Թվերը Ֆրանսերեն

Թվերը Ֆրանսերեն

Թվերի ուղղագրությունն ու արտասանությունը ֆրանսերեն- ում

Թվերը Ֆրանսերեն
0
Zéro
զէրօ
1
un
մեկ
2
deux
երկու
3
trois
երեք
4
quatre
չորս
5
cinq
հինգ
6
six
վեց
7
sept
յոթ
8
huit
ութ
9
neuf
ինը
10
dix
տաս
11
onze
տասնմեկ
12
douze
տասներկու
13
treize
տասներեք
14
quatorze
տասնչորս
15
quinze
տասնհինգ
16
seize
տասնվեց
17
dix-sept
տասնյոթ
18
dix-huit
տասնութ
19
dix-neuf
տասնինը
20
vingt
քսան
21
vingt et un
քսանմեկ
22
vingt-deux
քսաներկու
23
vingt-trois
քսաներեք
24
vingt-quatre
քսանչորս
25
vingt-cinq
քսանհինգ
26
vingt-six
քսանվեց
27
vingt-sept
քսանյոթ
28
vingt-huit
քսանութ
29
vingt-neuf
քսանինը
30
trente
երեսուն
31
trente et un
երեսունմեկ
32
trente-deux
երեսուներեք
33
trente-trois
երեսուներեք
34
trente-quatre
երեսունչորս
35
trente-cinq
երեսունհինգ
36
trente-six
երեսունվեց
37
trente-sept
երեսունյոթ
38
trente-huit
երեսունութ
39
trente-neuf
երեսունինը
40
quarante
քառասուն
41
quarante et un
քառասունմեկ
42
quarante-deux
քառասուներկու
43
quarante-trois
քառասուներեք
44
quarante-quatre
քառասունչորս
45
quarante-cinq
քառասունհինգ
46
quarante-six
քառասունվեց
47
quarante-sept
քառասունյոթ
48
quarante-huit
քառասունութ
49
quarante-neuf
քառասունինը
50
cinquante
հիսուն
51
cinquante et un
հիսունմեկ
52
cinquante-deux
հիսուներկու
53
cinquante-trois
հիսուներեք
54
cinquante-quatre
հիսունչորս
55
cinquante-cinq
հիսունհինգ
56
cinquante-six
հիսունվեց
57
cinquante-sept
հիսունյոթ
58
cinquante-huit
հիսունութ
59
cinquante-neuf
հիսունինը
60
soixante
վաթսուն
61
soixante et un
վաթսունմեկ
62
soixante-deux
Վաթսուն
63
soixante-trois
վաթսուներեք
64
soixante-quatre
վաթսունչորս
65
soixante-cinq
վաթսունհինգ
66
soixante-six
վաթսունվեց
67
soixante-sept
վաթսունյոթ
68
soixante-huit
վաթսունութ
69
soixante-neuf
վաթսունինը
70
soixante-dix
յոթանասուն
71
soixante et onze
յոթանասունմեկ
72
soixante-douze
յոթանասուներկու
73
soixante-treize
յոթանասուներեք
74
soixante-quatorze
յոթանասունչորս
75
soixante-quinze
յոթանասունհինգ
76
soixante-seize
յոթանասունվեց
77
soixante-dix-sept
յոթանասունյոթ
78
soixante-dix-huit
յոթանասունութ
79
soixante-dix-neuf
յոթանասունինը
80
quatre-vingt
ութանասուն
81
quatre-vingt-un
ութանասունմեկ
82
quatre-vingt-deux
ութանասուներկու
83
quatre-vingt-trois
ութանասուներեք
84
quatre-vingt-quatre
ութանասունչորս
85
quatre-vingt-cinq
ութանասունհինգ
86
quatre-vingt-six
ութանասունվեց
87
quatre-vingt-sept
ութանասունյոթ
88
quatre-vingt-huit
ութանասունութ
89
quatre-vingt-neuf
ութանասունինը
90
quatre-vingt-dix
իննսուն
91
quatre-vingt-onze
իննսունմեկ
92
quatre-vingt-douze
իննսուներկու
93
quatre-vingt-treize
իննսուներեք
94
quatre-vingt-quatorze
իննսունչորս
95
quatre-vingt-quinze
իննսունհինգ
96
quatre-vingt-seize
իննսունվեց
97
quatre-vingt-dix-sept
իննսունյոթ
98
quatre-vingt-dix-huit
իննսունութ
99
quatre-vingt-dix-neuf
իննսունինը
100
cent
հարյուր

Թվերը Ֆրանսերեն- ը, զբաղեցնում է մեր առօրյա կյանքի ճնշող մեծամասնությունը: Նույնիսկ այլ մարդկանց հետ խոսելիս. Մենք պետք է այն օգտագործենք շատ ոլորտներում, ինչպիսիք են հեռախոսահամարները, փողի գումարները, ամսաթվերը և այլն: Համարները իմանալուց բացի կարևոր է ունենալ պատշաճ շեշտադրություն: Այդ պատճառով մենք պետք է ճիշտ շեշտադրմամբ թվեր սովորենք.

ֆրանսերեն թվերը ամենաարագ ձևով սովորելու համար հարկավոր է պարապել ՝ կարդալով և ունկնդրելով այն թվերը, որոնք մենք ձեզ առաջարկում ենք հատ առ հատ: Կարող եք նաև հետևել և լսել մեր պատրաստած տեսանյութի բովանդակությունը, որպեսզի թվերը հեշտությամբ սովորեք: Անընդհատ լսելու արդյունքում դուք շատ կարճ ժամանակում կսովորեք ֆրանսերեն թվեր.

Թվերը Ֆրանսերեն- ը և դրանց արտասանությունները համարվում են ամենակարևոր հարցերից մեկը, որը պետք է ի սկզբանե սովորել ֆրանսերեն լեզվի ուսուցման համար: Այս պատճառով լեզվական կրթությունը պատշաճ կերպով ավարտելու համար դուք պետք է շատ լավ սովորեք.

Թվերը Ֆրանսերեն - ի ներքո տրված է 1-ից 100-ը ձեզ համար: Պարբերաբար հետեւելով թվերին ամեն օր ՝ Դուք կարող եք հեշտությամբ ամրապնդել ձեր լեզվական կրթությունը ՝ շնորհիվ ձեզ պատրաստած տեսանյութի.