98
тоқсан сегіз
իննսունութ
99
тоқсан тоғыз
իննսունինը
100
жүз
հարյուր